Υποστήριξη
Email

Αντιμετώπιση επιστρεφόμενων μηνυμάτων email.

Εάν υπάρξει πρόβλημα με κάποιο από τα απεσταλμένα σας μηνύματα, ο λογαριασμός email σας θα επιστρέψει μήνυμα σφάλματος στη μορφή ενός επιστρεφόμενου (bounceback) email. Τυπικά, τα επιστρεφόμενα μηνύματα σας εξηγούν για ποιο λόγο το email που στείλατε απέτυχε να παραδοθεί στον παραλήπτη του. Κάποια από αυτά είναι πιο εύκολο να τα κατανοήσει κανείς, ενώ κάποια άλλα χρειάζονται επεξήγηση.

Ας δούμε λίγο πιο αναλυτικά τα πιο συνηθισμένα από αυτά:

Γεμάτο Inbox:

Αυτή είναι μια συνηθισμένη ένδειξη ότι το mailbox του παραλήπτη είναι γεμάτο και δεν μπορεί να δεχθεί άλλα μηνύματα. Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορείτε να κάνετε πολλά, εκτός και αν μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με τον παραλήπτη και να τον ενημερώσετε σχετικά με το πρόβλημα. Συνήθως αυτό το πρόβλημα λύνεται πολύ εύκολα, αν ο παραλήπτης ελευθερώσει χώρο στο mailbox του διαγράφοντας μηνύματα ή αυξάνοντας το quota του mailbox του.

Ο λογαριασμός email δεν υπάρχει:

Εάν στείλετε ένα μήνυμα και λάβετε αυτό το επιστρεφόμενο email, καλό θα ήταν αρχικά να ελέγξτε ξανά ότι ο λογαριασμός email έχει γραφτεί σωστά. Εάν είστε απόλυτα σίγουροι ότι αυτός είναι ο σωστός λογαριασμός email, τότε ίσως αυτός ο λογαριασμός να μην υπάρχει πλέον. Και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ενημερώσετε με διαφορετικό τρόπο τον αποδέκτη του μηνύματος για το πρόβλημα.

Μπλοκαρισμένη IP ή IP σε “μαύρη λίστα” (Blacklisted/ Blocked):

Αυτό το επιστρεφόμενο email συνήθως θα πρέπει να αναφέρεται σε κάποια μπλοκαρισμένη IP και επίσης συνήθως περιλαμβάνει και κάποιο σύνδεσμο για να αναζητήσει κανείς περισσότερες πληροφορίες. Καλό θα ήταν σε μια τέτοια περίπτωση να επικοινωνείτε μαζί μας ώστε να το ελέγξουμε.

“Γκρι λίστες” / Αναβολή παράδοσης μηνύματος:

Σε μια τυπική γκρι λίστα, τα email αναφέρονται ως “αναβεβλημένα”. Οι γκρι λίστες είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται από κάποιους servers για να περιορίσουν το spam. Εάν στείλετε έαν μήνυμα σε έναν server που χρησιμοποιεί αυτή τη μεθοδολογία και δεν είστε στη whitelist αυτού του server, o server που παραλαμβάνει το μήνυμα θα το “απορρίψει προσωρινά” και συνήθως στέλνει ένα μήνυμα που μοιάζει πολύ με τα επιστρεφόμενα μηνύματα, αλλά συνήθως αναφέρει το πρόβλημα ως προσωρινό και όχι ως μόνιμο. Ο server που κάνει την αποστολή θα δοκιμάσει να ξαναστείλει αργότερα το μήνυμα, αλλά ο παραλήπτης θα διαπιστώσει κάποια καθυστέρηση στην παραλαβή του μηνύματος. Ο καλύτερος τρόπος να αποφύγετε να μπείτε σε μια τέτοια λίστα είναι να επικοινωνήσετε με όλες σας τις επαφές και να τους ενημερώσετε, σε περίπτωση που χρησιμοποιούν στον server τους αυτή την τεχνική, να σας προσθέσουν στη whitelist τους, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν μηνύματα από εσάς χωρίς καθυστέρηση.

Υπέρβαση ορίου αποστολής:

Σε όλους μας τους servers, ο αριθμός των emails που μπορούν να σταλούν ανά ώρα περιορίζεται σε 100 emails. Εάν προσπαθήσετε να ξεπεράσετε αυτό το όριο, θα λάβετε ένα επιστρεφόμενο μήνυμα το οποίο θα σας λέει ότι το όριο έχει ξεπεραστεί.


IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης