Υποστήριξη
Email

Οδηγίες εγκατάστασης λογαριασμού email
Οδηγίες για outlook, thunderbird, video tutorial outlook express

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Δημιουργία των λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook Express

1. Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, το username και password λογαριασμού σας.

2. Ξεκινήστε το Outlook Express και, από το μενού Tools (Εργαλεία) , κάντε κλικ στην εντολή Accounts Options (Λογαριασμοί).

3. Κάντε κλικ στο κουμπί Add (Προσθήκη) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Mail (Αλληλογραφία) για να ανοίξετε τον "Οδηγό σύνδεσης στο Internet".

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο


4. Στη σελίδα Name (Όνομα) του οδηγού, πληκτρολογήστε το όνομά σας, όπως θέλετε να εμφανίζεται σε όλους όσους θα λαμβάνουν μηνύματα από εσάς, και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Next (Επόμενο).

5. Στη σελίδα Internet E-mail Address (Διεύθυνση Αλληλογραφίας Internet), πληκτρολογήστε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και κάντε κλικ στο κουμπί Next (Επόμενο).

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

6. Στη σελίδα E-mail Server Names (Ονόματα Διακομιστών Ηλεκτρονικού Tαχυδρομείου), επιλέξτε POP3 ώς τον τύπο αλληλογραφίας και συμπληρώστε στον διακομιστή εισερχόμενης mail.domain.gr (mail.το_domain_σας.gr).

Στο πεδίο SMTP server συμπληρώνετε και πάλι  mail.domain.gr (mail.το_domain_σας.gr). Μπορείτε εναλλακτικά και με επιφύλαξη ως προς την αποτελεσματικότητα, να συμπληρώσετε τον mailserver του internet service provider (ISP) σας. Παρακάτω μπορείτε να δείτε την λίστα με τους mailservers από τους πιο γνωστούς παρόχους internet.

wind.gr -> mail.windtools.gr

cosmote.gr -> mailgate.otenet.gr

forthnet.gr -> smtp-auth.forthnet.gr

vodafone.gr -> smtp.live.com

Αν ο πάροχος σας δεν συμπεριλαμβάνεται στην παραπάνω λίστα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του για την γνωστοποίηση του mailserver.

Προτιμότερη λύση:

Στο παρελθόν η χρήση του mailserver  του παρόχου ήταν και η βασική προτίμηση των περισσοτέρων, όμως με την υιοθέτηση και χρήση των τεχνολογιών SPF και DKIM στους περισσότερους mailservers, έχει πάψει πλέον να προτιμάται. Ο λόγος είναι ότι κατά τη χρήση του mailserver  του παρόχου, δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν οι εγγραφές  SPF και DKIM με αποτέλεσμα πολλά από τα emails να απορρίπτονται από τους mailservers παραλαβής ή να πηγαίνουν στα Spam.

Ο πιο σωστός τρόπος για να στέλνετε emails είναι να χρησιμοποιοείτε τον mailserver του account σας π.χ. (mail.το_domain_σας.gr) και να περιλαβάνετε τουλάχιστον τις εγγραφές  SPF και DKIM στο αρχείο ζώνης τους server σας.

Υπάρχει και ακόμη μία εγγραφή η DMARC  η οποία συνδυάζει τις εγγραφές  SPF και DKIM για ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια, οπότε θα μπορούσατε να ενάξετε και αυτή στο αρχείο ζώνης τους server σας. Στο μέλλον η επιβεβαίωση μέσω DMARC DNS Record αναμένεται να χρησιμοποιηθεί ευρέως από τους mailservers στο διαδίκτυο.


Email  oultook


O αριθμός των μηνυματων που μπορείτε να στέλνετε ανά ώρα έχει ορισθεί στα 100.

7. Στη σελίδα Internet Mail Logon (Στοιχεία Σύνδεσης για Αλληλογραφία Internet), πληκτρολογήστε το όνομα (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) του λογαριασμού σας. Προσοχή:Οι απλοί χρήστες χρησιμοποιούν όχι μόνο το username αλλά την πλήρη διεύθυνση αλληλογραφίας τους π.χ: username@domain.gr Μόνο ο βασικός χρήστης (ο χρήστης admin) χρησιμοποιεί μόνο το username του.

outlook express8. Κάντε κλικ στο κουμπί Next (Επόμενο) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Finish (Τέλος). Είστε έτοιμοι να στείλετε το πρώτο σας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου!

 

Δημιουργία των λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Thunderbird


1. Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, το username και password λογαριασμού σας.

2. Ξεκινήστε το Thunderbird και, από το μενού Tools (Εργαλεία) , κάντε κλικ στην εντολή Account Settings(Ρυθμίσεις Λογαριασμού).

3. Κάντε κλικ στο κουμπί Add Account (Προσθήκη Λογαριασμού) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Email Account (Λογαριασμός Αλληλογραφίας) από την σελίδα New Account Setup (Ρύθμιση νέου Λογαριαμού) του οδηγού και κάντε κλικ στο κουμπί Next (Επόμενο).

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Thunderbird


email account Thunderbird

4. Στη σελίδα Identity (Ταυτότητα), συμπληρώστε το όνομά σας (όπως θέλετε να εμφανίζεται σε όλους όσους θα λαμβάνουν μηνύματα από εσάς) και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και κάντε κλικ στο κουμπί Next (Επόμενο).

Thunderbird email

5. Στη σελίδα Server Information (Πληροφορίες Διακομιστή), επιλέγετε POP τον τύπο της εισερχόμενης αλληλογραφίας και συμπληρώστε στον διακομιστή εισερχόμενης αλληλογραφίας mail.domain.gr (mail.το_domain_σας.gr) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Next (Επόμενο).

Thunderbird

6. Στη σελίδα User Names(Όνομα Χρήστη), πληκτρολογήστε το όνομα (username) του λογαριασμού σας και κάντε κλικ στο κουμπί Next (Επόμενο).
Προσοχή:Οι απλοί χρήστες χρησιμοποιούν όχι μόνο το username αλλά την πλήρη διεύθυνση αλληλογραφίας τους π.χ: username@domain.gr
Μόνο ο βασικός χρήστης (ο χρήστης admin) χρησιμοποιεί μόνο το username του.

Thunderbird

7. Στη σελίδα Account Name (Όνομα Λογαρισμού) του οδηγού, πληκτρολογήστε το όνομά πού θα χαρακτηρίζει τον συγκεκριμένο λογαριασμό και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Next (Επόμενο).

8. Εμφανίζονται τα χαρακτηριστικά του νέου σας λογαριασμού, βεβαιωθείτε ότι είναι όλα σωστά και τέλος επιλέγετε το κουμπί Finish (Τέλος) για να ολοκληρωθεί η δημιουργία του λογαριασμού.

Είστε έτοιμοι να στείλετε το πρώτο σας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου!


IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης