Υποστήριξη
Email

Τι είναι οι εγγραφές SPF?

Οι εγγραφές SPF (SPF Records – Sender Policy Framework Records) είναι μια ειδική κατηγορία εγγραφών TXT στο αρχείο ζώνης ενός domain name, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δηλώσει ποιος smtp server χρησιμοποιείται για την αποστολή των email σας.

Πως λειτουργούν οι εγγραφές SPF?

Κατά την αποστολή ενός email, ένας χρήστης – ο αποστολέας του μηνύματος-, επικοινωνεί με έναν άλλο χρήστη - τον παραλήπτη του μηνύματος. Ενδιάμεσα, γίνεται ένας έλεγχος. Ο mail server εισερχόμενης αλληλογραφίας που χρησιμοποιεί ο παραλήπτης ζητά από το DNS του να ελέγξει αν η IP διεύθυνση από την οποία στάλθηκε το μήνυμα ταυτίζεται με κάποια από τις IP διευθύνσεις που προσδιορίζονται από τις εγγραφές SPF που έχουν γίνει για το domain του αποστολέα.

Το αποτέλεσμα του ελέγχου αποδίδει μια τιμή στη μεταβλητή Received – SPF, η οποία υπάρχει στην επικεφαλίδα του email. Η μεταβλητή αυτή μπορεί να πάρει μία από 4 πιθανές τιμές:

-pass
-neutral
-softfail
-fail

Ανάλογα με την τιμή της μεταβλητής και τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει στο server που φτάνει το μήνυμα, το email μπορεί να παραληφθεί, να απορριφθεί, να ελεγχθεί περαιτέρω από άλλες εφαρμογές που τρέχουν στο server αυτό ή να φτάσει στον παραλήπτη για να περάσει από έλεγχο από τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή του.


IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης