Υποστήριξη
Email

Τι είναι οι κεφαλίδες email?

Σε κάθε email περιλαμβάνεται ένα τμήμα κειμένου το οποίο περιέχει πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο και τη μετάδοση του μηνύματος. Το τμήμα αυτό ονομάζεται κεφαλίδα. Στην κεφαλίδα περιλαμβάνονται επίσης meta-data όπως το θέμα, οι διευθύνσεις email προορισμού και προέλευσης, το μονοπάτι που ακολούθησε το email για την αποστολή του και πιθανόν την προτεραιότητά του.

Οι κεφαλίδες συνήθως δεν εμφανίζονται ολόκληρες από τα προγράμματα αλληλογραφίας. Μόνο συγκεκριμένες πληροφορίες όπως το θέμα, ο αποστολέας και η ημερομηνία είναι ορατές και μορφοποιημένες ώστε να είναι εύχρηστες.

Για ποιο λόγο μπορεί κάποιος να εξετάσει περισσότερο την κεφαλίδα ενός email? Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος να ασχοληθεί κάποιος με τις υπόλοιπες πληροφορίες που περιέχονται σε μια κεφαλίδα, εκτός κι αν:

  • υπάρχει η πιθανότητα το email αυτό να είναι απόπειρα phishing ή spoofing
  • επιθυμεί κάποιος να δει τις πληροφορίες της διαδρομής του email μέχρι τον παραλήπτη


IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης