Υποστήριξη
Email

Τι είναι το IMAP?

IMAP σημαίνει “Internet Message Access Protocol”, είναι δηλαδή και αυτό όπως και το POP ένα πρωτόκολλο αλληλογραφίας. Το πρωτόκολλο IMAP επιτρέπει στους χρήστες του να συνδέονται από πολλά διαφορετικά προγράμματα αλληλογραφίας ή webmail και από διαφορετικές συσκευές και να βλέπουν τα ίδια emails, καθώς αυτά διατηρούνται συνεχώς στον email server, μέχρι ο χρήστης να τα διαγράψει.

Το πρωτόκολλο IMAP ακολουθεί τα παρακάτω βήματα κατά τη λήψη της αλληλογραφίας από το mail server:

  1. Σύνδεση στο server
  2. Λήψη του περιεχομένου που έχει ζητήσει ο χρήστης και προσωρινή αποθήκευση τοπικά, παράδειγμα λίστα νέων mails, περιλήψεις μηνυμάτων ή το περιεχόμενο επιλεγμένων μηνυμάτων
  3. Επεξεργασία όλων των επιλογών του χρήστη, όπως για παράδειγμα επισήμανση μηνυμάτων ως αναγνωσμένων, διαγραφή μηνυμάτων και άλλες
  4. Αποσύνδεση

Σημείωση: οι δομές των φακέλων και τα emails αποθηκεύονται στο server, ενώ τοπικά διατηρούνται μόνο αντίγραφα τα οποία συνήθως αποθηκεύονται προσωρινά.


IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης