Υποστήριξη
Email

Τι σημαίνουν τα μηνύματα σφάλματος SMTP σε ένα email.
Μάθετε για τα μηνύματα σφάλματος που επιστρέφουν οι mailserver, πως αυτά μεταφράζονται για τον απλό χρήστη και τι μπορείτε να κάνετε για να τα επιλύσετε.

Συμβαίνει ορισμένες φορές κατά την αποστολή ενός email ο server να εντοπίζει σφάλματα και αυτά να μην μπορούν να παραδοθούν στον παραλήπτη. Σε μια τέτοια περίπτωση λαμβάνετε ένα μήνυμα απάντησης στο οποίο αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο το email σας δεν παραδόθηκε. Το μήνυμα αυτό συνήθως περιλαμβάνει κάποιους κωδικούς σφάλματος για να σας εξηγήσει τι συνέβη.

Ας πάρουμε ως παράδειγμα το παρακάτω μήνυμα σφάλματος:

550 5.7.1 No such user!

Το παραπάνω σφάλμα χωρίζεται σε 3 επίπεδα πληροφορίας:

 • 550 – Βασικός κωδικός κατάστασης (Basic status code)
 • 5.7.1 – Ενισχυμένος κωδικός κατάστασης (Enhanced status code)
 • No such user – Επεξηγηματικό κείμενο (Reply text)

email error explanation

Βασικός κωδικός κατάστασης (Basic status code)

Ο Βασικός κωδικός κατάστασης περιγράφει έναν γενικό λόγο που συνέβη το σφάλμα.

Στο παράδειγμα μας ο αριθμός 550 αντιστοιχεί στον βασικό κωδικό και δείχνει πως το γραμματοκιβώτιο του χρήστη δεν βρέθηκε.

Ακολουθούν οι πιο συχνοί βασικοί κωδικοί κατάστασης παρακάτω:

 • 421 - Η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη, τερματισμός σύνδεσης.
 • 450 - Η εντολή δεν εκτελέστηκε: το γραμματοκιβώτιο δεν είναι διαθέσιμο.
 • 451 - Η εντολή ακυρώθηκε: συνέβη λάθος κατά την εκτέλεση της.
 • 452 - Η εντολή δεν εκτελέστηκε: ανεπαρκής χώρος στο σύστημα.
 • 500 - Συντακτικό λάθος, η εντολή δεν αναγνωρίζεται.
 • 502 - Η εντολή αυτή δεν είναι διαθέσιμη.
 • 503 - Ο server αντιμετώπισε κακή σειρά εντολών.
 • 504 - Μια παράμετρος της εντολής δεν είναι διαθέσιμη.
 • 521 - Το domain δεν δέχεται μηνύματα αλληλογραφίας.
 • 550 - Το γραμματοκιβώτιο του χρήστη δεν είναι διαθέσιμο (δεν βρέθηκε).
 • 551 - Η διεύθυνση αλληλογραφίας του χρήστη δεν ανήκει σε αυτόν τον server.
 • 552 - Σφάλμα καθώς το ταχυδρομείο του παραλήπτη έφτασε στο όριο μεγέθους του.
 • 553 - Η εντολή απορρίφθηκε καθώς το όνομα του γραμματοκιβωτίου του χρήστη είναι λανθασμένο.
 • 554 - Η αποστολή απέτυχε μόνιμα. Συνήθως αυτό συμβαίνει καθώς το μήνυμα σας έχει χαρακτηριστεί ως ανεπιθύμητο ή ότι η IP σας έχει μπει σε κάποια μαύρη λίστα του server.

Ενισχυμένος κωδικός κατάστασης (Enhanced status code)

Για να αποκτήσουν τα μηνύματα σφάλματος περισσότερη πληροφορία δημιουργήθηκαν οι βελτιωμένοι κωδικοί κατάστασης οι οποίοι αποτελούνται από 3 επίπεδα χωρισμένα με τελείες.

Στο παράδειγμα μας ο αριθμός 5.7.1 αντιστοιχεί στον βελτιωμένο κωδικό και δείχνει πως συνέβη ένα κρίσιμο σφάλμα (5.x.x) και η παράδοση δεν επιτρέπεται (διότι δεν βρέθηκε ο χρήστης) συνεπώς το μήνυμα απορρίφθηκε (x.7.1).

 • Ο πρώτος αριθμός εξηγεί την γενική κατάσταση που ισχύει:

  • 2.x.x - Ο server εκτέλεσε το αίτημα με επιτυχία. Για παράδειγμα παρέδωσε το email. Αποτελεί κωδικό επιτυχίας.
  • 4.x.x - Ο server αντιμετώπισε ένα προσωρινό σφάλμα. Θα προσπαθήσει να στείλει ξανά το email μέχρι να φτάσει το επιτρεπόμενο όριο επαναλήψεων.
  • 5.x.x - Ο server αντιμετώπισε ένα κρίσιμο σφάλμα. Για παράδειγμα η διεύθυνση email δεν βρέθηκε, πρόβλημα με τον DNS ή το email σταμάτησε στον server του παραλήπτη.
 • Ο δεύτερος αριθμός του βελτιωμένου κωδικού κατάστασης μας δίνει το θέμα στο οποίο αναφέρεται το σφάλμα και ο τρίτος αριθμός εξηγεί με λεπτομέρεια το σφάλμα το οποίο συνέβη (όπου x αντιστοιχεί ο αριθμός 4 για προσωρινό σφάλμα ή ο αριθμός 5 για κρίσιμο σφάλμα):

  • Κωδικοί με δεύτερο αριθμό το 1 είναι σχετικοί με την διεύθυνση αλληλογραφίας:

   • x.1.0 - Άλλο μη ορισμένο σφάλμα σχετικό με την κατάσταση της διεύθυνσης. Δείτε το επεξηγηματικό κείμενο αν υπάρχει.
   • x.1.1 - Λάθος διεύθυνση προορισμού γραμματοκιβωτίου αλληλογραφίας.
   • x.1.2 - Λάθος διεύθυνση προορισμού συστήματος.
   • x.1.3 - Λάθος σύνταξη διεύθυνσης προορισμού γραμματοκιβωτίου αλληλογραφίας.
   • x.1.4 - Ασαφής διεύθυνση προορισμού γραμματοκιβωτίου αλληλογραφίας.
   • x.1.5 - Έγκυρη διεύθυνση προορισμού αλληλογραφίας.
   • x.1.6 - Το γραμματοκιβώτιο έχει μετακινηθεί.
   • x.1.7 - Κακή σύνταξη διεύθυνσης γραμματοκιβωτίου αποστολέα.
   • x.1.8 - Κακή διεύθυνση συστήματος αποστολέα.
  • Κωδικοί με δεύτερο αριθμό το 2 είναι σχετικοί με την κατάσταση του γραμματοκιβωτίου αλληλογραφίας:

   • x.2.0 - Άλλο μη ορισμένο σφάλμα σχετικό με την κατάσταση του γραμματοκιβωτίου. Δείτε το επεξηγηματικό κείμενο αν υπάρχει.
   • x.2.1 - Το γραμματοκιβώτιο έχει απενεργοποιηθεί, δεν δέχεται άλλα μηνύματα.
   • x.2.2 - Το γραμματοκιβώτιο είναι γεμάτο.
   • x.2.3 - Το μέγεθος του μηνύματος ξεπερνάει το επιτρεπτό όριο του διαχειριστή.
   • x.2.4 - Πρόβλημα επέκτασης την λίστας αλληλογραφίας.
  • Κωδικοί με δεύτερο αριθμό το 3 είναι σχετικοί με την κατάσταση του συστήματος αλληλογραφίας:

   • x.3.0 - Άλλο μη ορισμένο σφάλμα σχετικό με την κατάσταση του συστήματος αλληλογραφίας. Δείτε το επεξηγηματικό κείμενο αν υπάρχει.
   • x.3.1 - Το σύστημα αλληλογραφίας είναι γεμάτο.
   • x.3.2 - Το σύστημα δεν δέχεται μηνύματα δικτύου.
   • x.3.3 - Το σύστημα δεν έχει την ικανότητα του επιλεγμένου χαρακτηριστικού.
   • x.3.4 - Πολύ μεγάλο μήνυμα για το σύστημα.
   • x.3.5 - Λάθος ρύθμιση τους συστήματος.
  • Κωδικοί με δεύτερο αριθμό το 4 είναι σχετικοί με το δίκτυο και την δρομολόγηση:

   • x.4.0 - Άλλο μη ορισμένο σφάλμα σχετικό με την κατάσταση του δικτύου ή της δρομολόγησης. Δείτε το επεξηγηματικό κείμενο αν υπάρχει.
   • x.4.1 - Δεν υπήρξε απάντηση από το σύστημα φιλοξενίας.
   • x.4.2 - Κακή σύνδεση.
   • x.4.3 - Σφάλμα με τον server δρομολόγησης.
   • x.4.4 - Δεν είναι δυνατή η δρομολόγηση.
   • x.4.5 - Συμφόρηση δικτύου.
   • x.4.6 - Εντοπίστηκε βρόχος δρομολόγησης.
   • x.4.7 - Ο χρόνος παράδοσης τελείωσε.
  • Κωδικοί με δεύτερο αριθμό το 5 είναι σχετικοί με την κατάσταση κάποιου πρωτοκόλλου παράδοσης αλληλογραφίας:

   • x.5.0 - Άλλο μη ορισμένο σφάλμα σχετικό με την κατάσταση ενός πρωτοκόλλου. Δείτε το επεξηγηματικό κείμενο αν υπάρχει.
   • x.5.1 - Μη έγκυρη εντολή.
   • x.5.2 - Σφάλμα στην σύνταξη της εντολής.
   • x.5.3 - Πάρα πολλοί παραλήπτες.
   • x.5.4 - Μη έγκυρα ορίσματα εντολής.
   • x.5.5 - Λάθος έκδοση πρωτοκόλλου.
  • Κωδικοί με δεύτερο αριθμό το 6 είναι σχετικοί με το περιεχόμενο του μηνύματος ή τα πολυμέσα/αρχεία που μπορεί να περιέχει:

   • x.6.0 - Άλλο μη ορισμένο σφάλμα σχετικό με τα πολυμέσα/αρχεία. Δείτε το επεξηγηματικό κείμενο αν υπάρχει.
   • x.6.1 - Το αρχείο δεν υποστηρίζεται.
   • x.6.2 - Απαιτείται η μετατροπή του αρχείου, αλλά αυτό απαγορεύεται.
   • x.6.3 - Απαιτείται η μετατροπή του αρχείου, αλλά αυτό δεν υποστηρίζεται.
   • x.6.4 - Έγινε μετατροπή με απώλεια ποιότητας του αρχείου.
   • x.6.5 - Η μετατροπή του αρχείου απέτυχε.
  • Κωδικοί με δεύτερο αριθμό το 7 είναι σχετικοί με την πολιτική ασφαλείας του server:

   • x.7.0 - Άλλο μη ορισμένο σφάλμα σχετικό με την ασφάλεια. Δείτε το επεξηγηματικό κείμενο αν υπάρχει.
   • x.7.1 - Η παράδοση δεν επιτρέπεται, το μήνυμα απορρίφθηκε.
   • x.7.2 - Απαγορεύεται η επέκταση της λίστας αλληλογραφίας.
   • x.7.3 - Απαιτείται μετατροπή ασφαλείας, αλλά δεν επιτρέπεται.
   • x.7.4 - Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας δεν υποστηρίζονται.
   • x.7.5 - Σφάλμα κρυπτογράφησης.
   • x.7.6 - Ο αλγόριθμος κρυπτογράφησης δεν υποστηρίζεται.
   • x.7.7 - Αποτυχία ακεραιότητας μηνύματος.

Επεξηγηματικό κείμενο (Reply text)

Τέλος το επεξηγηματικό κείμενο βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση του σφάλματος από τον χρήστη.

Στο παράδειγμα μας το μήνυμα “No such user” αντιστοιχεί στο επεξηγηματικό κείμενο και λέει με απλά λόγια πως ο χρήστης δεν βρέθηκε στον server.

Παραδείγματα μηνυμάτων

Παρακάτω εξηγούνται μερικά μηνύματα που περιλαμβάνουν μόνο το επεξηγηματικό κείμενο χωρίς κάποιον κωδικό αλλά και μερικά παραδείγματα από τους servers του Gmail.


Γενικά παραδείγματα

ΜήνυμαΠεριγραφή
Domain example.gr has exceeded the max defers and failures per hour (x/x (xx%)) allowed. Message discarded Η εξερχόμενη αλληλογραφία από το domain σας έχει ξεπεράσει το όριο αποτυχημένων παραδόσεων ανά ώρα που έχει ορίσει ο διαχειριστής και έτσι ο server αλληλογραφίας αρνείται να σας εξυπηρετήσει. Δοκιμάστε να στείλετε ξανά το μήνυμα σας μετά από 1 ώρα.
The mail server could not deliver mail to example@gmail.gr. The account or domain may not exist, they may be blacklisted, or missing the proper dns entries Το domain προς παράδοση της αλληλογραφίας δεν υπάρχει ή δεν έχει κάποια διαθέσιμη MX εγγραφή.
Sender verify failed Ο λογαριασμός του αποστολέα δεν υπάρχει ή οι MX εγγραφές δεν έχουν ρυθμιστεί σωστά στο cPanel.
Host lookup did not complete Ο server δεν βρήκε την MX εγγραφή για τη διεύθυνση του παραλήπτη.
JunkMail rejected - (example.com) is in an RBL: Blocked Το domain του αποστολέα έχει βρεθεί σε κάποια μαύρη λίστα και το μήνυμα απορρίφθηκε.
No Such User Here / No such person at this address Ο παραλήπτης δεν βρέθηκε στον server. Αυτό το σφάλμα μπορεί να συμβαίνει ίσως γιατί έχετε πληκτρολογήσει λανθασμένα τη διεύθυνση αποστολής ή γιατί ο χρήστης δεν έχει τα απαραίτητα διακαιώματα στο φάκελο αποθήκευσης της αλληλογραφίας.
Rejected relay attempt: From: 'test@example.com' To: 'test@example.gr' Ο αποστολέας δεν έχει αυθεντικοποιηθεί σωστά με τον server αποστολής αλληλογραφίας ή ο server του παραλήπτη θεώρησε πως ο server του αποστολέα είναι πηγή ανεπιθύμητων μηνυμάτων.
Retry timeout exceeded Έχει ξεπεραστεί το όριο επαναλήψεων αποστολής αλληλογραφίας. Αυτό το σφάλμα μπορεί να συμβεί για διάφορους λόγους όπως ότι ο φάκελος αλληλογραφίας του παραλήπτη ή ο χώρος στον δίσκο του server είναι γεμάτος, μπορεί να έχει μπλοκαριστεί από κάποιο φίλτρο ανεπιθύμητων μηνυμάτων ή ακόμα και από λάθος άδειες πρόσβασης στον φάκελο του παραλήπτη.
Connection timed out Ο server αλληλογραφίας δεν είναι διαθέσιμος. Αυτό το σφάλμα συμβαίνει όταν κάποια πόρτα (συνήθως η SMTP port 25) μπλοκάρεται από κάποιο τοίχος προστασίας.
Domain example.com has an outgoing mail suspension. Message discarded Το domain του αποστολέα δεν μπορεί να στείλει μηνύματα αλληλογραφίας και αυτά απορρίπτονται. Αυτό το σφάλμα συνήθως συμβαίνει όταν ένας λογαριασμός cPanel έχει μεταφερθεί από έναν server σε κάποιον άλλο.
SMTP AUTH is required for message submission on port 587 Ο αποστολέας πρέπει να αυθεντικοποιηθεί από τον server αλληλογραφίας πριν μπορέσει να στείλει κάποιο email.


Παραδείγματα Gmail

ΜήνυμαΠεριγραφή
421, "4.4.5", Server busy, try again later. Ο server είναι απασχολημένος δοκιμάστε ξανά αργότερα.
421, "4.7.0", IP not in whitelist for RCPT domain, closing connection. Η IP διεύθυνση δεν βρίσκεται στην λίστα επιτρεπόμενων IP του παραλήπτη, η σύνδεση θα κλείσει.
421, "4.7.0", Our system has detected an unusual rate of unsolicited mail originating from your IP address. To protect our users from spam, mail sent from your IP address has been temporarily blocked. Το σύστημα εντόπισε μεγάλο ποσοστό ανεπιθύμητων μηνυμάτων από την IP διεύθυνση σας και για να προστατεύσει του χρήστες του σας έχει μπλοκάρει προσωρινά.
421, "4.7.0", Temporary System Problem. Try again later. Προσωρινό σφάλμα συστήματος δοκιμάστε ξανά αργότερα.
450, "4.2.1" The user you are trying to contact is receiving mail too quickly. Please resend your message at a later time. If the user is able to receive mail at that time, your message will be delivered. Ο χρήστης που προσπαθείτε να επικοινωνήσετε λαμβάνει πολλά μηνύματα ταυτόχρονα. Στείλτε αργότερα το μήνυμα σας και αν μπορέσει θα το παραλάβει.
450, "4.2.1", The user you are trying to contact is receiving mail at a rate that prevents additional messages from being delivered. Please resend your message at a later time. If the user is able to receive mail at that time, your message will be delivered. Ο χρήστης που προσπαθείτε να επικοινωνήσετε λαμβάνει μηνύματα με ρυθμό που τα εμποδίζει να παραδοθούν . Στείλτε αργότερα το μήνυμα σας και αν μπορέσει θα το παραλάβει.
451, "4.3.0", Mail server temporarily rejected message. Το μήνυμα απορρίφθηκε προσωρινά από τον server.
451, "4.3.0", Multiple destination domains per transaction is unsupported. Please try again. Δεν επιτρέπονται πολλά domains προορισμού ανά επικοινωνία. Δοκιμάστε ξανά.
451, "4.5.0", SMTP protocol violation, see RFC 2821. Παράβαση του SMTP πρωτοκόλλου.
452, "4.5.3", Your message has too many recipients. Το μήνυμα σας έχει πάρα πολλούς παραλήπτες.
454, "4.7.0", Cannot authenticate due to temporary system problem. Try again later. Δεν είναι δυνατή η επαλήθευση του χρήστη λόγω προβλημάτων στο σύστημα. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.
504, "5.7.4", Unrecognized Authentication Type. Άγνωστος τύπος αυθεντικοποίησης.
530, "5.5.1", Authentication Required. Απαιτείται αυθεντικοποίηση.
535, "5.7.1", Username and Password not accepted. Μη αποδεκτό όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης.
550, "5.1.1", The email account that you tried to reach does not exist. Please try double-checking the recipient's email address for typos or unnecessary spaces. Ο λογαριασμός email που προσπαθείτε να επικοινωνήσετε δεν υπάρχει. Ελέγξτε τη διεύθυνση email του παραλήπτη για λάθη.
550, "5.2.1", The email account that you tried to reach is disabled. Ο λογαριασμός email που προσπαθείτε να επικοινωνήσετε είναι απενεργοποιημένος.
550, "5.4.5", Daily sending quota exceeded. Έχετε υπερβεί το ημερήσιο όριο αποστολής μηνυμάτων.
552, "5.2.3", Your message exceeded Google's message size limits. Το μήνυμα σας έχει υπερβεί το όριο μεγέθους της Google.
553, "5.1.2", We weren't able to find the recipient domain. Please check for any spelling errors, and make sure you didn't enter any spaces, periods, or other punctuation after the recipient's email address. Δεν ήταν δυνατή η εύρεση του domain του παραλήπτη. Ελέγξτε για τυχών λάθη και προσπαθήστε ξανά.

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης