Υποστήριξη
Email

Τι είναι οι εγγραφές MX (MX records)?

Οι εγγραφές MX (Mail Exchange Records – MX Records) για ένα domain κατευθύνουν στην ουσία τα email στους servers που δηλώνονται στην εγγραφή.

Για κάθε domain μπορούν να οριστούν πολλαπλές εγγραφές MX, η καθεμία με διαφορετική προτεραιότητα, στις οποίες ο μικρότερος αριθμός αντιστοιχεί στην μεγαλύτερη προτεραιότητα.Αν το email δεν μπορεί να παραδοθεί χρησιμοποιώντας την εγγραφή με την υψηλότερη προτεραιότητα,χρησιμοποιείται η αμέσως επόμενη σε προτεραιότητα εγγραφή κ.τ.λ..

Πιο αναλυτικά, οι εγγραφές ΜΧ είναι ρυθμίσεις του DNS που συσχετίζονται με το domain σας και κατευθύνουν την αλληλογραφία σας στους servers που φιλοξενούν τους λογαριασμούς email σας.

Τις ρυθμίσεις αυτές διαχειρίζεται ο πάροχος των υπηρεσιών DNS για το domain σας.

Για να είστε σίγουροι ότι η αλληλογραφία σας θα παραδίδεται πάντα, δημιουργείτε συνήθως εγγραφές για περισσότερους από έναν server.Έτσι, αν ένας από αυτούς βρίσκεται εκτός λειτουργίας, η αλληλογραφία σας κατευθύνεται σε κάποιον άλλο server που τον υποκαθιστά.

Μπορείτε να καθορίσετε σε ποιους server θα γίνει η πρώτη προσπάθεια, αναθέτοντας τους τιμές όπως 10, 20, 30, οι οποίες αντιστοιχούν σε διαφορετική προτεραιότητα. Η μικρότερη τιμή έχει υψηλότερη προτεραιότητα.

Για παράδειγμα, αν το domain example.com έχει 2 εγγραφές MX 10 mail1.example.com και 20 mail2.example.com, η αλληλογραφία παραδίδεται πρώτα στον server mail1.example.com, επειδή έχει τη μικρότερη αριθμητικά τιμή και κατά συνέπεια, υψηλότερη προτεραιότητα. Αν αυτός ο server τεθεί εκτός λειτουργίας, η αλληλογραφία σας ανακατευθύνεται στον server mail2.example.com κτλ. Αν δύο διαφορετικές εγγραφές MX έχουν την ίδια προτεραιότητα, ένας από τους δύο servers επιλέγεται τυχαία.


IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης