Υποστήριξη
Email

Τι είναι το POP?

Το POP είναι απλά ένα ακρωνύμιο για τη φράση “Post Office Protocol”, δηλαδή πρωτόκολλο αλληλογραφίας. Ένα πρωτόκολλο αλληλογραφίας δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα σύνολο κανόνων – ένα είδος "γλώσσας" δηλαδή ανάμεσα στο πρόγραμμα αλληλογραφίας σας (όπως είναι για παράδειγμα τα Outlook, Thunderbird, Mac Mail και άλλα) και τον mail server του παρόχου σας.

Πως λειτουργεί το πρωτόκολλο POP?

Το πρωτόκολλο POP χρησιμοποιείται για την λήψη των emails σας από το server. Τα βήματα που ακολουθεί είναι τα παρακάτω:

  1. Σύνδεση στο server
  2. Λήψη μηνυμάτων
  3. Αποθήκευση τοπικά στο πρόγραμμα αλληλογραφίας
  4. Διαγραφή μηνυμάτων από το server
  5. Αποσύνδεση από το server

Σημείωση: Αν και η προεπιλεγμένη συμπεριφορά για το πρωτόκολλο POP είναι να διαγράφει τα μηνύματα από το server, παρόλα αυτά τα περισσότερα προγράμματα αλληλογραφίας παρέχουν στο χρήστη τη δυνατότητα να αφήνει ένα αντίγραφο των μηνυμάτων στο server, είτε επ' αόριστον, είτε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το οποίο καθορίζει ο χρήστης.


IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης