Υποστήριξη
Email

Yπογραφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - Outlook 2007
Τι είναι η ηλεκτρονική υπογραφή και πως να δημιουργήσετε τη δική σας

Τι είναι η υπογραφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου; Είναι απαραίτητη;

Η υπογραφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνήθως χρησιμοποιείται για να εμφανίσει το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του αποστολέα στο τέλος ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η ηλεκτρονική αλληλογραφία που ανταλλάσσεται για προσωπικούς λόγους (π.χ. μεταξύ φίλων και ιδιωτών) δεν είναι υποχρεωτικό να περιλαμβάνει κάποια επίσημη υπογραφή αλλά καλό θα είναι να περιλαμβάνει τα στοιχεία του αποστολέα, προκειμένου να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ αυτών που ανταλλάσσουν την αλληλογραφία.

Αντιθέτως με βάση τον ν. 2672/1998, άρθρο 14 (ΦΕΚ 290/Α΄), τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν προέρχονται από υπηρεσία ή δημόσιο φορέα πρέπει να περιέχουν απαραίτητα:

α. τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστολέα και λήπτη
β. τον πλήρη τίτλο της αποστέλλουσας υπηρεσίας
γ. τα στοιχεία προσδιορισμού της ταυτότητας του αποστελλόμενου μηνύματος και συγκεκριμένα:
- θέμα
- ημερομηνία
- αριθμό πρωτοκόλλου, αν υπάρχει
δ. τα στοιχεία του χειριστή που έχει ορισθεί υπεύθυνος για την παρακολούθηση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, δηλαδή:
- ονοματεπώνυμο
- ιδιότητα
- αριθμό τηλεφώνου και fax
 
Όταν τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλονται από ιδιώτη προς φορέα της δημόσιας διοίκησης, θα πρέπει να περιέχουν απαραίτητα:
 
α. ονοματεπώνυμο (για φυσικό πρόσωπο) ή επωνυμία (για νομικό πρόσωπο)
β. ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας (για φυσικό πρόσωπο) ή έδρας (για νομικό πρόσωπο)
γ. αριθμό τηλεφώνου ή fax
δ. υπογραφή του αποστολέα, αν είναι φυσικό πρόσωπο ή τα στοιχεία του χειριστή του e-mail, αν είναι νομικό πρόσωπο, δηλαδή:
- ονοματεπώνυμο χειριστή
- ιδιότητα χειριστή
- αριθμό τηλεφώνου και fax για την παρακολούθηση των οποίων είναι υπεύθυνος ο χειριστής.

Αν στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προσαρτώνται και αρχεία δεδομένων αναγράφεται ο χαρακτήρας και τα στοιχεία προσδιορισμού της ταυτότητας των δεδομένων αυτών.

Η δημιουργία μιας σωστής ηλεκτρονικής υπογραφής αν και προαιρετική στα προγράμματα αλληλογραφίας, συνίσταται να γίνεται χρήση της με τρόπο που να ενσωματώνει τους παραπάνω κανόνες, καθότι μπορεί να φανεί ιδιαιτέρως χρήσιμη σε ειδικές περιπτώσεις.

Σημειώνεται επίσης ότι η υπογραφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν θα πρέπει να συγχέεται με την ψηφιακή υπογραφή, καθότι δεν αποτελεί κάποιο ψηφιακό αποτύπωμα του αποστολέα παρά μόνο την παράθεση κάποιων λεκτικών με επίσημο ή ανεπίσημο τρόπο, αναλόγως του τρόπου με τον οποίο την έχει δημιουργήσει ο συντάκτης της.

Δημιουργία υπογραφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook 2007

 1. Ανοίξτε το Outlook 2007
 2. Δημιουργείστε ένα νέο μήνυμα και εντοπίσετε τη καρτέλα Μήνυμα
 3. Από εκεί, βρείτε την ομάδα Συμπερίληψη και κάντε κλικ στο κουμπί Υπογραφή.
 4. Στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Υπογραφές. Θα δείτε μια καρτέλα Υπογραφές Email
 5. Κάντε κλικ στο Νέο για να δημιουργήσετε μια νέα υπογραφή. 
 6. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για την υπογραφή σας και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK
 7. Πηγαίνετε στην Επεξεργασία υπογραφής και πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε για τη νέα σας υπογραφή. Μετά την εισαγωγή του κειμένου, μορφοποιήστε το αν θέλετε χρησιμοποιώντας τα κουμπιά στυλ και μορφοποίησης. 
 8. Τέλος κάντε κλικ στο κουμπί OK για να αποθηκεύσετε την νέα υπογραφή.

Εισαγωγή ηλεκτρονικής υπογραφής σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τώρα που έχετε δημιουργήσει την υπογραφή σας, θα πρέπει να την ενσωματώσετε στα νέα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα δημιουργήσετε.

 1. Ανοίξτε το Outlook 2007
 2. Δημιουργείστε ένα νέο μήνυμα και εντοπίστε τη καρτέλα Μήνυμα
 3. Από εκεί, βρείτε την ομάδα Συμπερίληψη και κάντε κλικ στο κουμπί Υπογραφή, στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Υπογραφές
 4. Κάτω από την ενότητα Επιλέξτε Προεπιλεγμένη Υπογραφή πηγαίνετε στη λίστα Λογαριασμός Email και επιλέξτε μια διεύθυνση email με την οποία θέλετε να συσχετίσετε την υπογραφή. 
 5. Από το πεδίο Νέα μηνύματα, επιλέξτε την υπογραφή που θέλετε να συμπεριλάβετε σε όλα τα νέα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης