Υποστήριξη
Email

Τι είναι οι εγγραφές TXT (TXT Records)?

Οι εγγραφές TXT είναι πηγαίες εγγραφές στο DNS, που μπορεί να περιέχουν τυχαίο κείμενο και μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης για να προσδιορίσουν κείμενο αναγνώσιμο από μηχανή.

Η πιο συχνή χρήση των εγγραφών TXT σε διάφορες εγγραφές είναι για την εξακρίβωση της ιδιοκτησίας ενός domain.

Επίσης, μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε εγγραφές TXT για να αποτρέψετε μεθόδους παραβίασης του email σας, όπως είναι οι SPF, DKIM και DMARC.

Οι εγγραφές TXT αποθηκεύονται από τον καταχωρητή του domain σας και γι αυτό μπορούν να αλλαχθούν σε συνεργασία μαζί του.

Το πλεονέκτημα των εγγραφών TXT είναι ότι μπορείτε να τις συμπληρώσετε με όποιο κείμενο επιθυμείτε.

Για παράδειγμα, μπορείτε να έχετε μια εγγραφή TXT με τιμή google-site-verification=rXOxyZounnZasA8Z7oaD3c14JdjS9aKSWvsR1EbUSIQ, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιβεβαίωση της ιδιοκτησίας ενός domain, ώστε να ενεργοποιηθούν τα Google Apps.

Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece