Υποστήριξη
General

Τι είναι το TTL στις εγγραφές DNS?

Το όρισμα TTL στις εγγραφές DNS (DNS Records) αντιστοιχεί στην έκφραση Time To Live.

Ένας DNS server χρησιμοποιείται για να μεταφράσει το όνομα κάποιας ηλεκτρονικής διεύθυνσης στην αντίστοιχη διεύθυνση IP. Για παράδειγμα το όνομα www.ip.gr μεταφράζεται στην διεύθυνση IP 62.103.149.57.

Όταν κάποιος DNS server δεν γνωρίζει την IP στην οποία αντιστοιχεί κάποιο όνομα, τότε ρωτάει τον DNS server που βρίσκεται από πάνω του στην ιεραρχία των DNS server. Όταν αυτός του απαντήσει, τότε ο DNS server δημιουργεί μία προσωρινή καταχώρηση (cached DNS record), της οποίας ο χρόνος ζωής ονομάζεται TTL.

Αυτό γίνεται ούτως ώστε εάν άλλοι χρήστες ζητήσουν μετάφραση του ίδιου ονόματος, να μην χρειαστεί να ρωτήσει πάλι τον ανώτερο DNS server, τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα που ο server αυτός διατηρεί τη συγκεκριμένη καταχώριση και ο οποίος προσδιορίζεται από το όρισμα TTL.

Σε περίπτωση που ο χρόνος TTL είναι πολύ μικρός, ενδέχεται ο ανώτερος DNS server να υπερφορτωθεί με αιτήσεις. Αντιθέτως, εάν ο χρόνος TTL είναι πολύ μεγάλος, τότε μπορεί στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα η μετάφραση να έχει αλλάξει και ο DNS server να δίνει στους χρήστες λανθασμένη διεύθυνση IP. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει η τιμή TTL να καθορίζεται πολύ προσεκτικά.

Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece