Υποστήριξη
Hosting

Έχω μια βάση στον υπολογιστή μου. Πως μπορώ να την ανεβάσω στο cpanel μου?

Η κατασκευή μιας ιστοσελίδας είναι μια διαδικασία που μπορεί να γίνει είτε σε πραγματικό (online) server είτε σε τοπικό (offline) server, που είναι στημένος δηλαδή σε κάποιο προσωπικό υπολογιστή για λόγους ανάπτυξης λογισμικού (development).

Η κατασκευή της ιστοσελίδας σας στον προσωπικό σας υπολογιστή δίνει αφενός ευελιξία, ταχύτητα και ανεξαρτησία στον δημιουργό της, αφετέρου δε δημιουργεί την ανάγκη μεταφοράς της ιστοσελίδας σε πραγματικό server, όταν ολοκληρωθεί η φάση της ανάπτυξης (development).

Αν δεν είστε εξοικειωμένος με την έννοια της Βάσης Δεδομένων δείτε κάποιες βασικές πληροφορίες για το τι είναι οι βάσεις δεδομένων και γιατί τις χρειαζόμαστε.

Για να μεταφερθεί μία βάση δεδομένων από τον τοπικό σας υπολογιστή στον online server θα πρέπει αρχικά να εξαχθεί (export) σε αρχείο από τον τοπικό server και κατόπιν αυτό το αρχείο να εισαχθεί (import) στον online server. Για να γίνει το export / import της βάσης δεδομένων θα κάνουμε χρήση της εφαρμογής phpMyAdmin η οποία είναι εγκατεστημένη σε όλους τους servers της IP.GR καθώς επίσης και στους περισσότερουν εκ των γνωστών servers που χρησιμοποιούνται σε προσωπικούς υπολογιστές για development (wamp ή xampp στα windows, mamp στο mac κ.α.).

Διαχωρίζουμε τις ενέργειές μας σε δύο φάσεις, στην φάση εξαγωγής από τον τοπικό server και στην φάση εισαγωγής στον online server.


Εξαγωγή βάσης δεδομένων από τοπικό server

Η εκτέλεση των βημάτων που ακολουθούν προϋποθέτει την ύπαρξη τοπικού server και ήδη δημιουργημένης βάσης δεδομένων.

 1. Ανοίξτε τη διεύθυνση: https://127.0.0.1/phpmyadmin στον φυλλομετρητή (browser) σας.

  Επιλογή βάσης δεδομένων στο phpMyAdmin

  Στο αριστερό μενού βλέπετε τις βάσεις δεδομένων που υπάρχουν στην εγκατάστασή σας. Κάντε κλικ στη Βάση Δεδομένων που θέλετε να κάνετε εξαγωγή (export). Στο παράδειγμά μας είναι η example_db.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Export.

  Εξαγωγή βάσης δεδομένων στο phpMyAdmin

 3. Επιλέξτε Custom - display all possible options και Output zipped.

  Εξαγωγή βάσης δεδομένων σε μορφή zip

  Κάντε κλικ στο κουμπί GO στο τέλος της σελίδας και αποθηκεύστε το αρχείο zip που θα παραχθεί στον υπολογιστή σας.


Εισαγωγή βάσης δεδομένων σε online server

Η εισαγωγή βάσης δεδομένων σε online server προϋποθέτει ότι διαθέτετε ένα πακέτο hosting σε πραγματικό server. Αν δεν έχετε κάποιο πακέτο δείτε πως μπορείτε να αποκτήσετε τη δική σας συνδρομή φιλοξενίας hosting στην IP.GR

Εφόσον έχετε στην κατοχή σας ένα πακέτο hosting ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Κάντε login στο cPanel
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή phpMyAdmin της ενότητας Databases.

  Εξαγωγή βάσης δεδομένων σε μορφή zip

 3. Επιλέξτε την κενή βάση δεδομένων στην οποία θέλετε να κάνετε εισαγωγή (import), την βάση που προηγουμένως κάνατε εξαγωγή (export) από τον τοπικό σας υπολογιστή. Στο παράδειγμά μας είναι η online_db.

  Επιλογή βάσης δεδομένων στο phpMyAdmin

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Import.

  Εισαγωγή βάσης δεδομένων στο phpMyAdmin

 5. Επιλέξτε το αρχείο με τη βάση που θέλετε να ανεβάσετε (αυτό που κάνατε export από τον τοπικό σας server).

  phpMyAdmin - Επιλογή βάσης δεδομένων για import

 6. Μετά από λίγη αναμονή η εισαγωγή ολοκληρώνεται.

  phpMyAdmin - επιτυχής εισαγωγή βάσης δεδομένων

Με αυτόν τον τρόπο μεταφέρονται τα δεδομένα της τοπικής σας Βάσης Δεδομένων στην Online Βάση Δεδομένων του πακέτου hosting που θα φιλοξενήσει ή φιλοξενεί ήδη την ιστοσελίδα σας.


IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης