Υποστήριξη
Hosting

Διαχείριση Αρχείων & Καταλόγων στο cPanel

Αυτό είναι ένα σύνολο λειτουργιών που σας επιτρέπει να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε τα αρχεία και τους φακέλους σας. Τις λειτουργίες αυτές μπορείτε να τις βρείτε ομαδοποιημένες στην ενότητα File του cPanel σας.

 1. Backups
  • Full backups
  • Αποθηκεύστε ένα Full Backup
  • Μερικά Backups
 2. Backup Wizard
  • Backup
  • Restore
 3. File Manager
  • Το παράθυρο File Manager Directory Selection
  • Η εργαλειοθήκη του File Manager
  • Επιβεβαίωση κωδικοποίησης χαρακτήρων
  • Επιλογή διαδρομής - φακέλου
  • Το παράθυρο των αρχείων
  • Η εργαλειοθήκη πλοήγησης
  • Επιλογές αρχείων και φακέλων
  • Αναζήτηση αρχείου
 4. Legacy File Manager
 5. Disk Space Usage
  • Χρήση χώρου στο δίσκο
  • Επιπρόσθετες πληροφορίες
 6. Web Disk
 7. FTP Accounts
  • Προσθήκη λογαριασμού FTP
  • FTP Accounts
  • Αλλαγή Password
  • Αλλαγή Quota
  • Διαγραφή λογαριασμού FTP
  • Ρύθμιση FTP Client
 8. FTP Session Control
  • Προβολή ανοιχτών συνδέσεων FTP
  • Αποσυνδέστε χρήστες από ένα FTP session

1. Backups

Αυτή η επιλογή σας δίνει τη δυνατότητα να κατεβάζετε και να αποθηκεύετε όλα ή ορισμένα από τα αρχεία και τις βάσεις του site σας, τα forwarders και τα φίλτρα σας.

Full backups

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό για να δημιουργήσετε ένα ολοκληρωμένο backup (full backup). Το ολοκληρωμένο backup περιλαμβάνει το φάκελο /home, τις βάσεις σας, τα email forwarders και τα φίλτρα.

Για να αποθηκεύσετε ένα full backup στο server, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Πατήστε το κουμπί Download a Full Web Site Backup. Τώρα θα πρέπει να βλέπετε ένα παράθυρο όπως αυτό:
 2. Επιλέξτε από το μενού Backup Destination το Home Directory.
 3. Εάν επιθυμείτε να λάβετε ειδοποίηση όταν ολοκληρωθεί το backup σας, συμπληρώστε τη διεύθυνση του mail σας.
 4. Πατήστε το κουμπί Generate Backup. Θα λάβετε ειδοποίηση μέσω email όταν το backup σας ολοκληρωθεί.

* Σημείωση: Η ημερομηνία δημιουργίας του backup σας συμπεριλαμβάνεται στο όνομα του αρχείου του backup (το οποίο αρχίζει από backup- MM-ΜΜ-ΕΕΕΕ). Το σύστημα αποθηκεύει το backup σας σαν συμπιεσμένο αρχείο με την κατάληξη .tar.gz.

Αποθηκεύστε ένα Full Backup

Για να κατεβάστε ένα full backup και να το αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Πατήστε το κουμπί Download a Full Web Site Backup.
 2. Εάν έχετε δημιουργήσει κάποιο προηγούμενο backup, αυτό θα βρίσκεται στη λίστα Available backups, όπως μπορείτε να δείτε στην προηγούμενη εικόνα. Στην εικόνα του παραδείγματος, δεν έχουμε πάρει κάποιο προηγούμενο αντίγραφο ασφαλείας, οπότε αναφέρεται η ένδειξη “No previous backups”.
 3. Όπως έχουμε επισημάνει ήδη, το όνομα του αρχείου του backup περιλαμβάνει και την ημερομηνία δημιουργίας του, ώστε να μπορείτε να επιλέξετε το backup που επιθυμείτε.
 4. Πατήστε το κουμπί Generate backup.

* Σημείωση:

 • Στο server μπορείτε να αποθηκεύσετε το πολύ έως 2 backups του site σας. Εάν επιθυμείτε να διατηρείτε περισσότερα αντίγραφα, θα πρέπει αφού τα δημιουργήσετε, να τα αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας και να τα διαγράψετε από το server.
 • Αυτή η δυνατότητα του cPanel αφορά κυρίως έμπειρους χρήστες. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήστε απευθείας ένα full backup για να κάνετε restore το site σας μέσα από το cPanel. Θα χρειαστεί να κατεβάσετε το backup στον υπολογιστή σας, να το αποσυμπιέσετε και στη συνέχεια να ανεβάστε τα συστατικά του site σας τα οποία περιείχε το backup.

Μερικά Backups

Στην ενότητα Backup μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μερικά backup του account σας. Μπορείτε να επιλέξετε να δημιουργήσετε backup είτε για ολόκληρο το φάκελο home, είτε για τις SQL βάσεις σας, είτε για τα email forwarders και filters σας. Κάτω από τους αντίστοιχους τίτλους που θα βρείτε στην ενότητα Partial Backups, κάνετε click στον αντίστοιχο σύνδεσμο για να δημιουργήσετε το backup που επιθυμείτε.

Εάν επιθυμείτε να κάνετε restore τμήμα του account σας, πατήστε στο κουμπί Browse για να επιλέξετε το αρχείο που επιθυμείτε από τον υπολογιστή σας και στη συνέχεια Upload.

* Σημείωση: Το αρχείο backup των email filters σας θα περιέχει μόνο τα domain account-level φίλτρα που υπάρχουν στο αρχείο /etc/vfilters/$domain. Το αρχείο backup δεν περιλαμβάνει τα user account-level φίλτρα.

2. Backup Wizard

Η διεπιφάνεια Backup Wizard σας επιτρέπει να πάρετε το backup ολόκληρου του site σας ή κάποιων τμημάτων του ή να επαναφέρετε το site σας από κάποιο πρόσφατο backup.

* Σημείωση: Οι έμπειροι χρήστες οι οποίοι επιθυμούν να επιταχύνουν τη διαδικασία του backup μπορούν να χρησιμοποιήσουν την επιλογή Backups αντί για το Backup Wizard (Home > Files > Backups).

Όταν λαμβάνετε το backup του φακέλου home, το αρχείο του backup περιλαμβάνει όλα τα ακόλουθα:

 • Όλα τα αρχεία που σας ανήκουν
 • -Αρχεία που δεν σας ανήκουν, αλλά στα οποία έχετε πρόσβαση

* Σημείωση: Τα αρχεία backup δεν περιλαμβάνουν αρχεία τα οποία δεν σας ανήκουν και δεν έχετε πρόσβαση σε αυτά.

Για να εξαιρέσετε αρχεία ή φακέλους από το backup, προσθέστε ένα αρχείο διαμόρφωσης (configuration file) στο φάκελο home. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα Πως μπορώ να εξαιρέσω αρχεία από το Backup.

Backup ή Restore

Για να ξεκινήσετε, επιλέξετε εάν θέλετε να προχωρήσετε στο backup του site σας ή να το επαναφέρετε.

 • Για να δημιουργήσετε ένα αρχείο backup, κάνετε click στο Backup.
 • Για να επαναφέρετε το site σας από ένα αρχείο backup, κάνετε click στο Restore.

Backup

Μπορείτε να επιλέξετε αν θα δημιουργήσετε ένα ολοκληρωμένο (full) ή ένα μερικό (partial) backup του site σας.

Full Backup

* Σημαντικό: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα full backup για να επαναφέρετε το site σας μέσω του cPanel. Πριν την επαναφορά, κατεβάζετε και συμπιέζετε ένα αρχείο backup. Αφού αποσυμπιέσετε το αρχείο στον υπολογιστή σας, μπορείτε να ανεβάσετε και να επαναφέρετε μεμονωμένα τμήματα του site σας που περιλάμβανε το backup.

Για να δημιουργήσετε ένα full backup, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Κάνετε click στην επιλογή Full Backup.
  Θα πρέπει τώρα να βλέπετε ένα παράθυρο αυτής της μορφής:

 2. Επιλέξτε από το πτυσσόμενο μενού τη θέση προορισμού (backup destination) για το αρχείο backup. Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα ακόλουθα:

  • Home Directory: Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να αποθηκεύσετε το backup σας στο server.
  • Remote FTP Server: Μέσω αυτής της επιλογής, μπορείτε να αποθηκεύσετε με χρήση FTP το αρχείο του backup σας σε κάποιον απομακρυσμένο server.
  • Remote FTP Server (Passive Mode Transfer): Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να αποθηκεύσετε το backup σας μέσω passive FTP σε κάποιον απομακρυσμένο server.
  • SCP: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή για να αποθηκεύσετε το backup σας σε απομακρυσμένο server, μέσω SCP.

 3. Διαλέξτε τον τρόπο με τον οποίο επιθυμείτε να ειδοποιηθείτε.

  1. Εάν θέλετε να λάβετε ειδοποίηση όταν η διαδικασία του backup σας ολοκληρωθεί, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email σας στο αντίστοιχο πεδίο Email address.
  2. Εάν δεν επιθυμείτε να λάβετε ειδοποίηση, επιλέξτε Do not send email notification of backup completion.

 4. Εάν επιλέξατε κάποιο από τα FTP Server, Remote FTP Server (Passive Mode Transfer) ή SCP, από το μενού Backup Destination, πληκτρολογήστε τις πληροφορίες σύνδεσης στον απομακρυσμένο προορισμό στα διαθέσιμα πεδία:

Partial Backup

Από εδώ, μπορείτε να επιλέξετε να κατεβάσετε το backup ενός τμήματος του λογαριασμού σας. Μπορείτε να επιλέξετε να κατεβάσετε το backup του κεντρικού (home) φακέλου του site σας, το backup των βάσεων δεδομένων σας ή ακόμη και το backup των forwarders και των φίλτρων των emails σας.

Εάν για παράδειγμα επιλέξετε να πάρετε το backup του home directory, στο τελευταίο βήμα θα χρειαστεί απλά να κάνετε κλικ στο κουμπί Download, όπως μπορείτε να δείτε στην εικόνα που ακολουθεί για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Εάν επιλέξετε να κατεβάσετε το μερικό backup των βάσεών σας, θα χρειαστεί να επιλέξετε τη βάση για την οποία θέλετε να πάρετε το backup σας.

Στο παράδειγμά μας, φαίνονται μερικές από τις βάσεις που έχουμε δημιουργήσει δοκιμαστικά. Κάνοντας κλικ σε μια από αυτές, μπορούμε να κατεβάσουμε το backup της.

Το ίδιο συμβαίνει αντίστοιχα και με τα email forwarders. Για να κατεβάσετε το backup κάποιου forwarder, επιλέξτε το πρώτα από τη λίστα των Forwarders. Στο παράδειγμά μας δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμα φίλτρα για τους λογαριασμούς email, οπότε η λίστα Email Filters είναι κενή. Εάν υπάρχουν και email filters, μπορείτε να κατεβάσετε το backup κάθε φίλτρου κάνοντας επίσης κλικ πάνω σε αυτό.

* Σημείωση: Ο τύπος του αρχείου που προκύπτει από τη διαδικασία του μερικού (partial) backup, εξαρτάται από το τμήμα του οποίου το backup επιλέγετε να κατεβάσετε.

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει μια λίστα των επιμέρους τμημάτων και των τύπων των αρχείων που προκύπτουν εάν επιχειρήσουμε να κατεβάσουμε το backup κάθε τμήματος:

Τύπος backup Τύπος αρχείου
Home Directory *.tar.gz
Email Forwarders and Filters *.net, *.com
MySQL Databases *.sql

Restore

Μέσα από το Backup Wizard, μπορείτε επίσης να επιλέξετε να επαναφέρετε κάποιο τμήμα του website σας από παλαιότερο backup. Για να επαναφέρετε ένα τμήμα του site σας από ένα υπάρχον backup, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Κάνετε κλικ στο κουμπί Restore όπως μπορείτε να δείτε και στο προηγούμενο στιγμιότυπο.
 2. Στη συνέχεια επιλέγετε το τμήμα του site σας το οποίο επιθυμείτε να επαναφέρετε από τα:

  • Home Directory — Επαναφέρει τον κεντρικό (/home) φάκελο του site σας.
  • MySQL Databases — Επαναφέρει τις βάσεις δεδομένων σας.
  • Email Forwarders and Filters — Επαναφέρει email forwarders ή filters.

 3. Ας δούμε ως παράδειγμα την επαναφορά του home directory. Από τους τύπους Restore, κάνετε click στο Home Directory.
 4. Στη συνέχεια, κάνετε click στο κουμπί Browse... για να επιλέξετε από τα αρχεία σας το αρχείο που θέλετε να ανεβάσετε για να γίνει η επαναφορά.
 5. Αφού επιλέξετε το αρχείο σας, κάνετε click στο κουμπί Upload για να ξεκινήσει η διαδικασία της επαναφοράς.

3. File Manager

Το περιβάλλον του File Manager επιτρέπει στους χρήστες του cPanel να διαχειρίζονται και να επεξεργάζονται αρχεία.

Το παράθυρο File Manager Directory Selection

Με το περιβάλλον του File Manager ανοιχτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Ανοίξτε το φάκελο που θέλετε στο παράθυρο των αρχείων:

  • Home Directory (/home/user)
  • Web Root (/public_html/www)
  • Public FTP Root (/public_ftp)
  • Document Root (/public_html)

  * Μπορείτε να τσεκάρετε το πεδίο Show Hidden Files για να δείτε τα κρυφά αρχεία.
  * Μπορείτε επίσης να τσεκάρετε το πεδίο ώστε το παράθυρο File Manager Directory Selection να μην εμφανιστεί ξανά, αλλά να ανοίγει άμεσα ο File Manager με προεπιλεγμένο φάκελο αυτόν που έχετε ορίσει μόλις.

 2. Πατήστε το Go.

Το περιβάλλον του File Manager ανοίγει σε νέο παράθυρο στο browser σας και ο επιλεγμένος φάκελος εμφανίζεται στο παράθυρο των αρχείων.

Η εργαλειοθήκη του File Manager

Στην εργαλειοθήκη του File Manager περιλαμβάνονται οι ακόλουθες λειτουργίες για τη διαχείριση των αρχείων σας:

 • New File: Δημιουργεί ένα νέο αρχείο, με κατάληξη αυτή που θα ορίσει ο χρήστης.
 • New Folder: Δημιουργεί ένα νέο φάκελο στην τρέχουσα διαδρομή.
 • Copy: Αντιγράφει αντικείμενα στη διαδρομή που ορίζεται από το χρήστη.
 • Move File: Μεταφέρει το επιλεγμένο αρχείο σε κάποιο άλλο φάκελο.
 • Upload: Ανεβάζει αρχεία στον καθορισμένο φάκελο.
 • Download: Κατεβάζει τα επιλεγμένα αρχεία στον υπολογιστή σας.
 • Delete: Διαγράφει τα επιλεγμένα αρχεία από το server.
 • Rename: Μετονομάζει το επιλεγμένο αρχείο ή φάκελο.
 • Edit: Ανοίγει το επιλεγμένο αρχείο σε έναν επεξεργαστή κειμένου (text editor).
 • Code Editor: Ανοίγει τα επιλεγμένα αρχεία σε επεξεργαστή κώδικα (code editor).
 • HTML Editor: Ανοίγει το επιλεγμένο HTML αρχείο σε έναν επεξεργαστή HTML (visual HTML editor).
 • Change Permissions: Αλλάζει τα δικαιώματα ανάγνωσης, γραφής και εκτέλεσης (read, write, execute) πάνω στα επιλεγμένα αρχεία.
 • View: Ανοίγει τα επιλεγμένα αρχεία ώστε να μπορείτε να δείτε τον κώδικα.
 • Extract: Αποσυμπιέζει τους επιλεγμένους .zip, .Gz, ή .Bz2 φακέλους και αποθηκεύει τα αρχεία σε ένα φάκελο.
 • Compress: Συμπιέζει τα επιλεγμένα αρχεία σε ένα μοναδικό .zip, .Gz, ή .Bz2 φάκελο και τον αποθηκεύει στην καθορισμένη διαδρομή. and stores the compressed file in a specified directory.

* Σημαντικό:

 • Όταν κάποια από τις λειτουργίες της εργαλειοθήκης δεν είναι διαθέσιμη, απενεργοποιείται από το περιβάλλον εργασίας.
 • Οι λειτουργίες του File Manager έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ένα αρχείο κάθε φορά. Πριν επιχειρήσετε οποιαδήποτε ενέργεια, παρακαλούμε επιλέξτε το αρχείο που επιθυμείτε.
 • Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες Rename, Edit, ή View με περισσότερα από ένα αρχεία, το περιβάλλον θα εκτελέσει την ενέργεια μόνο στο πρώτο από τα επιλεγμένα αρχεία.
 • Οι λειτουργίες Extract και Compress λειτουργούν με τον τύπο αρχείου .zip, μόνο εφόσον το Zip υπάρχει στο server σας.

Επιβεβαίωση κωδικοποίησης χαρακτήρων (Character encoding verification)

Όταν κάνετε αλλαγές σε ένα αρχείο μέσα από τις λειτουργίες Edit, Code Editor, ή HTML Editor, εμφανίζεται ένα παράθυρο το οποίο ζητά επιβεβαίωση για την κωδικοποίηση των χαρακτήρων του αρχείου.

Έστω για παράδειγμα ότι χρησιμοποιήσαμε τον File Manager για να δημιουργήσουμε ένα νέο αρχείο, το new_file.html.

Θέλουμε τώρα να επεξεργαστούμε αυτό το αρχείο με τη λειτουργία Edit, ώστε να προσθέσουμε περιεχόμενο.

Κάνοντας click στην επιλογή Edit, εμφανίζεται το παράθυρο για να κάνετε επιβεβαίωση για την επιβεβαίωση της κωδικοποίησης των χαρακτήρων:

Μπορείτε να κάνετε click στην επιλογή Toggle Help για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το πως να επιλέξετε τη σωστή κωδικοποίηση. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Disable Encoding Check, ώστε αυτό το παράθυρο να μην ξαναεμφανιστεί στο μέλλον. Μπορείτε ακόμη να απενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή ή να την ενεργοποίησετε εκ νέου μέσα από τις ρυθμίσεις του File Manager. Θα βρείτε τις ρυθμίσεις στην επάνω αριστερά γωνία του περιβάλλοντος του File Manager:

Κάνοντας click στις ρυθμίσεις, θα δείτε ένα νέο παράθυρο όπως αυτό:

Μπορείτε να τσεκάρετε την επιλογή Disable Character Encoding Verification Dialogs ώστε το παράθυρο επιβεβαίωσης να μην εμφανίζεται πλέον στο μέλλον. Με τον ίδιο τρόπο, μπορείτε να ενεργοποίησετε ξανά αυτή τη λειτουργία. Πατήστε Save για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.

* Προσοχή: εάν επιλέξετε λάθος κωδικοποίηση, το αρχείο σας μπορεί να καταστραφεί. Εάν το αρχείο σας εμφανίζεται σαν σειρά από ειδικούς χαρακτήρες, εγκαταλείψτε αμέσως την επεξεργασία και επιλέξτε τη σωστή κωδικοποίηση. Μην αποθηκεύσετε το αρχείο.

Επιλογή διαδρομής - φακέλου

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στα αρχεία και τους φακέλους σας με δύο διαφορετικούς τρόπους, είτε με τη δενδρική δομή του File Manager, είτε με το πλαίσιο κειμένου location.

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δενδρική δομή (η οποία βρίσκεται στο αριστερό μέρος του παραθύρου του File Manager) για να πλοηγηθείτε στα αρχεία σας:

 • Μπορείτε να κάνετε click στο όνομα του φακέλου που επιθυμείτε, για να δείτε τα περιεχόμενά του.
 • Μπορείτε να κάνετε click στο εικονίδιο με το + δίπλα σε ένα φάκελο για να δείτε τη λίστα των υποφακέλων που υπάρχουν σε αυτόν το φάκελο.
 • Μπορείτε να κάνετε click στο εικονίδιο με το – δίπλα σε ένα φάκελο για να κλείσετε τα περιεχόμενά του.

Για να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο location, το οποίο βρίσκεται ακριβώς πάνω από το δέντρο των αρχείων, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Πληκτρολογήστε τη διαδρομή του φακέλου, του οποίου θέλετε να δείτε τα περιεχόμενα. Εμείς για παράδειγμα, χρησιμοποιήσαμε τη διαδρομή που μπορείτε να δείτε στην εικόνα που ακολουθεί, για να προβάλουμε τα περιεχόμενα του φακέλου test, ο οποίος βρίσκεται μέσα στον υποφάκελο example, του φακέλου mail, o οποίος με τη σειρά του βρίσκεται μέσα στο φάκελο public_html!

2. Αφού εισάγετε τη διαδρομή, πατήστε το κουμπί Go. Το παράθυρο των αρχείων θα πρέπει τώρα να περιέχει ότι βρίσκεται μέσα στον επιλεγμένο φάκελο.

Το παράθυρο των αρχείων

Στο παράθυρο των αρχείων, εμφανίζονται τα περιεχόμενα του επιλεγμένου φακέλου. Εάν δεν υπάρχουν αρχεία ή υποφάκελοι στον επιλεγμένο φάκελο, το παράθυρο εμφανίζει απλά το μήνυμα "This directory is empty.".

Οι πληροφορίες για τα αρχεία και τους υποφακέλους περιλαμβάνουν τα εξής πεδία:

(Εικονίδιο αρχείου) Πριν από κάθε αρχείο, εμφανίζεται το εικονίδιο που αντιστοιχεί στον τύπο του αρχείου αυτού. Οι υποφάκελοι εμφανίζονται με το εικονίδιο του φακέλου.
Name Το όνομα του αρχείου.
Size Το μέγεθος του αρχείου.
Last Modified Η ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης.
Type Ο τύπος media (MIME).
Perms Τα δικαιώματα για αυτό το αρχείο, σε οκταδικό σύστημα. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0644.

* Σημείωση: Μπορείτε να κάνετε κλικ σε ένα από τα παραπάνω πεδία για να ταξινομήσετε τη λίστα των αρχείων με βάση το πεδίο αυτό.

Η εργαλειοθήκη πλοήγησης (navigation toolbar)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εργαλειοθήκη στο επάνω μέρος του παραθύρου των αρχείων για να πλοηγηθείτε μεταξύ των φακέλων σε αυτό.

Home Σας μεταφέρει απευθείας στο φάκελο home (/home/user).
Up One Level Σας μεταφέρει στο φάκελο που περιέχει το φάκελο στον οποίο βρίσκεστε.
Back Σας μεταφέρει στο φάκελο που προβάλατε αμέσως πριν από το φάκελο που βρίσκεστε τώρα.
Forward Σας πηγαίνει στο φάκελο που βρισκόσασταν πριν από τη χρήση της επιλογής Back.
Reload Ανανεώνει τη λίστα των προβαλλόμενων αρχείων και φακέλων.
Select all

Επιλέγει όλα τα προβαλλόμενα αρχεία και φακέλους.

Σημείωση:
Σε περίπτωση που επιχειρήσετε να Μετονομάσετε, Επεξεργαστείτε ή να Προβάλλετε τα επιλεγμένα αρχεία, η ενέργεια επηρεάζει μόνο το πρώτο από τα αρχεία στη λίστα.

Unselect all Απο-επιλέγει όλα τα προβαλλόμενα αρχεία.

Επιλογές αρχείων και φακέλων

Μπορείτε να κάνετε δεξί click πάνω σε κάποιο αρχείο ή φάκελο στο παράθυρο των αρχείων για να επιλέξετε από ένα μενού διαθέσιμων ενεργειών, ανάλογα με τον τύπο του αρχείου.

Ενέργεια Διαθέσιμη για Περιγραφή
Move Αρχεία, Συμπιεσμένα Αρχεία, Φάκελοι Μετακίνηση του επιλεγμένου αρχείου ή φακέλου σε νέα διαδρομή.
Copy Αρχεία, Συμπιεσμένα Αρχεία, Φάκελοι Αντιγράφει το επιλεγμένο αρχείο ή φάκελο στη διαδρομή που καθορίζεται από το χρήστη.
Rename Αρχεία, Συμπιεσμένα Αρχεία, Φάκελοι Μετονομάζει το επιλεγμένο αρχείο ή φάκελο.
Change Permissions Αρχεία, Συμπιεσμένα Αρχεία, Φάκελοι Επιτρέπει σε ένα χρήστη να αλλάξει τα δικαιώματα ανάγνωσης, εγγραφής και εκτέλεσης για το επιλεγμένο αρχείο ή φάκελο.
Delete Αρχεία, Συμπιεσμένα Αρχεία, Φάκελοι Διαγράφει τα επιλεγμένα αρχεία και φακέλους από το server.
Extract Αρχεία, Συμπιεσμένα Αρχεία, Φάκελοι Αποσυμπιέζει το επιλεγμένο .zip, .Gz, or .Bz2 αρχείο και αποθηκεύει τα περιεχόμενα σε κάποια διαδρομή.
Compress Αρχεία, Συμπιεσμένα Αρχεία, Φάκελοι Συμπιέζει τα επιλεγμένα αρχεία σε ένα .zip, .Gz, or .Bz2 αρχείο και το αποθηκεύει στην επιλεγμένη διαδρομή.
Password Protect Φάκελοι Ορίζει ένα username και ένα password για να περιορίσει την πρόσβαση σε ένα φάκελο.
Leech Protect Φάκελοι Ανακατευθύνει τους χρήστες που γνωρίζουν το password σε μια περιορισμένη περιοχή του site σας μαζί με άλλους χρήστες. Το σύστημα ανακατευθύνει τους λογαριασμούς που έχουν ξεπεράσει ένα όριο συνδέσεων σε περίοδο δύο ωρών σε ένα προκαθορισμένο URL ή οι επισκέπτες βλέπουν ένα μήνυμα internal server error.
Manage Indices Φάκελοι Προσαρμόζει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες προβάλουν μια διαδρομή online.

Αναζήτηση αρχείου

Το εργαλείο αναζήτησης στην επάνω δεξιά γωνία του περιβάλλοντος του File Manager επιτρέπει στους χρήστες να αναζητούν ένα συγκεκριμένο αρχείο.

Εξ ορισμού, το εργαλείο αναζήτησης ελέγχει όλα τα αρχεία στο φάκελο home. Υπάρχει η δυνατότητα να περιορίσετε την αναζήτηση στο root directory ή στο directory που προβάλλεται στο παράθυρο των αρχείων.

Για να αναζητήσετε ένα αρχείο, μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

 1. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο αναζήτησης για να επιλέξετε το φάκελο στον οποίο θα γίνει η αναζήτηση. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στα:

  • All Your Files
  • Only public_html ή
  • Current Directory.

 2. Πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου προς αναζήτηση στο πεδίο κειμένου “for”.
 3. Κάνετε click στο κουμπί Go.

Ένα νέο παράθυρο θα εμφανιστεί, το οποίο θα εμφανίζει τα ονόματα των αρχείων που ταιριάζουν με την αναζήτησή σας.

Εμείς, χάριν παραδείγματος, αναζητήσαμε στο φάκελο public_html όλα τα αρχεία που περιέχουν τη λέξη new.

Τα αποτελέσματα που πήραμε φαίνονται στην εικόνα που ακολουθεί:

Για να μεταφερθείτε σε ένα φάκελο ή στο φάκελο που περιέχει το επιθυμητό αρχείο, κάνετε διπλό click στο αντικείμενο που επιθυμείτε στη λίστα. Εάν δεν υπάρχει κάποιο αρχείο του οποίου το όνομα να περιέχει το κλειδί που αναζητήσατε, θα επιστραφεί το μήνυμα No records found.

4. Legacy File Manager

Το περιβάλλον Legacy File Manager παρέχει δυνατότητες διαχείρισης αρχείων σε ένα παλαιότερο web-based περιβάλλον. Οι χρήστες οι οποίοι είναι εξοικειωμένοι με κάποια παλαίοτερη έκδοση του cPanel, είναι πιθανό να προτιμούν τη χρήση του Legacy File Manager, από το να χρησιμοποιήσουν τη νεότερη έκδοση του περιβάλλοντος του File Manager.

5. Web Disk

Μπορείτε μέσα από την επιλογή Web Disk τηςγια να διαχειριστείτε τους Web Disk λογαριασμούς σας. Το βοηθητικό περιβάλλον Web Disk σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε αρχεία στον server σας σε διάφορους τύπους διεπαφών (για παράδειγμα στον υπολογιστή σας, σε κάποια κινητή συσκευή ή σε συγκεκριμένους τύπους λογισμικού). Μπορείτε να επιλέξετε ένα περιβάλλον με το οποίο είστε περισσότερο εξοικειωμένοι και το οποίο κάνει τη διαχείριση των αρχείων πιο εύκολη διαδικασία για εσάς.

Για παράδειγμα, όταν μπαίνετε στο περιβάλλον του Web Disk από τον υπολογιστή σας, ανοίγει ένα νέο παράθυρο με το περιβάλλον. Μπορείτε να μετακινήσετε, προσθέσετε ή διαγράψετε αρχεία από τον server, μέσα από αυτό το παράθυρο.

6. Disk Space Usage

Μέσα από το περιβάλλον του Disk Space Usage μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του χώρου στο δίσκο που σας παρέχει το πακέτο φιλοξενίας σας και για όλους τους υποφακέλους του κεντρικού φακέλου (home directory) του πακέτου σας. Επίσης, σας βοηθά στη διαχείριση της κατανομής του χώρου στο δίσκο, καθώς μπορείτε να δείτε αρχεία ή φακέλους που πιθανόν καταλαμβάνουν μεγάλο χώρο.

Χρήση χώρου στο δίσκο

Το Disk Usage Viewer δείχνει τη συνολική χρήση για όλους τους φακέλους που υπάρχουν στο πακέτο σας καθώς και για όλες τις βάσεις δεδομένων συνολικά και όχι ανά μεμονωμένο αρχείο ή βάση.

Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες που μπορείτε να βρείτε εδώ αφορούν συγκεντρωτικά:

 • Τα αρχεία που περιέχει ο φάκελος home.
 • Τα αρχεία που υπάρχουν σε κρυφούς υποφακέλους.
 • Αρχεία που δεν περιέχονται στο φάκελο home (η μπάρα Other Usage).

Οι μπάρες στο γράφημα αναπαριστούν τη χρήση του δίσκου σε σχέση με το μεγαλύτερο σε όγκο φάκελο και όχι σε κάποια προκαθορισμένη κλίμακα.

Για να δείτε αναλυτικά τη χρήση του δίσκου για μεμονωμένα αρχεία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το File Manager, όπως αντίστοιχα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κεντρικό περιβάλλον MySQL για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το χώρο που καταλαμβάνουν μεμονωμένες βάσεις.

Κάνοντας click σε έναν από τους φακέλους που προβάλονται εδώ, μπορείτε να ανοίξετε τον αντίστοιχο υποφάκελο στο περιβάλλον του File Manager.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Τα περισσότερα αρχεία καταλαμβάνουν λίγο μεγαλύτερο χώρο στο δίσκο από το πραγματικό τους μέγεθος. Για παράδειγμα, ένα αρχείο 300-byte μπορεί να καταλαμβάνει χώρο 4 KB στο δίσκο. Σαν αποτέλεσμα, είναι πιθανό να υπάρχουν μικρές διαφορές ανάμεσα στα δεδομένα που μπορείτε να δείτε μέσα από το περιβάλλον του File Manager και το περιβάλλον του Disk Space Usage.
 • Οι πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση του δίσκου δεν είναι ενδεικτικές του πόσο χώρο καταλαμβάνει ο ίδιος ο φάκελος. Κατά κανόνα, ένας φάκελος αφ' εαυτού καταλαμβάνει αμελητέα ποσότητα χώρου στο δίσκο.
 • Στον υπολογισμό της χρήσης του δίσκου, το σύστημα υπολογίζει και το μέγεθος των βάσεων MySQL και PostgreSQL. Παρόλα αυτά, το σύστημα δεν επιβάλλει κάποια όρια στη χρήση, όταν το μέγεθος κάποιας βάσης αναγκάζει το πακέτο να ξεπερνά τα όρια χρήσης.
 • Τα μεγέθη που εμφανίζονται στο περιβάλλον Disk Space Usage μπορεί να μην αντανακούν τις πολύ πρόσφατες αλλαγές.

7. FTP Accounts

Μπορείτε μέσα από αυτό το περιβάλλον να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε τους λογαριασμούς File Transfer Protocol (FTP) σας. Το FTP σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε τα αρχεία του site σας.

* Σημείωση:

 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το username και το password του cPanel σας για να κάνετε log in στο FTP.
 • Για να δείτε τις συνδέσεις FTP στο site σας, μπορείτε να περιηγηθείτε στην επιλογή Raw Access Logs του cPanel (Home >> Logs >> Raw Access Logs).

Προσθήκη λογαριασμού FTP

Για να δημιουργήσετε ένα νεό λογαριασμό FTP, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Πληκτρολογήστε το username που επιθυμείτε στο πεδίο κειμένου Login. Οι λογαριασμοί έχουν συνήθως τη μορφή logariasmosftp@todomainmoy.com. Στο πεδίο Login συμπληρώνετε το πρόθεμα πριν από το @.
 2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό που θέλετε να έχει ο νέος λογαριασμός FTP και στο πεδίο Password (again) για επιβεβαίωση.

  * Σημείωση:

  • Το σύστημα αξιολογεί το password που θα χρησιμοποιήσετε με βάση την κλίμακα του 100. Το 0 υποδηλώνει ένα πολύ αδύναμο password, ενώ το 100 ένα πολύ ασφαλές password. Η ένδειξη password Strength δείχνει εάν το password σας είναι τόσο ασφαλές όσο απαιτείται.
  • Μπορείτε επίσης να κάνετε click στο κουμπί Password Generator για να δημιουργήσετε ένα ισχυρό password.

 3. Εισάγετε τον κεντρικό φάκελο (home directory) του λογαριασμού FTP σας.

  * Σημείωση:

  • Το πεδίο Directory text box καθορίζει το φάκελο, ο οποίος είναι και το μέγιστο επίπεδο πρόσβασης για τον λογαριασμό FTP που θα δημιουργηθεί. Για παράδειγμα, αν στο πεδίο Directory συμπληρώσετε το φάκελο test, o νέος λογαριασμός FTP θα έχει πρόσβαση στο φάκελο /home/example/test και σε όλους τους υποφακέλους του test.
  • To σύστημα συμπληρώνει αυτόματα αυτό το πεδίο με τη διαδρομή public_html/account, όπου το account είναι το username που συμπληρώσατε στο πεδίο Login.

 4. Εισάγετε το disk space quota, ή επιλέξτε Unlimited.
 5. Κάνετε click στο κουμπί Create FTP Account. Ο νέος λογαριασμός FTP θα εμφανίζεται στον πίνακα FTP Accounts.

* Σημαντικό: Εάν ένας λογαριασμός FTP έχει προβλήματα με το upload, μπορεί να χρειαστεί να αυξήσετε το Quota.

FTP Accounts

Ο πίνακας FTP Accounts σας δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστείτε τους υπάρχοντες λογαριασμούς FTP. Για τους σκοπούς του παραδείγματος, εμείς έχουμε δημιουργήσει δύο λογαριασμούς FTP, τον test@example.com και test1@example.com, όπως μπορείτε να δείτε στην παρακάτω εικόνα:

Αλλαγή Password

Για να αλλάξετε το password ενός FTP λογαριασμού, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Κάνετε click στην επιλογή Change Password για το λογαριασμό FTP για τον οποίο επιθυμείτε να αλλάξετε το password.


 2. Κάτω από το λογαριασμό σας, θα πρέπει τώρα να βλέπετε μια φόρμα όπως αυτή:  Πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό στο πεδίο Password και επιβεβαιώστε στο πεδίο Password (again).

  * Σημείωση:

  • Το σύστημα αξιολογεί το password που θα χρησιμοποιήσετε με βάση την κλίμακα του 100. Το 0 υποδηλώνει ένα πολύ αδύναμο password, ενώ το 100 ένα πολύ ασφαλές password. Η ένδειξη password Strength δείχνει εάν το password σας είναι τόσο ασφαλές όσο απαιτείται.
  • Μπορείτε επίσης να κάνετε click στο κουμπί Password Generator για να δημιουργήσετε ένα ισχυρό password.

 3. Κάνετε click στο κουμπί Change Password.
 4. Αλλαγή Quota

  Για να αλλάξετε το quota του λογαριασμού FTP, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Κάνετε click στην επιλογή Change Quota για το λογαριασμό FTP για τον οποίο επιθυμείτε να αλλάξετε quota. Τώρα, κάτω από το λογαριασμό σας θα πρέπει να βλέπετε μια φόρμα όπως αυτή:

  2. Εισάγετε το disk space quota ή επιλέξτε Unlimited.
  3. Κάνετε click στο κουμπί Change Quota/.

  Διαγραφή λογαριασμού FTP

  Για να διαγράψετε ένα λογαριασμό FTP, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Κάνετε click στην επιλογή Delete για το λογαριασμό FTP τον οποίο θέλετε να καταργήσετε. Όπως μπορείτε να δείτε και στην εικόνα που ακολουθεί, τώρα έχετε δύο επιλογές:

   Μπορείτε να επιλέξετε να καταργήσετε απλά το λογαριασμό FTP, αφήνοντας όμως ανέπαφα τα περιεχόμενα αυτού του φακέλου ή μπορείτε να επιλέξετε να καταργήσετε αυτό το λογαριασμό μαζί με τα όλα τα περιεχόμενα αυτού του φακέλου.

  2. Κάνετε click αντίστοιχα στο κουμπί Delete Account ή στο κουμπί Delete Account and Files.

   * Προσοχή:
   Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή με πολλή προσοχή. Εάν ο λογαριασμός που θα σβήσετε έχει πρόσβαση στο φάκελο public_html, αυτή η επιλογή αυτόματα διαγράφει το φάκελο public_html και όλα τα περιεχόμενά του, με αποτέλεσμα να χαθεί το site σας.

  3. Μπορείτε επίσης να κάνετε click στην επιλογή Cancel για να μη διαγράψετε το λογαριασμό.

  Ρύθμιση FTP Client

  * Σημαντικό: Πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε ενέργεια, θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε πρώτα τον FTP client στον υπολογιστή σας, πριν κατεβάσετε και τρέξετε το script. Μπορείτε για περισσότερες πληροφορίες να ανατρέξετε στα sites FileZilla ή Core FTP για Windows ή Cyberduck για υπολογιστές Mac.

  Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την αυτόματη παραμετροποίηση του FTP client σας, βεβαιωθείτε ότι ο client έχει εγκατασταθεί σωστά στον υπολογιστή σας. Εάν το πρόβλημα επιμείνει, συμβουλευτείτε το documentation του client σας.

  Για να παραμετροποιήσετε τον FTP client σας, μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

  1. Κάνετε click στην επιλογή Configure FTP Client για το λογαριασμό FTP που επιθυμείτε. Κάτω από το λογαριασμό σας, θα πρέπει να βλέπετε τώρα τα εξής στοιχεία:

  2. Μπορείτε είτε να χρησιμοποιήσετε τα Manual Settings για να ρυθμίσετε μόνοι σας τον FTP client σας, είτε να κάνετε click στο FTP Configuration File, κάτω από το logo του FTP client σας. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στους Filezilla, Core FTP και Cyberduck clients.

   * Σημείωση:

   • Το cPanel αυτή τη στιγμή υποστηρίζει μόνο 3 FTP clients για αυτόματη παραμετροποίηση. Για να χρησιμοποιήσετε κάποιον άλλο client, μπορείτε να ρυθμίσετε τον client σας με το χέρι.
   • Μπορείτε να κάνετε click στην επιλογή Instructions για να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες για τον client που έχετε επιλέξει.

  3. Ανοίξτε το configuration script που έχει κατέβει στον υπολογιστή σας. Ο FTP client σας ανοίγει αυτόματα, διαμορφώνεται και συνδέεται στον FTP server σας.

  8. FTP Session Control

  Αυτό το περιβάλλον σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες συνδέσεις στον FTP server σας και σας επιτρέπει να τερματίσετε κάποιες από αυτές.

  Προβολή ανοιχτών συνδέσεων FTP

  Αυτή η επιλογή περιλαμβάνει τις παρακάτω πληροφορίες για τις συνδέσεις στον FTP server:

  User Το όνομα χρήστη του λογαριασμού FTP. πχ. user
  Logged in From Ο host μέσα από τον οποίο ο χρήστης συνδέθηκε στον FTP server σας. πχ. ns1.example.com
  Log in Time Η ώρα και η ημερομηνία που ξεκίνησε το FTP session. πχ. Fri Jul 19 13:19:20 2013
  Status Η τρέχουσα κατάσταση του FTP session. πχ. IDLE
  Disconnect Σας επιτρέπει να αποσυνδέσετε αυτό το FTP session. X
  Process ID Το process ID αυτού του FTP session. Xπχ. 13926

  Για να ανανεώσετε τη λίστα των FTP sessions, κάνετε click στο κουμπί Reload.

  Αποσυνδέστε χρήστες από ένα FTP session

  Εάν υποπτεύεστε ότι κάποιος χρήστης προβαίνει σε κακόβουλες ενέργειες ή εάν ο χρήστης είναι αδρανής, μπορείτε να αποσυνδέσετε αυτό το FTP session.

  Για να αποσυνδέσετε ένα χρήστη από ένα FTP session, μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

  1. Κάνετε click στο εικονίδιο Disconnect (X) δίπλα στο FTP session που θέλετε να αποσυνδέσετε.
  2. Για να βεβαιωθείτε ότι ο server έχει διακόψει το session, κάνετε click στο κουμπί Reload.


IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης