Υποστήριξη
Hosting

Διαχείριση Λογαριασμών FTP στο cPanel

Το πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων - File Transfer Protocol (FTP), σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε τα αρχεία του website σας. Το cPanel περιλαμβάνει έναν FTP server με όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις. Το πακέτο hosting σας περιλαμβάνει ήδη έναν λογαριασμό FTP. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το username και το password με τα οποία μπαίνετε στο cPanel σας για να συνδεθείτε μέσω FTP. Μπορείτε επίσης να ορίσετε επιπρόσθετους λογαριασμούς FTP ή να επεξεργαστείτε τους λογαριασμούς αυτούς μέσα από την επιλογή FTP Accounts που θα βρείτε στην ενότητα Files στο cPanel σας.

cPanel - Λογαριασμοί ftp

Οι λειτουργίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αναφορικά με τους λογαριασμούς FTP είναι οι:

 1. Προσθήκη λογαριασμού FTP
 2. Αλλαγή password ενός λογαριασμού FTP
 3. Επεξεργασία quota ενός λογαριασμού FTP
 4. Διαγραφή λογαριασμού FTP
 5. Σύνδεση σε λογαριασμό FTP
 6. Προβολή FTP logs


1. Προσθήκη λογαριασμού FTP

Οι λογαριασμοί FTP δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε αρχεία και φακέλους που βρίσκονται αποθηκευμένα στο δίσκο κάποιου server.

Για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό FTP, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

cPanel - προσθήκη λογαριασμού ftp

 • Πληκτρολογήστε το username που επιθυμείτε στο πλαίσιο κειμένου Login.
 • Πληκτρολογήστε στο πλαίσιο Password τον κωδικό που θέλετε να έχει αυτός ο λογαριασμός και επιβεβαιώστε τον στο πλαίσιο Password (again).

  * το cPanel αξιολογεί το password σας με 0 έως 100. Το 0 δείχνει ένα πολύ αδύναμο password, ενώ το 100 ένα πολύ ισχυρό. Αν το μέτρο (Strength meter) γίνει πράσινο, σημαίνει ότι το password που χρησιμοποιήσατε είναι αρκετά ισχυρό. Συνιστούμε τα password σας να περιέχουν τουλάχιστον 6-8 ψηφία.

  * σε περίπτωση που δε θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποιο δικό σας password, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Password Generator, το οποίο δημιουργεί ένα password αυτόματα. Θυμηθείτε να σημειώσετε κάπου το password αυτό για μελλοντική χρήση!

 • Καθορίστε ποιο θα είναι το home directory του FTP λογαριασμού σας.

  * στο πλαίσιο Directory μπορείτε να ορίσετε ποιος θα είναι ο κεντρικός φάκελος στον οποίο θα έχει πρόσβαση ο λογαριασμός FTP που θα δημιουργήσετε. Για παράδειγμα, αν στο πλαίσιο γράψετε example-folder, ο λογαριασμός θα έχει πρόσβαση στα περιεχόμενα του φακέλου /home/username/example-folder και όλων των υποφακέλων του.

 • Ορίστε το quota. Το μέγεθος που θα βάλετε στο πλαίσιο Quota καθορίζει το πόσο χώρο στο δίσκο κατανέμετε σε αυτό το λογαριασμό FTP.

  Μπορείτε να επιλέξετε Unlimited ή να καθορίσετε το μέγιστο όγκο των δεδομένων σε MB.

 • Πατήστε Create FTP Account. Ο νέος λογαριασμός FTP θα εμφανιστεί από κάτω, στον πίνακα των FTP Accounts.

  * σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε προβλήματα όταν ανεβάζετε αρχεία μέσω FTP, ίσως χρειάζεται να αναπροσαρμόσετε το quota για το FTP account που χρησιμοποιείτε για το upload των αρχείων σας.

Όλοι οι λογαριασμοί FTP που έχετε δημιουργήσει βρίσκονται στον πίνακα FTP Accounts.

cPanel - λίστα λογαριασμών ftp

Ο πίνακας αυτός σας δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε τους λογαριασμούς σας. Για να αναζητήσετε ένα συγκεκριμένο λογαριασμό, ακολουθήστε τα βήματα:

 • Γράψτε μια λέξη σχετική με την αναζήτηση στο πλαίσιο Search Accounts.
 • Πατήστε Search Accounts. Τώρα ο πίνακας FTP Accounts θα εμφανίζει μόνο το λογαριασμό που περιέχει τη λέξη αναζήτησης.
 • Για να επιστρέψετε στη λίστα με όλους τους λογαριασμούς, πατήστε Clear Search.


2. Αλλαγή password ενός λογαριασμού FTP

Για να αλλάξετε το password ενός λογαριασμού FTP, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

cPanel - αλλαγή κωδικού ftp λογαριασμού

 • Πατήστε Change Password για τον λογαριασμό FTP για τον οποίο θέλετε να κάνετε την αλλαγή. Θα δείτε αμέσως ένα παράθυρο όπως αυτό:

  cPanel - εισαγωγή κωδικού ftp λογαριασμού

  Πληκτρολογήστε στο πλαίσιο Password τον κωδικό που θέλετε να χρησιμοποιείτε για αυτό το λογαριασμό FTP. Τον ίδιο κωδικό θα τον πληκτρολογήσετε και στο πλαίσιο Confirm, για να κάνετε επιβεβαίωση.

  * το cPanel αξιολογεί το password σας με 0 έως 100. Το 0 δείχνει ένα πολύ αδύναμο password, ενώ το 100 ένα πολύ ισχυρό. Αν το μέτρο (Strength meter) γίνει πράσινο, σημαίνει ότι το password που χρησιμοποιήσατε είναι αρκετά ισχυρό. Συνιστούμε τα password σας να περιέχουν τουλάχιστον 6-8 ψηφία.

  * σε περίπτωση που δε θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποιο δικό σας password, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Password Generator, το οποίο δημιουργεί ένα password αυτόματα. Θυμηθείτε να σημειώσετε κάπου το password αυτό για μελλοντική χρήση!

 • Πατήστε Change Password για να ολοκληρώσετε την αλλαγή.


3. Επεξεργασία quota ενός λογαριασμού FTP

Το quota περιορίζει τον όγκο των δεδομένων που μπορεί να ανεβάσει ένας χρήστης στο server χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό FTP. Για να αλλάξετε το quota ενός λογαριασμού FTP, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

cPanel - αλλαγή quota ftp λογαριασμού

 • Πατήστε Change Quota για το λογαριασμό FTP του οποίου το quota θέλετε να τροποποίησετε. Θα δείτε αμέσως ένα παράθυρο όπως αυτό:

  cPanel - αλλαγή quota ftp λογαριασμού

 • Διαλέξτε την επιλογή FTP Quota που θέλετε. Εάν δεν θέλετε το quota αυτού του λογαριασμού να είναι Unlimited, δώστε το μέγιστο όγκο των δεδομένων σε MB.

  * ανεξάρτητα από το quota που θα ορίσετε, ο χρήστης δεν θα έχει τη δυνατότητα να ανεβάσει μεγαλύτερο όγκο δεδομένων από το χώρο στο δίσκο που παρέχει το πακέτο hosting σας.

 • Πατήστε Change Quota για να ολοκληρώσετε την αλλαγή.


4. Διαγραφή λογαριασμού FTP

Για να διαγράψετε ένα λογαριασμό FTP, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

cPanel - διαγραφή ftp λογαριασμού

 • Πατήστε Delete για το λογαριασμό FTP που θέλετε να διαγράψετε.
  Θα ζητηθεί η επιβεβαίωσή σας για τη διαγραφή του λογαριασμού:

  cPanel - επιλογές διαγραφής ftp λογαριασμού

 • Μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να διαγράψετε μόνο το λογαριασμό FTP ή και όλα τα περιεχόμενα που έχουν ανέβει στο home directory αυτού του λογαριασμού. Πατήστε Delete Account ή Delete Account and Files, ανάλογα με το τι επιθυμείτε να κάνετε. Εάν δεν θέλετε να διαγράψετε το λογαριασμό, πατήστε Cancel.


5. Σύνδεση σε λογαριασμό FTP

Για να συνδεθείτε σε έναν από τους FTP λογαριασμούς που έχετε δημιουργήσει, μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

 • Κατεβάστε κάποιο λογισμικό FTP client. Για να κάνετε upload σε έναν server FTP, απαιτείται ένα ειδικό λογισμικό, το οποίο λέγεται FTP client. Οι περισσότεροι υπολογιστές δεν έχουν προ-εγκατεστημένο κάποιο αντίστοιχο πρόγραμμα, οπότε θα χρειαστεί να "κατεβάσετε" κάποιο από το Διαδίκτυο.

  * σας προτείνουμε τα παρακάτω FTP clients:

  • Για ΙΒΜ/Windows: LeechFTP (ελεύθερα), WS_FTP LE (ελεύθερα), FTP Explorer(ελεύθερα), CuteFTP (ελεύθερη δοκιμή).
  • Για Macintosh: Fetch (ελεύθερα), Transmit (ελεύθερη δοκιμή).

 • Συνδεθείτε με τον server. Όλοι οι FTP clients χρειάζονται τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • Username (όνομα χρήστη)
  • Password (κωδικός πρόσβασης)
  • Address (διεύθυνση - αυτή είναι η διεύθυνση του server). Χρησιμοποιήστε ftp.example.com
  • Port (θύρα). Χρησιμοποιήστε την προεπιλεγμένη θύρα (default port) 21.

  * μερικοί clients μπορεί να ζητήσουν επιπλέον host type, οπότε επιλέγετε "auto" και τον αρχικό remote folder τον οποίο μπορείτε να αφήσετε κενό ή να αλλάξετε σε /domains/example.com/public_html για να ξεκινάτε από τον κεντρικό φάκελο.

 • Κάντε αλλαγές στον φάκελο που έχετε συνδεθεί ή φορτώστε (κάνετε upload) τα αρχεία σας. Για να κάνετε upload, πρέπει πρώτα να επιλέξετε τα files/folders στον υπολογιστή σας και τα σύρετε στον κατάλληλο κατάλογο στον remote server. Κάθε FTP client λειτουργεί διαφορετικά, γι' αυτό καλό θα ήταν να συμβουλευθείτε και το αρχείο βοήθειάς (help) του συγκεκριμένου client που χρησιμοποιείτε, το οποίο περιέχει τις πλήρεις οδηγίες.


6. Προβολή FTP logs

Εάν επιθυμείτε να γνωρίζετε ποιος έχει συνδεθεί στο site σας μέσω FTP, μπορείτε να βρείτε αυτές τις πληροροφορίες στα αρχεία raw access log του website σας.

cPanel - Raw Access Logs

Για να δείτε παλιότερες συνδέσεις FTP στο site σας, επιλέξτε Raw Access Logs από την ενότητα Logs. Οι καταγραφές FTP περιλαμβάνουν την ένδειξη "ftp_log" στο όνομα αρχείου τους.


IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης