Υποστήριξη
Hosting

Διαχείριση βάσεων δεδομένων MySQL στο cPanel

cPanel - Διαχείριση βάσεων δεδομένων MySQL

Στην ενότητα Databases του cPanel σας, θα βρείτε τις παρακάτω επιλογές:

 • MySQL Databases
 • MySQL Databases Wizard
 • phpMyAdmin


MySQL Databases

cPanel - δεδομένων MySQL

Μέσα από την επιλογή MySQL Databases μπορείτε να κάνετε τις ακόλουθες ενέργειες:

 1. Δημιουργία βάσης δεδομένων
 2. Έλεγχος και επιδιόρθωση βάσης δεδομένων
  • Έλεγχος βάσης
  • Επιδιόρθωση βάσης
 3. Επεξεργασία βάσης δεδομένων
  • Αναζήτηση βάσης
  • Τροποποίηση των δικαιωμάτων χρήστη βάσης
  • Διαγραφή χρήστη βάσης
  • Μετονομασία βάσης
  • Διαγραφή βάσης
 4. Προσθήκη χρήστη MySQL
 5. Προσθήκη χρήστη σε βάση δεδομένων
 6. Τροποποιήση ρυθμίσεων για υπάρχοντες χρήστες
 7. Αλλαγή password για χρήστη MySQL
 8. Αλλαγή ονόματος χρήστη MySQL
 9. Διαγραφή χρήστη MySQL


1. Δημιουργία βάσης δεδομένων

* Σημείωση: το μέγιστο μήκος ενός ονόματος βάσης είναι 64 χαρακτήρες. Στο μέγεθος αυτό συμπεριλαμβάνεται το prefix της βάσης και ο χαρακτήρας κάτω παύλα “_”.

* Για να εισάγετε πληροφορίες στη βάση σας θα χρησιμοποιήσετε την επιλογή phpMyAdmin.

Για να δημιουργήσετε μια νέα βάση δεδομένων, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

cPanel - δημιουργία βάσης δεδομένων MySQL
 • Στο πλαίσιο New Database, πληκτρολογήστε το όνομα της βάσης σας. Θυμηθείτε ότι το όνομα της βάσης σας δεν μπορεί να ξεπερνά τους 64 χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένου του προθέματος και της κάτω παύλας.
 • Πατήστε Create Database. Θα πρέπει τώρα να βλέπετε ένα παράθυρο σε αυτή τη μορφή:

  cPanel - αποτέλεσμα δημιουργίας βάσης δεδομένων MySQL

Για τους σκοπούς του υποδείγματος, εμείς δημιουργήσαμε τη βάση με όνομα “example_example123”.

 • Πατήστε Go Back για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα. Η βάση σας θα πρέπει να εμφανίζεται τώρα στον πίνακα Current Databases.


2. Έλεγχος και επιδιόρθωση βάσης δεδομένων

cPanel - έλεγχος - επιδιόρθωση βάσης δεδομένων MySQL


Έλεγχος βάσης

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με κάποια από τις βάσεις δεδομένων σας στo server, ελέγξτε τη για τυχόν σφάλματα. Για να κάνετε έλεγχο μιας βάσης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 • Στο μενού Check a Database, επιλέξτε τη βάση για την οποία θέλετε να κάνετε έλεγχο. Στο παράδειγμά μας, εμείς επιλέξαμε τη βάση “example_example123” που δημιουργήσαμε νωρίτερα.
 • Πατήστε το κουμπί Check the database.
 • Το cPanel θα τρέξει ένα script για να βεβαιωθεί ότι η βάση αυτή είναι λειτουργική. Εάν εντοπίσει κάποιο πρόβλημα, αναφέρει τον πίνακα που έχει καταστραφεί. Διαφορετικά επιστρέφει το μήνυμα “Check Complete”, όπως μπορείτε να δείτε στη συνέχεια:

  cPanel - ολοκλήρωση έλεγχου βάσης δεδομένων MySQL


Επιδιόρθωση βάσης

Εάν κάποια από τις βάσεις σας έχει καταστραφεί, θα χρειαστεί να την επιδιορθώσετε. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 • Στο μενού Repair a database, επιλέξτε τη βάση που θέλετε να επιδιορθώσετε. Εμείς επιλέξαμε τη γνωστή “example_example123”.
 • Πατήστε το κουμπί Repair the database.
 • Το cPanel θα τρέξει ένα script που θα επιχειρήσει να επιδιορθώσει αυτόματα τη βάση. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, θα πρέπει να βλέπετε ένα παράθυρο όπως αυτό:

  cPanel - ολοκλήρωση έλεγχου βάσης δεδομένων MySQL

* Σημείωση: αυτό το script θα αποπειραθεί να επιδιορθώσει τη βάση σας. Η επιδιόρθωση είναι πιθανόν να μην επιτύχει. Σε αυτή την περίπτωση το cPanel θα προσπαθήσει να εντοπίσει την πηγή των κατεστραμμένων δεδομένων.


3. Επεξεργασία βάσης δεδομένων

cPanel - τρέχουσες βάσεις δεδομένων MySQL

Ο πίνακας Current Databases περιέχει μια λίστα όλων των βάσεων σας στο server. Για κάθε βάση, ο πίνακας αυτός περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες

 • το όνομα της βάσης
 • το μέγεθος της βάσης
 • τους χρήστες που έχουν δικαίωμα διαχείρισης της βάσης

Περιλαμβάνει επίσης μια στήλη με όλες τις δυνατές ενέργειες που μπορούν να γίνουν πάνω στη βάση αυτή, δηλαδή την επεξεργασία και τη διαγραφή της.


Αναζήτηση βάσης

Για να βρείτε μια βάση στον πίνακα Current Databases, πληκτρολογήστε τα κριτήρια αναζήτησης στο πλαίσιο κειμένου Search και πατήστε το κουμπί Go. Στον πίνακα θα πρέπει τώρα να βλέπετε μόνο τα σχερικά αποτελέσματα.


Τροποποίηση των δικαιωμάτων χρήστη βάσης

Για να τροποποιήσετε τα δικαιώματα κάπου χρήστη πάνω στη διαχείριση μιας βάσης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 • Κάνετε κλικ στο όνομα του χρήστη στη σειρά του πίνακα που αντιστοιχεί στη βάση για την οποία θέλετε να τροποποιήσετε τα δικαιώματα. Εμφανίζεται το παράθυρο MySQL Account Maintenance.

  cPanel - δικαιώματα χρήστη βάσης δεδομένων MySQL

Στο παράδειγμά μας τροποποιούμε τα δικαιώματα του χρήστη “example_exuser” που φτιάξαμε για τη βάση “example_example123”.

 • Τσεκάρετε τα κουτάκια που αντιστοιχούν στα δικαιώματα που θέλετε να παραχωρήσετε σε αυτό το χρήστη και αποεπιλέγετε τα κουτάκια που αντιστοιχούν στα δικαιώματα που δεν επιθυμείτε να έχει πάνω στη βάση σας.
 • Πατήστε Make Changes.


Διαγραφή χρήστη βάσης

Για να διαγράψετε ένα χρήστη από μια βάση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 • Στη λίστα Privileged Users πατήστε το εικονίδιο με το Χ δίπλα στο χρήστη που θέλετε να διαγράψετε. Θα πρέπει τώρα να βλέπετε ένα τέτοιο παράθυρο:

  cPanel - ανάκληση δικαιωμάτων χρήστη βάσης δεδομένων MySQL

 • Εάν είστε βέβαιοι ότι θέλετε να διαγράψετε αυτό το χρήστη για τη συγκεκριμένη βάση, πατήστε το κουμπί Revoke User Privileges. Διαφορετικά πατήστε Cancel.


Μετονομασία βάσης

* Σημείωση: η μετονομασία μιας βάσης είναι πιθανό να δημιουργήσει προβλήματα. Σας συστήνουμε, πριν επιχειρήσετε να μετονομάσετε τη MySQL βάση σας να πάρετε ένα backup αυτής.

Εάν μετονομάσετε μια βάση, το σύστημα θα τερματίσει όλες τις συνδέσεις σε αυτή.

Στη συνέχεια θα πρέπει χειροκίνητα να τροποποιήσετε όλα τα αρχεία configuration και τις εφαρμογές, ώστε να χρησιμοποιούν το νέο όνομα.

Το σύστημα θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για τη μετονομασία μεγαλύτερων και περισσότερο πολύπλοκων βάσεων.

Για να μετονομάσετε μια βάση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 • Στον πίνακα Current Databases, στη στήλη Actions, πατήστε στο εικονίδιο Rename.

  cPanel - μετονομασία βάσης δεδομένων MySQL

  Θα πρέπει τώρα να βλέπετε το παρακάτω παράθυρο:

  cPanel - νέο όνομα βάσης δεδομένων MySQL

  Εμείς μετονομάσαμε τη βάση του παραδείγματος από “example_example123” σε “example_example456”.

 • Πληκτρολογήστε το νέο όνομα της βάσης σας στο πλαίσιο New name και πατήστε το κουμπί Proceed.

Πως το cPanel μετονομάζει μια βάση:

Η MySQL δεν επιτρέπει εγγενώς τη μετονομασία μιας βάσης. Όταν το cPanel “μετονομάζει” μια βάση, το σύστημα κάνει τις ακόλουθες ενέργειες:

 • δημιουργεί μια νέα βάση δεδομένων
 • μεταφέρει τα δεδομένα από την παλιά στη νέα βάση
 • αναδημιουργεί τις συσχετίσεις και τον αποθηκευμένο κώδικα στη νέα βάση
 • διαγράφει την παλιά βάση και τις συχετίσεις της.


Διαγραφή βάσης

Για να διαγράψετε μια βάση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 • Στον πίνακα Current Databases, πατήστε το εικονίδιο Delete στη στήλη Actions, το οποίο αντιστοιχεί στη βάση που θέλετε να διαγράψετε.

  cPanel - διαγραφή βάσης δεδομένων MySQL

  Τώρα θα πρέπει να βλέπετε ένα παράθυρο όπως αυτό:

  cPanel - επιβεβαίωση διαγραφής βάσης δεδομένων MySQL

 • Εάν είστε βέβαιοι ότι θέλετε να διαγράψετε οριστικά τη βάση, πατήστε Delete Database.


4. Προσθήκη χρήστη MySQL

Αφού δημιουργήσετε μια βάση, μπορείτε να προσθέσετε χρήστες σε αυτή και να καθορίσετε τα δικαιώματά τους.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο user account, ακολουθήστε τα βήματα:

cPanel - προσθήκη χρήστη στη MySQL

 • Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο χρήστη στο πλαίσιο Username.
 • Βάλτε ένα νέο password και πληκτρολογήστε το ξανά στα αντίστοιχα πλαίσια.

* Το σύστημα βαθμολογεί το password που θα χρησιμοποιήσετε με 0 έως 100. Το 0 σημαίνει ότι το password σας είναι ασθενές, ενώ το 100 σημαίνει ότι το password σας είναι ισχυρό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης το Password Generator για να δημιουργήσετε ένα ισχυρό password. Προσοχή, το password σας δεν μπορεί να περιέχει περισσότερους από 7 χαρακτήρες.

 • Πατήστε Create User.


5. Προσθήκη χρήστη σε βάση δεδομένων

cPanel - ανάθεση χρήστη σε βάση MySQL

Όταν προσθέτετε ένα χρήστη σε μια βάση πρέπει επίσης να επιλέξετε ποια θα είναι τα δικαιώματά του. Τα δικαιώματα δηλώνουν πως ο χρήστης μπορεί να αλληλεπιδρά με τη βάση. Για παράδειγμα, καθορίζουν εάν ο χρήστης μπορεί να προσθέτει ή να αφαιρεί πληροφορίες.

Για να προσθέσετε ένα χρήστη σε μια βάση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 • Επιλέξτε το χρήστη από το μενού User.
 • Επιλέξτε τη βάση στην οποία θα έχει πρόσβαση από το μενού Database.
 • Πατήστε Add. Θα εμφανιστεί το παράθυρο MySQL Account Maintenance.

  cPanel - δικαιώματα χρήστη σε βάση MySQL

 • Επιλέξτε τα κουτάκια που αντιστοιχούν στα δικαιώματα που θέλετε να δώσετε στο χρήστη αυτής της βάσης.

  * εάν θέλετε να του δώσετε όλα τα δικαιώματα, επιλέξτε μόνο το κουτάκι ALL PRIVILEGES.

 • Πατήστε Make Changes.


6. Τροποποιήση ρυθμίσεων για υπάρχοντες χρήστες

cPanel - ρυθμίσεις χρήστη MySQL

Ο πίνακας Current Users περιέχει μια λίστα με όλους τους χρήστες MySQL στο account σας. Χρησιμοποιήστε τα functions που θα βρείτε σε αυτό τον πίνακα για να αλλάξετε passwords και usernames ή να διαγράψετε χρήστες.


Αλλαγή password για χρήστη MySQL

Για να αλλάξετε το password κάποιου χρήστη, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 • Στον πίνακα Current Users, πατήστε στο εικονίδιο Set Password στη στήλη Actions, το οποίο αντιστοιχεί στο χρήστη του οποίου το password θέλετε να αλλάξετε.

  cPanel - αλλαγή κωδικού χρήστη MySQL

  Θα εμφανιστεί το παράθυρο Set MySQL User Password.

  cPanel - ορισμός κωδικού χρήστη MySQL

 • Εισάγετε το νέο password, επιβεβαιώστε ότι είναι το σωστό επαναλαμβάνοντάς το στο πλαίσιο Password (again) και πατήστε το κουμπί Change Password.

* Το σύστημα βαθμολογεί το password που θα χρησιμοποιήσετε με 0 έως 100. Το 0 σημαίνει ότι το password σας είναι ασθενές, ενώ το 100 σημαίνει ότι το password σας είναι ισχυρό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης το Password Generator για να δημιουργήσετε ένα ισχυρό password. Προσοχή, το password σας δεν μπορεί να περιέχει περισσότερους από 7 χαρακτήρες.


Αλλαγή ονόματος χρήστη MySQL

Για να αλλάξετε το usename κάποιου χρήστη, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

cPanel - μετονομασία χρήστη MySQL

 • Πατήστε το εικονίδιο Rename στη στήλη Actions για το χρήστη που θέλετε να μετονομάσετε. Θα πρέπει τώρα να βλέπετε το παράθυρο Rename Database User.

  cPanel - ορισμός username χρήστη MySQL

 • Πληκτρολογήστε το νέο username στο πλαίσιο New name και πατήστε το κουμπί Proceed.


Διαγραφή χρήστη MySQL

Για να διαγράψετε ένα χρήστη, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 • Πατήστε στο εικονίδιο Delete στη στήλη Actions που αντιστοιχεί στο χρήστη που θέλετε να διαγράψετε.

  cPanel - διαγραφή χρήστη MySQL

 • Θα πρέπει τώρα να βλέπετε ένα παράθυρο όπως αυτό:

  cPanel - επιβεβαίωση διαγραφής χρήστη MySQL

 • Εάν είστε βέβαιοι ότι θέλετε να διαγράψετε οριστικά το χρήστη, πατήστε το κουμπί Delete MySQL Users.


MySQL Databases Wizard

cPanel - MySQL Databases Wizard

Στην ενότητα Databases του cPanel σας θα βρείτε επίσης την επιλογή MySQL Databases Wizard. Αυτός ο οδηγός σας καθοδηγεί βήμα -βήμα για να δημιουργήσετε τη δική σας βάση δεδομένων, να προσθέσετε κάποιο χρήστη σε αυτή και να προσδιορίσετε τα δικαιώματά του. Μέσα από αυτή την επιλογή, έχετε τις εξής δυνατότητες:

 1. Δημιουργία βάσης δεδομένων
 2. Επιπρόσθετες επιλογές


1. Δημιουργία βάσης δεδομένων

Κάνοντας κλικ στην επιλογή MySQL Databases Wizard, θα πρέπει να βλέπετε αυτό το παράθυρο:

cPanel - MySQL Databases Wizard - δημιουργία βάσης

 • Στο πλαίσιο New Database, γράψτε το όνομα που θέλετε να έχει η νέα σας βάση. Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Next Step.

  * Σημείωση: Το μέγιστο μήκος του ονόματος της βάσης σας μπορεί να είναι 64 χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένου του προθέματος και του χαρακτήρα κάτω παύλα (“_”).

 • Το σύστημα σας ενημερώνει ότι η βάση σας έχει δημιουργηθεί και σας ζητά να δημιουργήσετε ένα χρήστη που θα έχει πρόσβαση σε αυτή. Για τις ανάγκες του υποδείγματος, εμείς δημιουργήσαμε τη βάση “example_examp”.

  cPanel - MySQL Databases Wizard - δημιουργία χρήστη στη βάση δεδομένων

 • Στο πλαίσιο Username, συμπληρώστε το όνομα του χρήστη της βάσης σας.
 • Πληκτρολογήστε στο πλαίσιο Password τον κωδικό του χρήστη και επαναλάβετέ τον για επιβεβαίωση στο πλαίσιο Reenter Password.

  * Το σύστημα βαθμολογεί το password που θα χρησιμοποιήσετε με 0 έως 100. Το 0 σημαίνει ότι το password σας είναι ασθενές, ενώ το 100 σημαίνει ότι το password σας είναι ισχυρό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης το Password Generator για να δημιουργήσετε ένα ισχυρό password. Προσοχή, το password σας δεν μπορεί να περιέχει περισσότερους από 7 χαρακτήρες.

 • Πατήστε Create User.
 • Το σύστημα σας ενημερώνει ότι ο χρήστης σας έχει δημιουργηθεί επιτυχώς.

  cPanel - MySQL Databases Wizard - δικαιώματα χρήστη στη βάση δεδομένων

  Τώρα θα πρέπει να προσδιορίσετε και τα δικαιώματά του. Τσεκάρετε τα κουτάκια που αντιστοιχούν στα δικαιώματα που θέλετε να παραχωρήσετε στο χρήστη, ή τσεκάρετε το κουτάκι ALL PRIVILEGES και πατήστε Next Step.

  Το σύστημα σας ενημερώνει ότι πλέον ο χρήστης που έχετε δημιουργήσει, που για το παράδειγμα μας είναι ο “example_xuser”, έχει δικαιώματα στη νέα βάση “example_examp”.

  cPanel - MySQL Databases Wizard - ολοκλήρωση ορισμού δικαιωμάτων χρήστη στη βάση δεδομένων

* Σημείωση: όταν χρησιμοποιείτε το MySQL Databases Wizard για να δημιουργήσετε και να κάνετε τις αρχικές ρυθμίσεις στη βάση σας, το σύστημα προσθέτει αυτόματα το χρήστη που θα δημιουργήσετε στη νέα σας βάση. Δεν θα χρειαστεί να προσθέσετε εσείς το χρήστη αυτό από την επιλογή MySQL Databases.


2. Επιπρόσθετες επιλογές

cPanel - MySQL Databases Wizard - περισσότερες επιλογές

Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία δημιουργίας της βάσης, μπορείτε να επιλέξετε μια από τις παρακάτω ενέργειες:

 • Να προσθέσετε μια ακόμη βάση. Εάν το επιλέξετε, σας μεταφέρει στην αρχή του MySQL Database Wizard. Επιλέξτε το αν θέλετε να προσθέσετε και άλλες βάσεις.
 • Να προσθέσετε έναν ακόμη χρήστη MySQL. Σε αυτή την περίπτωση, ανοίγει το παράθυρο MySQL Databases, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε νέους χρήστες και να τους προσθέσετε στη βάση σας.
 • Να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα του cPanel σας (Home).


PhpMyAdmin

Το phpMyAdmin είναι ένα αυτόνομο εργαλείο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να διαχειριστείτε τις βάσεις σας. Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες χρήσης θα βρείτε στο site του phpMyAdmin.


IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης