Υποστήριξη
Hosting

Ποιες πληροφορίες μπορώ να βρω στα στατιστικά του cPanel?

Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για το πακέτο hosting σας μέσα από το cPanel σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα βρείτε στη συνέχεια και δείτε ποιες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε μέσω του cPanel σας για το πακέτο στο οποίο φιλοξενείστε.

  1. Συνδεθείτε στο cPanel σας.
  2. Στην αριστερή ενότητα θα βρείτε τα Στατιστικά του πακέτου σας (cPanel Stats). Πατήστε Expand stats για να αναπτύξετε τα στατιστικά σας.

Ας δούμε τι πληροφορίες μπορείτε να βρείτε αναλυτικά στα στατιστικά του cPanel:

Γενικές ρυθμίσεις server

Main Domain Αυτό το πεδίο δείχνει ποιο είναι το κεντρικό domain του πακέτου hosting σας.
Home Directory Το πεδίο Your Home directory δείχνει που βρίσκονται αποθηκευμένα τα αρχεία σας, στο τελευταίο level του πακέτου σας.
Last login from Το τελευταίο login είναι η διεύθυνση IP address του τελευταίου ατόμου που συνδέθηκε στο cPanel σας. Δεν σχετίζεται με το site σας.
Disk Space Usage Το πεδίο disk space usage δείχνει πόσο χώρο στο δίσκο περιλαμβάνει το πακέτο hosting σας και πόσος χρησιμοποιείται ήδη. Για παράδειγμα, αν στο πεδίο αυτό βλέπετε μια τιμή όπως η 2319.72 / ∞ MB, σημαίνει ότι από τον απεριόριστο χρόνο που παρέχει το πακέτο σας, χρησιμοποιούνται τα 2319.72 MB.
Monthly Bandwidth Transfer Το μέγεθος monthly bandwidth transfer δείχνει πόσα MB πληροφορίας έχουν “κατέβει” από το site σας μέσα στο μήνα.

Στατιστικά των Domains

Email Accounts Η πληροφορία email accounts δείχνει πόσοι λογαριασμοί email έχουν δημιουργηθεί μέσα από το πακέτο φιλοξενίας σας και πόσους μπορείτε ακόμα να δημιουργήσετε. Όλα τα πακέτα φιλοξενίας που παρέχονται από εμάς περιλαμβάνουν απεριόριστους λογαριασμούς email. Αν έχετε δημιουργήσει ένα λογαριασμό email, θα πρέπει να βλέπετε σε αυτό το πεδίο μια τιμή όπως η 1 / ∞.
Subdomains Το πεδίο Subdomains περιλαμβάνει τον αριθμό των subdomains που σας παρέχει το πακέτο σας και πόσα έχετε ήδη δημιουργήσει. Τα subdomains που παρέχονται από τα πακέτα φιλοξενίας μας είναι επίσης απεριόριστα, οπότε αν για παράδειγμα έχετε δημιουργήσει 24 subdomains, θα πρέπει σε αυτό το πεδίο να βλέπετε την τιμή 24 / ∞.
Parked Domains Το πεδίο Parked domains περιλαμβάνει τον αριθμό των parked domains που έχετε προσθέσει, καθώς και το πόσα μπορείτε ακόμα να προσθέσετε.
Addon Domains Το πεδίο Addon Domains δείχνει πόσα domains έχουν προστεθεί στο πακέτο σας. Για παράδειγμα, μια ένδειξη εδώ 0 / ∞ δείχνει ότι δεν έχει προστεθεί ακόμη κάποιο άλλο domain, ενώ υπάρχει η δυνατότητα να προσθέσουμε όσα θέλουμε.
FTP Accounts Η ένδειξη FTP accounts δείχνει πόσοι λογαριασμοί FTP έχουν δημιουργηθεί και πόσοι είναι ακόμα διαθέσιμοι.
All SQL Databases Το στατιστικό All SQL Databases δείχνει πόσες βάσεις δεδομένων έχουν στηθεί για το πακέτο σας στον server.
MySQL Databases Το πεδίο MySQL databases καταμετρά μόνο τις MySQL βάσεις. Επειδή ουσιαστικά μπορείτε να έχετε μόνο βάσεις MySQL, αυτός ο αριθμός θα είναι ίδιος όπως και στο πεδίο "All SQL Databases".
MySQL Disk Space Το πεδίο MySQL disk space περιλαμβάνει το συνολικό χώρο στο δίσκο που καταλαμβάνουν οι βάσεις δεδομένων σας.

Έκδοση LAMP

Hosting package Εδώ θα βρείτε τον τύπο του πακέτου φιλοξενίας που έχετε στη διάθεσή σας.
Server Name Το πεδίο server name είναι το όνομα του server στον οποίο βρίσκεται το πακέτο στου οποίου το cPanel έχετε συνδεθεί. Χρησιμοποιείται επίσης και σαν server hostname.
cPanel Version Η έκδοση του cPanel μπορεί να διαφέρει από server σε server. Αυτό το πεδίο περιέχει την έκδοση του cPanel που είναι εγκατεστημένη στον συγκεκριμένο server που βρίσκεται το πακέτο hosting.
Theme Αυτό δεν είναι το θέμα του website σας. Είναι το θέμα στο οποίο έχει ρυθμιστεί το cPanel σας. Τα πιο γνωστά από τα θέματα αυτά είναι τα x3, black Ice, Business to Business και άλλα.
Apache version Η έκδοση του Apache που τρέχει στο server που φιλοξενείστε. Η έκδοση του Apache είναι σημαντική όταν δημιουργείτε ένα website.
PHP version Αυτή είναι η έκδοση της PHP σας. Η έκδοση της PHP μπορεί να αλλάξει, παρόλα αυτά το πεδίο PHP version δείχνει την κύρια έκδοση της PHP που χρησιμοποιεί αυτός ο server, για παράδειγμα 5.3.23.
MySQL version Η έκδοση της MySQL είναι επίσης πολύ σημαντική όταν δημιουργείτε το site σας. Μπορείτε να βρείτε αυτή την πληροφορία εδώ.
Architecture Η αρχιτεκτονική είναι ο τύπος του λειτουργικού συστήματος, το οποίο χρησιμοποιεί ο συγκεκριμένος server.
Operating system Το πεδίο operating system εδώ, είναι μάλλον γενικό. Δεν εμφανίζειτ τον τύπο της διανομής. Αυτό που θα δείτε εδώ είναι ότι προκείται για Linux server, όπως όλοι μας οι servers.

Έκδοση PERL

Shared IP Address Η διαμοιραζόμενη IP διεύθυνση είναι η IP διεύθυνση ολόκληρου του server, την οποία χρησιμοποιούν όλα τα πακέτα σε αυτόν.
Path to sendmail Αυτή είναι διαδρομή στην οποία μπορείτε να βρείτε τα απεσταλμένα emails.
Path to Perl Αυτή είναι η διαδρομή για το χώρο αποθήκευσης της Perl.
Perl version Στο πεδίο αυτό θα βρείτε την έκδοση της Perl που είναι εγκατεστημένη σε αυτόν τον server.
Kernel version Ο πυρήνας (Kernel) είναι το κύριο συστατικό ενός λειτουργικού συστήματος Linux.
cPanel Pro Αυτό το πεδίο δείχνει την έκδοση cPanel Pro.
Service Status Σας επιτρέπει να βλέπετε την κατάσταση πολλών υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα των: imap, ftpd, mysql, named, queueprocd, Server Load, Memory Used και άλλων.


IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης