Υποστήριξη
Hosting

Που βρίσκονται τα στατιστικά του site μου στο cPanel?

Tο cPanel προσφέρει τη δυνατότητα επίβλεψης της καταστάσης του λογαριασμού σας για την βελτίωση της ιστοσελίδας σας. Μέσα από το περιβάλλον του παρέχεται ένας μεγάλος αριθμός διαφορετικών εργαλείων παρακολούθησης και συλλογής στατιστικών στοιχείων.

Από την ενότητα Statistics λαμβάνετε σημαντικές πληροφορίες για την χρήση των πόρων σας, όπως τα inodes, ο αριθμός των domain, το bandwidth κλπ, όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα.
Επίσης από την ενότητα Metrics του cPanel, μπορείτε να βρείτε και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για το site σας και τους επισκέπτες του.

Αναλυτικά:
  • H επιλογή Visitors, σας παρέχει πληροφορίες για τους 1000 τελευταίους  επισκέπτες του website σας.

  • Το Bandwidth σας δείχνει πως το account σας χρησιμοποιεί το bandwidth του ή πως μεταφέρονται τα δεδομένα από το website σας, στους επισκέπτες του.

  • Το Webalizer παράγει τα αντίστοιχα διαγραμμάτα για τα στατιστικά των επισκέψεων στο site σας.

  • Με τον ίδιο τρόπο λειτουργεί και το Webalizer FTP, αλλά αναλύει το traffic που προκύπτει από συνδέσεις FTP στον λογαριασμό σας.

  • Μέσα από τα Raw Access Logs μπορείτε να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες για τα αρχεία τα οποία προσπέλασαν οι επισκέπτες του site σας.

  • Τα Analog Stats είναι επίσης ένα βασικό εργαλείο Web στατιστικών, που παρουσιάζει χρήσιμες πληροφορίες για την δραστηριότητα του account σας, οργανώνοντας τα δεδομένα για κάθε μήνα σε γραφήματα, για την ευκολότερη ερμηνεία τους.

  • Το Error Logs συλλέγει πληροφορίες κάθε φορά που το site σας παράγει ένα σφάλμα για κάποιον επισκέπτη.

  • Το AWStats είναι μια προηγμένη εφαρμογή στατιστικών στοιχείων, η οποία προσφέρει στατιστικά στοιχεία για το traffic του account σας αλλά και για τον τρόπο πρόσβασης των χρηστών στον ιστότοπό σας.

  • Με το Metrics Editor, μπορείτε να επεξεργαστείτε τα διαθέσιμα εργαλεία  που θα έχετε στην διάθεσή σας, για να τα χρησιμοποιείτε όποτε το επιθυμείτε. Η δυνατότητα αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.

  • Από το CPU and Concurrent Connection Usage μπορείτε να δείτε πληροφορίες για τους πόρους που χρησιμοποιεί το account σας, όπως ο χώρος στο δίσκο, το bandwidth, τυχόν σφάλματα που μπορεί να παράγονται, κλπ.


IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης