Υποστήριξη
Hosting

Πως ανεβάζω τα αρχεία του site μου με FTP?

Αν έχετε τα αρχεία του site σας στον υπολογιστή σας και θέλετε να τα ανεβάσετε στο πακέτο hosting που έχετε προμηθευτεί από την IP.GR, ακολουθήστε τα επόμενα βήματα:

 1. Ανοίξτε μία FTP σύνδεση με το πακέτο hosting σας

  Δείτε οδηγίες για τη δημιουργία FTP σύνδεσης στο πακέτο hosting σας.

  Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε δείτε τον οδηγό αντιμετώπισης προβλήματος σύνδεσης FTP.

 2. Μεταβείτε στο φάκελο του server στον οποίο θέλετε να ανεβάσετε το site σας.

  Αυτό θα γίνει μέσα από την εφαρμογή FTP (ftp client) που χρησιμοποιείτε. Αν θέλετε το site σας να λειτουργεί στον κεντρικό χώρο του πακέτου hosting σας, τότε ο φάκελος αυτός είναι ο public_html. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος που θα ανοίξει τη σελίδα σας (π.χ. example.com), θα δει απευθείας την ιστοσελίδα που έχετε ετοιμάσει. Αυτό είναι και το συνηθέστερο σενάριο.

  Υπάρχει όμως η δυνατότητα να εγκαταστήσετε την ιστοσελίδα σας σε υποφάκελο το πακέτου hosting σας. Για παράδειγμα αν η ιστοσελίδα που έχετε στον υπολογιστή σας είναι ένα blog που έχετε ετοιμάσει για την ήδη υπάρχουσα ιστοσελίδα σας και θέλετε να λειτουργεί στον υποφάκελο blog (π.χ. example.com/blog), τότε θα πρέπει να εντοπίσετε ή να δημιουργήσετε τον φάκελο blog μέσα στον φάκελο public_html και να μεταβείτε σε αυτόν.

 3. Ανεβάστε τα αρχεία στο πακέτο hosting.

  Εφόσον βρίσκεστε στο φάκελο που θέλετε να εγκαταστήσετε την ιστοσελίδα σας (μέσω του FTP Client που χρησιμοποιείτε), μπορείτε να σύρετε (drag & drop) τα αρχεία από τον υπολογιστή σας μέσα στο φάκελο εγκατάστασης. Το σύρσιμο των αρχείων μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

  • Βάλτε δίπλα - δίπλα τον ftp client και το φάκελο του υπολογιστή σας που έχει τα αρχεία της ιστοσελίδας σας.

   Επιλέξτε τα αρχεία από το φάκελο του υπολογιστή σας και σύρτε τα στο φάκελο που θέλετε να τα ανεβάσετε. Στην εικόνα μεταφέρονται στο φάκελο blog με χρήση της εφαρμογής Filezilla.

  • Μέσα από το ίδιο το περιβάλλον του FTP Client που χρησιμοποιείτε εντοπίστε και τους δύο φακέλους, δηλαδή και τον τοπικό και τον online. Συνήθως οι FTP Clients όπως το Filezilla του παραδείγματός μας, έχουν δύο παράθυρα, ένα για browsing των αρχείων στον τοπικό φάκελο και ένα για browsing των αρχείων στο πακέτο hosting σας.

   Στο αριστερό παράθυρο της εφαρμογής μεταβείτε στο φάκελο του υπολογιστή σας που περιέχει τα αρχεία της ιστοσελίδας σας και επιλέξτε όλα τα αρχεία που θέλετε να μεταφέρετε. Στο δεξί παράθυρο μεταβείτε στο φάκελο του πακέτου hosting σας (server side) όπου θέλετε να μεταφερθούν τα αρχεία σας. Σύρετε από το αριστερό παράθυρο στο δεξί τα αρχεία που έχετε επιλέξει.

Η μεταφορά των αρχείων ενδέχεται να καθυστερήσει ανάλογα με το πλήθος των αρχείων και τη ταχύτητα του δικτύου σας. Αν θέλετε να ανεβάσετε πιο σύντομα τα αρχεία σας μπορείτε να τα συμπιέσετε σε ένα .zip αρχείο και να ανεβάσετε αυτό το .zip στο πακέτο hosting σας. Έπειτα μπορείτε να αποσυμπιέσετε (extract) αυτό το αρχείο μέσα από τη διαχείριση αρχείων του cPanel.


IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης