Υποστήριξη
Hosting

Πως ελέγχω τη χρήση του πακέτου μου?

Η χρήση πόρων σε ένα πακέτο Hosting αναφέρεται στην κατανάλωση επεξεργαστή (CPU), μνήμης (RAM), σκληρού δίσκου (Hard disk & inodes) και Bandwidth. Μέσα από το cPanel μπορείτε να δείτε το επίπεδο χρήσης για αυτούς τους πόρους του συστήματος. Δείτε τις οδηγίες που ακολουθούν:

 1. Κάντε login στο cPanel
 2. Στην αριστερή στήλη του cPanel μπορείτε να δείτε τη χρήση πόρων του πακέτου σας.

  cPanel - στατιστικά χρήσης πακέτου hosting

  • CPU Usage

   Αναφέρεται στο ποσοστό χρήσης επεξεργαστή από το σύνολο της επεξεργαστικής ισχύς που διαθέτει το εκάστοτε πακέτο hosting. Αναλόγως του πακέτου που έχετε προμηθευτεί από την IP.GR η μέγιστη επιτρεπτή χρήση επεξεργαστή ποικίλει. Για παράδειγμα αν έχετε πακέτο με 1 core, το 50% σημαίνει ότι κάνετε χρήση μισού core ή αν είστε σε πακέτο με 4 cores το 50% σημαίνει ότι κάνετε χρήση των 2 cores.

  • Virtual Memory Usage

   Η εικονική μνήμη (Virtual Memory) είναι συνήθως κάποιος χώρος στο σκληρό δίσκο που το λειτουργικό σύστημα χρησιμοποιεί για να αποθηκεύει πληροφορίες όταν η πραγματική μνήμη γεμίζει. Πρόκειται ουσιαστικά για μια εφεδρεία μνήμης που υλοποιεί το λειτουργικό σύστημα προκειμένου να ανταπεξέρχεται σε περιστασιακά αυξανόμενες απαιτήσεις σε μνήμη.

  • Physical Memory Usage

   Η φυσική μνήμη (Physical Memory) είναι η μνήμη RAM που διαθέτει το πακέτο σας. Η χρήση της πραγματικής μνήμης μπορεί να αυξάνει ή να μειώνει σημαντικά σε σχέση με την εικονική μνήμη επειδή κατά βάση αυτή χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση των διεργασιών του λογαριασμού σας.

  • Entry Processes

   Πρόκειται για τον αριθμό των διεργασιών (PHP, SSH, Cron jobs) που μπορεί να εκτελέσει ο λογαριασμός σας παράλληλα. Κάθε σελίδα PHP που προσπελαύνει ένας χρήστης θεωρείται ξεχωριστό entry proccess. Πολλές φορές αυτό μεταφράζεται με λάθος τρόπο από πολλούς χρήστες που πιστεύουν ότι αντικατοπτρίζει τον αριθμό των επισκεπτών που μπορείτε να έχετε συγχρόνως στο site σας, κάτι το οποίο δεν είναι αληθές. Τα processes αυτά εκτελούνται τόσο γρήγορα που είναι πρακτικά ανέφικτο να έχετε 10 πραγματικά ταυτόχρονα processes πόσο μάλλον 20 ή και περισσότερα που θα βρείτε στα πακέτα hosting της IP.GR, εκτός αν το site σας έχει ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό επισκεπτών και προσπαθούν όλοι μαζί να συνδεθούν την ίδια ακριβώς στιγμή στο site. Να σημειωθεί ότι τα Cron jobs που πιθανόν ορίσετε στο λογαριασμό σας αποτελούν επίσης entry processes καθώς και πιθανές SSH συνδέσεις που μπορεί να είναι ενεργές από τους διαχειριστές του server.

  • Number of Processes

   Αυτή η μετρική αποτελεί υπερσύνολο της μετρικής Entry Processes και περιγράφει το σύνολο των επιτρεπτών διεργασιών στο λογαριασμό σας ανά δευτερόλεπτο. Συνήθως η χρήση αυτής της μετρικής βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα ακόμη και με μεγάλη επισκεψιμότητα επειδή οι διεργασίες που δεν σχετίζονται με php εκτελούνται πολύ γρήγορα.

  • I/O Usage

   Το λεκτικό I/O προέρχεται από τις λέξεις Input και Output και αναφέρεται στις πράξεις που σχετίζονται με το σκληρό δίσκο του server. Κάθε διεργασία που κάνει χρήση του σκληρού δίσκου για ανάγνωση ή εγγραφή δεδομένων αποτελεί και ένα I/O. Ο έλεγχος και περιορισμός των I/O διασφαλίζει ότι ο server δεν θα αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα στην απόδοσή του αν κάποιος λογαριασμός προσπαθήσει να απασχολήσει υπέρμετρα τον σκληρό δίσκο.

   Αν ο λογαριασμός σας πλησιάζει αυτό το όριο, τότε οι διεργασίες θα διαρκούν λίγο περισσότερο να ολοκληρωθούν και ίσως διαπιστώσετε κάποια καθυστέρηση στο φόρτωμα των σελίδων σας για κάποια δευτερόλεπτα. Είναι σχετικά σπάνιο να συμβεί αυτό αλλά είναι πιθανό ενδεχόμενο και μπορεί να συμβεί αν για παράδειγμα ο λογαριασμός έχει πολύ μεγάλο όγκο αρχείων και επιχειρήσετε να πάρετε γενικό backup.

  • inodes και File Usage

   To inode είναι μια δομή δεδομένων στο σκληρό δίσκο η οποία διατηρεί πληροφορίες για ένα αρχείο ή ένα φάκελο. Όσα είναι τα αρχεία και οι φάκελοι στο λογαριασμό σας τόσο θα είναι και το πλήθος των inodes, οπότε πρακτικά χρησιμοποιείται αυτή η μετρική για τον προσδιορισμό του πλήθους των αρχείων και των φακέλων σε ένα πακέτο hosting. Η μετρική File Usage είναι ένας δεύτερος μηχανισμός που μετράει το πλήθος των αρχείων και των φακέλων στο λογαριασμό σας και ουσιαστικά αναπαριστά την ίδια πληροφορία με τα inodes.

  • Disk Space Usage

   Αναφέρεται στο χώρο που καταλαμβάνουν τα δεδομένα του πακέτου σας στον σκληρό δίσκο και περιλαμβάνει τα αρχεία της ιστοσελίδας σας, τα emails και τις βάσεις δεδομένων που έχετε δημιουργήσει.

  • Monthly Bandwidth Transfer

   Το μηνιαίο Bandwidth (Monthly Bandwidth Transfer) αναφέρεται στον όγκο των δεδομένων που διακινήθηκαν από το λογαριασμό hosting σε μηνιαία βάση. Ο προσδιορισμός του όγκου δεδομένων που έχει διακινηθεί γίνεται ανά υπηρεσία:

   • Http — Web traffic
   • Pop3, Imap, Smtp — Email traffic
   • Ftp — File transfers


IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης