Υποστήριξη
Hosting

Τι περιλαμβάνει το backup που παίρνω από το cpanel?

Τα backups που μπορεί να λάβει κανείς από το cPanel χωρίζονται σε 2 κατηγορίες.

 1. Full cPanel Βackup (και Backup ασφαλείας της IP.GR)
 2. Partial Backups:
  • Backup του Home Directory
  • Backup βάσεων δεδομένων
  • Backup Email Forwarders
  • Backup Email Filters

Δείτε οδηγίες σχετικές με τη λήψη backup του λογαριασμού σας στο cPanel.


Full cPanel Βackup

Full cPanel Backup μπορεί να λάβει οποιοσδήποτε έχει δυνατότητα σύνδεσης στο cPanel. Μια συνήθης χρήση αυτού του Backup είναι για μεταφορά ενός λογαριασμού από έναν server σε άλλον, καθότι περιλαμβάνει το σύνολο των πληροφοριών του λογαριασμού σας και συγκεκριμένα:

 • Το home directory του λογαριασμού σας, δηλαδή όλα τα αρχεία.
 • Τις βάσεις δεδομένων (MySQL databases) που έχετε δημιουργήσει.
 • Τους λογαριασμούς email που έχετε φτιάξει.
 • Τα email forwarders που έχετε ορίσει στο λογαριασμό σας.
 • Τα email filters που έχετε ορίσει για τα emails ή τον λογαριασμό σας.

Backup ασφαλείας της IP.GR

Αυτό είναι backup που λαμβάνει η IP.GR για τους servers που διαχειρίζεται προκειμένου να έχει τη δυνατότητα αποκατάστασής τους σε περίπτωση που αυτό χρειαστεί. Περιέχει όλα τα δεδομένα του λογαριασμού σας όπως το Full cPanel Backup. Η εκτέλεση και λήψη αυτού του τύπου των backups, απαιτεί δικαιώματα διαχειριστή σε επίπεδο server, συνεπώς δεν είναι δυνατή η άμεση λήψη και επαναφορά τους από απλούς χρήστες του cPanel. Αν για κάποιο λόγο χρειαστείτε πρόσβαση σε Backup ασφαλείας της IP.GR θα χρειαστεί να έρθετε σε επικοινωνία με την εταιρεία μας.


Partial Backups

 1. Backup του Home Directory

  Το backup του home directory του λογαριασμού σας περιλαμβάνει:

  • Όλα τα αρχεία που ανήκουν στο χρήστη σας.
  • Αρχεία που δεν ανήκουν στο χρήστη σας αλλά έχετε δικαιώματα να τα προσπελάσετε.
  • Όλα τα emails που βρίσκονται στον λογαριασμό σας τη στιγμή που λάβατε το backup.

  Αν υπάρχουν αρχεία στο λογαριασμό σας στα οποία δεν έχετε δικαιώματα προσπέλασης τότε αυτά δεν θα περιλαμβάνονται στο backup του Home Directory.

 2. Backup βάσεων δεδομένων

  Μπορείτε να πάρετε χωριστά το backup της κάθε βάσης δεδομένων που έχετε δημιουργήσει στο λογαριασμό σας. Ουσιαστικά το backup της βάσης δεδομένων σας είναι ένα .sql αρχείο το οποίο περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα που έχει καταχωρήσει η εφαρμογή που διαχειρίζεται τη βάση δεδομένων και το οποίο αρχείο μπορείτε να επαναφέρετε αν παραστεί ανάγκη.

 3. Backup Email Forwarders

  Είναι backup όλων των Forwarders που έχετε ορίσει στον λογαριασμό σας.

 4. Backup Email Filters

  Είναι backup των φίλτρων που έχετε ορίσει σε επίπεδο λογαριασμού (domain account-level). Αυτό το backup δεν περιλαμβάνει φίλτρα που έχουν οριστεί σε επίπεδο email χρήστη (user account-level).


IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης