Υποστήριξη
Hosting

Τι πρέπει να κάνω κατά τη μεταφορά του site μου για να μην υπάρξει διακοπή στη λειτουργία του?

Εφόσον έχετε εγγραφεί στην IP.GR, έχετε δημιουργήσει δηλαδή ένα δικό σας λογαριασμό πελάτη και έχετε αποκτήσει ένα πακέτο συνδρομής φιλοξενίας, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα επόμενα βήματα:

1. Αρχικά θα πρέπει να διατηρήσετε προσωρινά το hosting σας στον προηγούμενο πάροχο, μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταφορά σας στην IP.GR.

2. Θα πρέπει να πάρετε αντίγραφο όλων των αρχείων που υπάρχουν στον παλιό σας server. Μπορείτε να τα κατεβάσετε με ένα πρόγραμμα ftp. Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα, ενημερώστε τον παλιό σας πάροχο, ώστε να σας βοηθήσει με το backup των αρχείων σας. Στη συνέχεια, τα αρχεία σας θα τα ανεβάσετε μέσω ftp ή μέσω του file manager του cPanel, του πάνελ διαχείρισης της ιστοσελίδας σας. Οδηγίες καθώς και κωδικούς πρόσβασης στο πάνελ, λαμβάνετε με το email ενεργοποίησης του πακέτου φιλοξενίας σας. Σε αυτό το βήμα θα πρέπει να μεταφέρετε και τις βάσεις δεδομένων που μπορεί να χρησιμοποιείτε, τις οποίες δημιουργείτε επίσης από το πάνελ διαχείρισης.

3. Έχοντας ολοκληρώσει τη μεταφορά των αρχείων σας, μπορείτε να μπείτε στο πάνελ διαχείρισης και να δημιουργήσετε επίσης τους λογαριασμούς email (email accounts) που χρησιμοποιείτε.

4. Στη συνέχεια αλλάζετε τους name servers του domain σας και τους αντικαθιστάτε με αυτούς που σας έχουν σταλεί με το email ενεργοποίησης της συνδρομής σας. Αν έχει μεταφερθεί και το domain σας στην IP.GR, μπορείτε να μπείτε από το λογαριασμό σας στη σελίδα της IP.GR και να τους αλλάξετε. Διαφορετικά, θα πρέπει να τους αλλάξετε μέσα από το Control Panel της εταιρίας στην οποία έχετε κατοχυρώσει το domain name σας. Αφού γίνει η αλλαγή των name servers, θα χρειαστεί περίπου 3-6 ώρες μέχρι να φαίνεται το site σας από τους servers της IP.GR.

Μετά τις 6 ώρες, και αφού ελέγξετε ότι η σελίδα σας εμφανίζεται κανονικά, μπορείτε να διακόψετε τη συνδρομή σας στον προηγούμενο πάροχο. Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσετε κατά τη διαδικασία της μεταφοράς, μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα υποστήριξης πελατών της IP.GR.


IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης