Υποστήριξη
Hosting

Remote MySQL - Απομακρυσμένη πρόσβαση
Πως να επιτρέψετε την απομακρυσμένη πρόσβαση MySQL μέσα από τον πίνακα ελέγχου cPanel.

Για να μπορέσετε να συνδεθείτε απομακρυσμένα στην MySQL μέσω κάποιου προγράμματος διαχείρισης βάσεων δεδομένων όπως το MySQL Workbench, θα πρέπει να επιτρέψετε την πρόσβαση άλλων υπολογιστών μέσα από τον πίνακα ελέγχου cPanel ακολουθώντας τα παρακάτω απλά βήματα.

  • Συνδεθείτε στον cPanel λογαριασμό σας.

  • Έπειτα βρείτε την επιλογή Remote MySQL (Απομακρυσμένο MySQL) κάτω από την κατηγορία Databases (Βάσεις Δεδομένων).

  • cpanel remote mysql option

  • Εισάγετε την στατική IP του υπολογιστή που θέλετε να έχει πρόσβαση στο πεδίο Add Access Host (Προσθήκη κεντρικού υπολογιστή πρόσβασης) και πατήστε το κουμπί Add Host (Προσθήκη κεντρικού υπολογιστή) ώστε να προστεθεί στη λίστα επιτρεπόμενης πρόσβασης από κάτω. Σε περίπτωση που θέλετε να δώσετε και σε άλλους υπολογιστές πρόσβαση ακολουθήστε την ίδια διαδικασία. Μπορείτε επίσης να εισάγετε και την διεύθυνση ιστού που θέλετε να έχει πρόσβαση απομακρυσμένα, για παράδειγμα www.example.com.

  • cpanel add access host

  • Αν το δίκτυο στο οποίο θέλετε να παραχωρήσετε πρόσβαση δεν έχει στατική IP ή θέλετε να έχετε απομακρυσμένη πρόσβαση από πολλούς υπολογιστές, τότε στο πεδίο Add Access Host (Προσθήκη κεντρικού υπολογιστή πρόσβασης) μπορείτε να εισάγετε τον χαρακτήρα % .

  • Αν θέλετε να διαγράψετε μια εγγραφή από τον πίνακα επιτρεπόμενων υπολογιστών, κάντε κλικ στην επιλογή Delete (Διαγραφή) που υπάρχει δίπλα από κάθε υπολογιστή που θέλετε να διαγράψετε.

  • cpanel manage access hosts

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης