Υποστήριξη
SEO

Dmoz Directory
Καταχώρηση στο Dmoz Directory

Dmoz Directory SEO Search engine optimization καταχώρηση στο Dmoz Directory

Στο Open Directory Project/Πρόγραμμα Ανοικτού Καταλόγου (DMOZ) dmoz.org η καταχώρηση είναι δωρεάν, αλλά μερικές φορές μπορεί να πάρει κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να εμφανιστεί η καταχώρηση σας.

Οι συντάκτες του DMOZ καταλόγου εργάζονται δωρεάν και δεν υποχρεούνται να καταχωρήσουν τον ιστοχώρο σας. Ο DMOZ κατάλογος είναι ένας από τους δυο πιο σημαντικούς καταλόγους και ο αλγόριθμος αναζήτησης που χρησιμοποιεί είναι από τους πιο αξιόπιστους και ποιοτικούς.


Η συμπερίληψη του web site σας στο DMOZ κατάλογο πολλές φορές συνοδεύεται και από κάποιους εισερχόμενους συνδέσμους. Κάποιοι δηλώνουν ότι ο DMOZ κατάλογος είναι άνευ αξίας ενώ κάποια άλλοι τον θεωρούν πολύ σημαντικό. Πολλές ιστοσελίδες με ανεβασμένο PR είναι καταχωρημένες στο DMOZ και πολλές με εξίσου υψηλό Rank δεν είναι.

Οι περισσότερες ιστοσελίδες όμως που γίνονται αποδεκτές είναι οι χρήσιμες και χωρίς spam ιστοσελίδες και τις περισσότερες φορές ο κατάλογος χρησιμοποιεί την δική του περιγραφή για το URL σας που τη δημιουργεί λαμβάνοντας πληροφορίες από τον τίτλο και το περιεχόμενο της σελίδας.

Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece