Υποστήριξη
SSL

Πως θα αποφασίσω ποιο είναι το κατάλληλο πιστοποιητικό για μένα?

Ανάλογα με την πολυπλοκότητα της επιχείρησής σας και τον αριθμό των συναλλαγών που περιμένετε να επεξεργάζεστε, απαιτείται και διαφορετικό επίπεδο ασφάλειας και κρυπτογράφησης για το site σας.

Πως θα επιλέξετε το κατάλληλο πιστοποιητικό ασφαλείας για το δικό σας website?

Υπάρχουν μια σειρά από παράγοντες που θα σας κατευθύνουν στην επιλογή του πιστοποιητικού που χρειάζεστε:
 • Ασφάλεια και ηλεκτρονικό εμπόριο

  Οι περισσότεροι φορείς έκδοσης πιστοποιητικών παρέχουν περισσότερα από ένα επίπεδα ασφαλείας. Εάν επιθυμείτε να δέχεστε πληρωμές μέσα από το site σας, θα είναι σίγουρα προς όφελός σας το να χρησιμοποιήσετε το μέγιστο δυνατό επίπεδο κρυπτογράφησης.

  Σκεφτείτε πόσο θα αυξηθεί η εμπιστοσύνη των πελατών προς το website σας και θα καταλάβετε ότι το επιπλέον κόστος που θα σας εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, είναι σχεδόν ασήμαντο μπροστά στην ώθηση που θα δεχτούν οι πωλήσεις σας.

 • Ταχύτητα έκδοσης

  Πόσο γρήγορα χρειάζεστε το SSL πιστοποιητικό σας;

  Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα και μπορεί να καθορίσει την επιλογή σας. Εάν είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε άμεσα να δέχεστε on line πληρωμές, τότε ίσως να χρειάζεται να επιλέξετε ένα πιστοποιητικό SSL που εκδίδεται άμεσα, ώστε να μην χάσετε δυνητικές πωλήσεις. Μπορεί να αποφασίσετε να εγκαταστήσετε ένα μεσαίας ασφάλειας πιστοποιητικό, όσο περνάτε από την απαραίτητη διαδικασία επικύρωσης των στοιχείων σας για την έκδοση ενός πιστοποιητικού που παρέχει υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας ή εγγύηση για μεγαλύτερα ποσά.

 • Εγγύηση του πιστοποιητικού

  Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση του πιστοποιητικού σας δίνει στους πελάτες σας μια ένδειξη του πόσο σοβαρά παίρνετε την ασφάλεια του website σας. Ένα πιστοποιητικό που παρέχει υψηλότερη ασφάλεια περιλαμβάνει και εγγύηση για μεγαλύτερα ποσά, εφόσον ο έλεγχος που γίνεται για την επιχείρηση που το χρησιμοποιεί είναι πιο ενδελεχής.

  Εάν κάποια κακόβουλη ενέργεια προκύψει ως αποτέλεσμα της διάδρασης του πελάτη με ένα website ασφαλισμένο με πιστοποιητικό SSL, ο φορέας έκδοσης του πιστοποιητικού θα αποζημιώσει τους πελάτες που έχουν ζημιωθεί με ποσά από 1000 έως 1000000 δολάρια. Οι επισκέπτες ενός website μπορούν άμεσα να καταλάβουν το επίπεδο ασφάλειας ενός website από το ποσό της εγγύησης αυτής.

 • Τιμή και αριθμός domains

  Χρειάζεται να ασφαλίσετε ένα μόνο domain ή υπάρχουν σημαντικές σελίδες του website σας με περισσότερα από ένα domains;

  Το πιστοποιητικά SSL μπορούν να αγοραστούν για συγκεκριμένα domains ή για να ασφαλίζουν μια δέσμη sub domains κάτω από το ίδιο domain ή ένα VPN. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα domains στις συναλλαγές σας με τους πελάτες σας, θα πρέπει όλα τα domains αυτά να ασφαλίζονται από SSL πιστοποιητικό, για τη διασφάλιση των συναλλαγών και την προστασία των δεδομένων των πελατών σας σε κάθε βήμα της διαδικασίας της ηλεκτρονικής συναλλαγής.

 • Σφραγίδες και ενδείξεις ασφαλείας

  Το SSL πιστοποιητικό που θέλετε να αγοράσετε περιλαμβάνει σφραγίδα ασφαλείας για το website σας;

  Η σφραγίδα αυτή, όταν εμφανίζεται στο site σας είναι άλλη μία ορατή ένδειξη που ενισχύει την εμπιστοσύνη των επισκεπτών του. Αυτές οι σφραγίδες χρησιμοποιούνται συνήθως στην αρχική σελίδα ή στις landing pages ενός site, έτσι ώστε ο επισκέπτης από την πρώτη επαφή να γνωρίζει ότι έχει να κάνει με μια νόμιμη επιχείρηση.

  Η δημιουργία εμπιστοσύνης στους πελάτες είναι κλειδί στη διαδικασία που θα μετατρέψει τους επισκέπτες ενός website σας πιστούς και προσοδοφόρους πελάτες. Τέτοιου είδους σφραγίδες μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμες σε επιχειρήσεις με μικρή αναγνωρισιμότητα που ψάχνουν επιπρόσθετα μέσα για να ενισχύσουν την αξιοπιστία τους on line.

 • Ένα πιστοποιητικό SSL διαβεβαιώνει τους πελάτες σας ότι αντιμετωπίζετε το ζήτημα της ασφάλειας με τη δέουσα προσοχή. Παρέχει μια ορατή ένδειξη ότι είστε ακριβώς αυτός που ισχυρίζεστε, ότι όλα τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών θα είναι κρυπτογραφημένα και δεν μπορούν να υποκλαπούν και ότι η μεταφορά δεδομένων είναι ασφαλής.

  Η ανησυχία σχετικά με την ασφάλεια ενός website είναι συνήθως η αιτία πίσω από αγορές που δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ, επομένως η εγκατάσταση και η κατάλληλη προβολή ενός έγκυρου πιστοποιητικού βοηθάει στο να μειωθεί η ανησυχία αυτή, να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη και τελικά να πραγματοποιηθεί η αναμενόμενη πώληση.


IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης