Υποστήριξη
SSL

Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται τα πιστοποιητικά SSL και ποια είναι η χρήση τους?

Τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός των οργανισμών και των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν πιστοποιητικά SSL έχει αυξηθεί δραματικά. Επιπλέον, οι εφαρμογές του SSL έχουν διευρυνθεί. Για παράδειγμα, κάποιες επιχειρήσεις το χρησιμοποιούν απλά για θέματα εμπιστευτικότητας, όπως ή κρυπτογράφηση, ενώ κάποιες άλλες το χρησιμοποιούν για να αυξήσουν την εμπιστοσύνη στο εμπορικό τους σήμα και τη δέσμευσή τους στην ασφάλεια.

Καθώς οι εφαρμογές του SSL διευρύνονται συνεχώς, έχουν προκύψει 3 τύποι πιστοποιητικών ασφαλείας SSL:

 • Τα απλά πιστοποιητικά ή όπως λέγονται Domain Validated (DV) SSL πιστοποιητικά: Εκδίδονται εύκολα και άμεσα. Ο φορέας έκδοσης του πιστοποιητικού ελέγχει μόνο αν αυτός που υποβάλει αίτηση για πιστοποιητικό έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το domain για το οποίο θα εκδοθεί το πιστοποιητικό.

  Σε μια ασφαλή σύνδεση μεταξύ ενός browser και ενός website που χρησιμοποιεί domain validated πιστοποιητικό, η διεύθυνση του website στη γραμμή διευθύνσεων αλλάζει από "http" σε "https" και ο browser δείχνει το εικονίδιο με το λουκέτο.
 • Τα πιστοποιητικά SSL Organization Validated (OV): είναι η επιλογή μεσαίου επιπέδου ασφαλείας. Σε αυτά, ο φορέας έκδοσης ελέγχει το δικαίωμα αυτού που υποβάλει την αίτηση να χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο domain και επιπλέον, κάνει και κάποιο έλεγχο ταυτότητας για τον οργανισμό ο οποίος θα χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό αυτό.

  Σε μια ασφαλή σύνδεση μεταξύ ενός browser και ενός website που χρησιμοποιεί organization validated πιστοποιητικό επίσης, η διεύθυνση του website στη γραμμή διευθύνσεων αλλάζει από "http" σε 'https" και ο browser δείχνει το εικονίδιο με το λουκέτο. Όταν κάποιος κάνει κλικ στο λουκέτο που βλέπει στο browser του όταν επισκέπτεται το site αυτό, μπορεί να προβάλει τις επιβεβαιωμένες από το φορέα έκδοσης πληροφορίες και επομένως μπορεί να έχει άμεσα μια εικόνα για το ποιος βρίσκεται πίσω από το website που επισκέπτεται.
 • Τα εκτεταμένης εγκυρότητας πιστοποιητικά ή αλλιώς Extended Validation (EV) SSL πιστοποιητικά. Τα πιστοποιητικά αυτά διατίθενται για κάθε είδος οργανισμού, συμπεριλαμβανομένου εκτός των επιχειρήσεων και κυβερνητικών οντοτήτων, καθώς και μη κερδοσκοπικών οργανισμών και θεωρείται ότι παρέχουν το μέγιστο επίπεδο ασφαλείας που μπορεί να έχει κανείς χρησιμοποιώντας ένα πιστοποιητικό SSL.

  Σε αυτά τα πιστοποιητικά, εκτός από τον έλεγχο του domain, ο φορέας έκδοσης προχωρά και σε ένα ενδελεχή έλεγχο όλων των στοιχείων του οργανισμού που θα χρησιμοποιήσει τελικά το πιστοποιητικό. Για τον έλεγχο αυτό υπάρχει ένα διεθνώς καθορισμένο σύνολο επιμέρους κριτηρίων, ελέγχων και βημάτων.

  Σε μια ασφαλή σύνδεση μεταξύ ενός browser και ενός website που χρησιμοποιεί extended validation SSL πιστοποιητικό, η διεύθυνση του website στη γραμμή διευθύνσεων αλλάζει από "http" σε "https" , ο browser δείχνει το εικονίδιο με το λουκέτο.

  Ο επισκέπτης του site, κάνοντας κλικ στο λουκέτο μπορεί να δει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται σχετικά με τον οργανισμό στον οποίο ανήκει το website αυτό.

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης