Υποστήριξη
SSL

Τι είναι ένας φορέας έκδοσης πιστοποιητικών SSL?

Ένα πιστοποιητικό SSL χρησιμεύει ως διαπιστευτήριο στον online κόσμο. Κάθε πιστοποιητικό SSL προσδιορίζει μοναδικά ένα συγκεκριμένο domain (όπως για παράδειγμα το ip.gr) και ένα web server.

Η εμπιστοσύνη που δείχνουν οι χρήστες στα εκάστοτε διαπιστευτήρια εξαρτάται από την αξιοπιστία του φορέα που το εξέδωσε. Οι φορείς έκδοσης των πιστοποιητικών χρησιμοποιούν μια ποικιλία μεθόδων για την επαλήθευση των πληροφοριών που τους παρέχονται από φυσικά πρόσωπα ή οργανώσεις.

Οι καθιερωμένοι φορείς έκδοσης πιστοποιητικών, όπως είναι αυτοί που εκδίδουν τα πιστοποιητικά που σας παρέχονται από την IP.GR, είναι ευρέως γνωστοί και αξιόπιστοι και συμβατοί με όλους τους web browsers.

Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece