Υποστήριξη
Hosting

Πως προστατεύω ένα φάκελο με κωδικό (password);

Μπορείτε να προσδιορίσετε τους χρήστες που θα έχουν πρόβαση σε ένα φάκελο, καθώς και να δημιουργήσετε τους κωδικούς πρόσβασης τους οποίους θα χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτό, μέσα από το πάνελ διαχείρισης της συνδρομής σας (DirectAdmin).

Αφού συνδεθείτε στο πάνελ, από την ενότητα "Your Account", επιλέγετε "Password Protected Directories". Εδώ μπορείτε να δείτε τόσο τους φακέλους που είναι ήδη προστατευμένοι με password και να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις τους, αλλά και να προστατεύσετε με κωδικό κάποιο νέο φάκελο.

Για προστατεύσετε ένα νέο φάκελο, επιλέγετε "Find a Directory to Password Protect". Στη συνέχεια εντοπίζετε το φάκελο στον οποίο θέλετε να προσθέσετε κωδικό πρόσβασης και επιλέγετε για το φάκελο αυτό "Protect".

Στη σελίδα Password Protection για το φάκελο που επιλέξατε θα πρέπει να εισάγετε διαδοχικά:

1. Το Protected Directory Prompt. Είναι απλά ο τίτλος του αναδυόμενου παραθύρου (pop-up), στο οποίο θα πρέπει να εισάγετε το username και τον κωδικό σας για να μπείτε στο φάκελο, εφόσον ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

2. Set/ Update User: Εδώ μπορείτε να εισάγετε το χρήστη ή τους χρήστες που θα έχουν πρόσβαση στο φάκελο και να ρυθμίσετε τους κωδικούς πρόσβασης για κάθε χρήστη. Για να μπορέσετε να έχετε πρόσβαση στο φάκελο, θα πρέπει να προσδιορίσετε τουλάχιστον ένα χρήστη. Από τη στιγμή που έχει οριστεί τουλάχιστον ένας χρήστης, το πεδίο Set/Update User είναι πλέον προεραιτικό.

3. Password: Επιλέγετε τον κωδικό πρόσβασης για το χρήστη ή τους χρήστες του φακέλου. Καλό θα ήταν, όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση που εισάγετε ένα νεό κωδικό πρόσβασης, να επιλέξετε κάποιο κωδικό που δεν είναι εύκολο να μαντέψει κανείς.

4. Re-Enter Password: Εισάγετε ξανά τον κωδικό που επιθυμείτε για επιβεβαίωση.

Κάτω από τα στοιχεία αυτά, βλέπετε τον πίνακα των χρηστών που έχετε δηλώσει ότι θα έχουν πρόσβαση στο φάκελο, δηλαδή όλα τα δυνατά usernames που μπορούν να δουν το φάκελο αυτό. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αφαιρέσετε κάποιον από αυτούς, επιλέγετε το username, τσεκάροντας το αντίστοιχο checkbox και πατάτε το κουμπί "Delete".

Εναλλακτικά, για να μπορέσετε να προστατέψετε το φάκελό σας, μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

1. Δημιουργείτε χρησιμοποιώντας έναν επεξεργαστή κειμένου, ένα αρχείο κειμένου με την ονομασία .htpasswd (το όνομα του αρχείου αρχίζει με τελεία . , έιναι .htpasswd και όχι htpasswd).

2. Μέσω της ιστοσελίδας http://www.htaccesstools.com/htpasswd-generator/ ή άλλων παρομοίων ιστοσελίδων που προσφέρουν αυτή την υπηρεσία, δημιουργείτε ένα συνδυασμό username και password.

Αν για παράδειγμα επιλέξετε σαν username τη φράση webmaster και σαν password τη φράση MyV3rystr0ngpass θα δημιουργηθεί μια γραμμή κειμένου της μορφής:

webmaster:$apr1$m5WAnDHs$hbxNs8qss6a5tRGGKxBGH0

Τοποθετείτε αυτό το κείμενο στο αρχείο .htpasswd και ανεβάζετε το αρχείο .htpasswd στο server που φιλοξενεί τη σελίδα μας μέσω ftp ή filemanager.

3. Δημιουργείτε ένα αρχείο κειμένου την ονομασία .htaccess (το όνομα του αρχείου αρχίζει με τελεία .)και προσθέτετε τον παρακάτω κώδικα:

AuthName "**το prompt που έχετε εισάγει**"
AuthType Basic
AuthUserFile **η διαδρομή (path) όπου έχει τοποθετηθεί το αρχείο .htpasswd**
require valid-user

Προσοχή, στο παραπάνω υπόδειγμα κώδικα, ότι σημειώνεται μέσα σε αστερίσκους είναι σχόλια. Εσείς θα πρέπει να το αντικαταστήσετε με τα δεδομένα που αφορούν τα δικά σας αρχεία.

Για παράδειγμα μπορείτε να δείτε τον κώδικα που ακολουθεί:

AuthName "restricted area"
AuthType Basic
AuthUserFile /home/html/protect-me-dir/.htpasswd
require valid-user

Στη συνέχεια ανεβάζετε το αρχείο .htaccess στο server που φιλοξενείται η ιστοσελίδα σας μέσω ftp ή filemanager, στο φάκελο που επιθυμείτε να προστατέψετε.

Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece