Υποστήριξη
Web Development

Σφάλμα κατά την εγκατάσταση προσθέτου (module) στο Drupal

Αν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε ένα πρόσθετο Drupal, και λαμβάνετε ένα μήνυμα σφάλματος όπως το παρακάτω:

The specified file temporary://filename could not be copied,
because the destination directory is not properly configured.
This may be caused by a problem with file or directory permissions.
More information is available in the system log. 

μπορείτε να το διορθώσετε πηγαίνοντας στη επιλογή Configuration > Media > File System και αλλάζοντας την τιμή του πεδίου Temporary directory από /tmp σε tmp.

Το σφάλμα προκαλείται από τη λάθος ρύθμιση του προσωρινού καταλόγου (tmp) κατά τη διαδικασία εγκατάστασης του Drupal. Αφού αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση θα μπορείτε πλέον να κάνετε εγκατάσταση το πρόσθετο που επιθυμείτε.


IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης