Υποστήριξη
Web Development

Τι είναι η HTML?

Η HTML είναι ένα σύνολο κανόνων για την διαμόρφωση της εμφάνισης και του περιεχομένου μιας ιστοσελίδας. Ουσιαστικά, δεν είναι γλώσσα προγραμματισμού, αλλά γλώσσα περιγραφής ιδιοτήτων των στοιχείων που αποτελούν μία ιστοσελίδα. Χρησιμοποιώντας ειδικές ετικέτες (tags) δίνονται εντολές, για το πως να διαχειριστεί ένα έγγραφο html το περιεχόμενό του και πως να το εμφανίσει στον χρήστη ένας web browser, το πρόγραμμα δηλαδή που χρησιμοποιούμε για να προβάλουμε τις διάφορες σελίδες στο διαδίκτυο.

Ενδεικτικά, οι εντολές / tags της HTML, μπορούν:

Να εισάγουν σε μία ιστοσελίδα links (συνδέσμους)
Να εισάγουν σε μία ιστοσελίδα εικόνες
Να διαμορφώσουν το κείμενο με έντονα ή πλάγια γράμματα κλπ

Για να δημιουργηθεί ένα αρχείο html, αρκεί ένα αρχείο απλού κειμένου, το οποίο θα έχει κατάληξη .html ή .htm και το αρχείο αυτό να περιέχει τις επιθυμητές εντολές με τις ανάλογες παραμέτρους τους.

Η HTML μπορεί να γραφτεί απευθείας ως κώδικας (πηγαίος κώδικας) ή μπορεί να παραχθεί αυτόματα από κάποιο πρόγραμμα κατασκευής ιστοσελίδων (υπάρχουν πολλά διαθέσιμα open source προγράμματα που μπορεί να κατεβάσει κανείς και να εγκαταστήσει στο μηχάνημά του) την στιγμή που ο δημιουργός, σε γραφικό περιβάλλον, απλά χρησιμοποιεί τα διάφορα εργαλεία που του παρέχει το πρόγραμμα για να το σχεδιασμό της σελίδας του.

Για την σωστή συγγραφή της HTML υπάρχουν web standards (https://www.w3.org/), τα οποία άλλοι τα λαμβάνουν υπόψη τους και άλλοι όχι. Ένας εύκολος τρόπος για τον έλεγχο των web standards σε μία ιστοσελίδα, είναι μέσω του εξής validator: https://validator.w3.org/


IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης