Υποστήριξη
Web Development

Τι είναι το WordPress?

Το WordPress είναι ένα σύγχρονο σύστημα διαδικτυακών δημοσιεύσεων και διαχείρισης περιεχομένου(CMS - Content Management System)· με άλλα λόγια, ένα μέσο για να φτιάξετε έναν ιστότοπο (site) ή ιστολόγιο (blog) ωραία και απλά και να δημοσιεύετε κάθε είδους περιεχόμενο: άρθρα, σκέψεις, φωτογραφίες, βίντεο, πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες. Το WordPress διατίθεται δωρεάν και είναι ελεύθερο λογισμικό ανοιχτού κώδικα.

Βασικές προϋποθέσεις για τη δημιουργία Blog ή ιστοσελίδας με το WordPress είναι η ύπαρξη βάσης δεδομένων στο διαδίκτυο (mysql), η κατοχή δεξιοτήτων χρήσης μιας εφαρμογής ftp για το «ανέβασμα» του WordPress στο χώρο δημοσιεύσεων της ιστοσελίδας σας και αρκετή διάθεση και κέφι για να αναζητήσετε το design του θέματος που σας αρέσει προκειμένου να διαμορφώσετε την εξωτερική εμφάνιση της σελίδας σας. Η όλη διαχείριση του WordPress μετά το πρώτο στήσιμο του περιβάλλοντός του δεν προϋποθέτει την κατοχή καμιάς απολύτως εξειδικευμένης γνώσης πληροφορικής.

Βασικά στοιχεία που πρέπει να γνωρίζουμε για τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας με το WordPress είναι:

1. το όνομα της δικτυακής mysql βάσης που έχουμε
2. το όνομα χρήστη για την πρόσβασής μας σε αυτή
3. τον κωδικό πρόσβασης
4. το όνομα του εξυπηρετητή (Host ή Server) που μας παρέχει τη βάση αυτή.


IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης