Υποστήριξη
Web Development

Πως να δημιουργήσετε αναπτυσσόμενα υπομενού στην Joomla ιστοσελίδα σας?

Αν θέλετε να τακτοποιήσετε τα μενού στην ιστοσελίδα σας ώστε να είναι κατηγοριοποιημένα σε μενού και υπομενού το Joomla σας παρέχει αυτή την επιλογή δημιουργίας αναπτυσσόμενων υπομενού για αυτόν τον σκοπό. 

Η διαδικασία είναι παρόμοια με την δημιουργία απλών στοιχείων μενού. Η διαφορά είναι πως για την δημιουργία ενός αναπτυσσόμενου στοιχείου μενού θα πρέπει να επιλέξετε ένα στοιχείο μενού ως Γονέα του έτσι ώστε να εμφανίζεται από κάτω.

Δημιουργία ενός αναπτυσσόμενου υπομενού

Για να δημιουργήσετε ένα αναπτυσσόμενο μενού στην ιστοσελίδα σας:

 • Πλοηγηθείτε στην διαδρομή Menus > Manage > Add New Menu αν θέλετε να προσθέσετε καινούριο μενού πρώτα ή Menus > επιλέξτε ένα υπάρχον μενού > Add New Menu Item. Για παράδειγμα το Κεντρικό Μενού (Main Menu) της ιστοσελίδας σας. 
 • Για του σκοπούς του παραδείγματος μας υποθέτουμε πως έχουμε ήδη ένα στοιχείο μενού Γονέα με όνομα Συνταγές
 • Έπειτα δημιουργήστε ένα νέο στοιχείο μενού με τον Τίτλο που επιθυμείτε για παράδειγμα Γλυκά.
 • Κάντε κλικ στην επιλογή Select δίπλα από την ετικέτα Menu Item Type για να ορίσετε τον τύπο αυτού του στοιχείου μενού.
 • Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί επιλέξτε την κατηγορία Articles και μετά την επιλογή Single Article.
 • Έπειτα δίπλα από την ετικέτα Select Article κάντε κλικ στο κουμπί Select ώστε να επιλέξετε το άρθρο που θα αντιστοιχεί στην επιλογή αυτού του στοιχείου μενού, για παράδειγμα ένα άρθρο με την συνταγή ενός γλυκού. Κάντε την επιλογή σας από το παράθυρο που θα εμφανιστεί.
 • Για να κάνουμε το υπομενού Γλυκά να εμφανίζεται κάτω από το στοιχείο μενού Συνταγές θα πρέπει να επιλέξουμε για αυτό ένα στοιχείο μενού ως Γονέα. Βρείτε την ετικέτα Parent Item στα δεξιά της σελίδας και κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού δίπλα της από όπου θα πρέπει να επιλέξετε ως Γονικό μενού το στοιχείο μενού Συνταγές.
 • Τέλος κάντε κλικ στο κουμπί Save στο πάνω μέρος της σελίδας για να αποθηκευτούν οι αλλαγές σας.

Αν τώρα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα σας και περάσετε το ποντίκι σας πάνω από το μενού Γονέα Συνταγές θα εμφανιστεί από κάτω το καινούριο στοιχείο υπομενού Γλυκά που μόλις δημιουργήσατε.

Στην περίπτωση που το Γονικό στοιχείο μενού της ιστοσελίδας σας δεν θέλετε να φορτώνει κάποια συγκεκριμένη σελίδα αλλά μόνο τα στοιχεία υπομενού υπάρχει λύση για αυτό. 

 • Κατά την δημιουργία/επεξεργασία του στοιχείου μενού Γονέα θα πρέπει να επιλέξετε έναν κενό σύνδεσμο για αυτό το μενού.
 • Έτσι στην επιλογή Menu Item Type θα πρέπει να επιλέξετε System Links > External URL.
 • Έπειτα στο πεδίο δίπλα από την ετικέτα Link θα πρέπει να συμπληρώσετε ως σύνδεσμο το σύμβολο # .
 • Τέλος κάντε κλικ στο κουμπί Save για να αποθηκευτεί το στοιχείο μενού Γονέα
Το στοιχείο μενού Γονέα πλέον δεν θα φορτώνει κάποια συγκεκριμένη σελίδα όταν κάνετε κλικ σε αυτό αλλά θα εμφανίζει μόνο τα στοιχεία υπομενού από κάτω του.


IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης