Υποστήριξη
Web Development

Πως να ομαδοποιήσετε τα Joomla άρθρα σας σε κατηγορίες?

Αν θέλετε να ταξινομήσετε το περιεχόμενο στην ιστοσελίδα σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές Κατηγοριών άρθρων του Joomla. Με αυτό τον τρόπο ομαδοποιείτε το περιεχόμενο σας με βάση το νόημα/θέμα κάθε άρθρου. Οι επισκέπτες σας θα μπορούν να βρουν και να διαβάσουν αυτό που ψάχνουν ευκολότερα. Κάθε φορά που δημιουργείτε νέο περιεχόμενο μπορείτε να του αναθέτετε μια κατηγορία στην οποία θα καταχωρείται.

Προσθήκη άρθρου σε μια κατηγορία

Η βασική λειτουργία των Κατηγοριών για τα άρθρα σας είναι για να συγκεντρώνουν όμοιο περιεχόμενο σε ομάδες. Αν συνήθως γράφετε για διάφορα θέματα στην ιστοσελίδα σας καλό θα ήταν να προσθέσετε τα άρθρα σας σε Κατηγορίες ώστε να υπάρχει μια τάξη στο περιεχόμενο σας. 

Για να δημιουργήσετε μια καινούρια Κατηγορία για τα άρθρα σας:

 • Πλοηγηθείτε στην διαδρομή Content > Categories > Add New Category από το μενού του πίνακα ελέγχου του Joomla.
 • Μέσα στη σελίδα δημιουργίας κατηγορίας θα πρέπει να δώσετε έναν Τίτλο για τη νέα κατηγορία σας και αν θέλετε μια Περιγραφή στα πεδία Title και Description αντίστοιχα. 
 • Κάντε κλικ στο κουμπί Save και η νέα κατηγορία άρθρων θα είναι έτοιμη για χρήση.
Για να προσθέσετε ένα Άρθρο σε μια Κατηγορία:

 • Από την σελίδα δημιουργίας/επεξεργασίας ενός άρθρου βρείτε την επιλογή Category στα δεξιά των ρυθμίσεων άρθρου.
 • Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού και επιλέξτε την Κατηγορία που θέλετε να καταχωρηθεί το άρθρο σας.
 • Μόλις τελειώσετε με την επεξεργασία του άρθρου κάντε κλικ στο κουμπί Save για να αποθηκεύσετε/δημοσιεύσετε το άρθρο σας. 

Προσθήκη λίστας κατηγοριών σε μια σελίδα

Μπορείτε αν θέλετε να εμφανίσετε μαζεμένες όλες τις Κατηγορίες των άρθρων σας σε μία σελίδα προσθέτοντας ένα σύνδεσμο στο μενού της ιστοσελίδας σας. Με αυτό τον τρόπο οι επισκέπτες σας θα έχουν ένα σημείο όπου μπορούν να βρουν όλα τα άρθρα που έχουν ανεβεί στην ιστοσελίδα σας.

Για να προσθέσετε την Λίστα Κατηγοριών σε ένα μενού της ιστοσελίδας σας:

 • Πλοηγηθείτε στην διαδρομή Menus > Manage > Add New Menu αν θέλετε να προσθέσετε καινούριο μενού πρώτα ή Menus > επιλέξτε ένα υπάρχον μενού > Add New Menu Item. Για παράδειγμα το Κεντρικό Μενού (Main Menu) της ιστοσελίδας σας. 
 • Μέσα στην σελίδα προσθήκης στοιχείου μενού δώστε έναν Τίτλο (Menu Title) για αυτό.
 • Έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί Select δίπλα από την ετικέτα Menu Item Type
 • Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί επιλέξτε τον τύπο Articles > List All Categories.
 • Έπειτα ξανά πίσω στην σελίδα προσθήκης στοιχείου μενού δίπλα από την ετικέτα Select a Top Level Category κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού και επιλέξτε Root ώστε να εμφανίσετε όλες τις Κατηγορίες άρθρων σας.
 • Τέλος κάντε κλικ στο κουμπί Save για να αποθηκευτεί το νέο στοιχείο μενού.

Αν τώρα επισκεφθείτε την σελίδα που υπάρχει αυτό το μενού, για παράδειγμα το Κεντρικό Μενού βρίσκεται στην Αρχική Σελίδα, θα δείτε το νέο στοιχείο μενού για τις Κατηγορίες των άρθρων σας.

Όταν κάνετε κλικ στο νέο στοιχείο μενού των Κατηγοριών σας, θα δείτε την λίστα όλων των κατηγοριών σας μαζί με έναν αριθμό που δείχνει πόσα άρθρα διαθέτει η κάθε μία. (Θα εμφανίζονται μόνο οι κατηγορίες που έχουν τουλάχιστον ένα άρθρο δημοσιευμένο σε αυτές.)


IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης