Υποστήριξη
Web Development

Πως να επιτρέψετε την πρόσβαση σε φακέλους του Joomla μόνο από την στατική IP διεύθυνση σας

Ο περιορισμός πρόσβασης σε φακέλους του Joomla και η είσοδος σε αυτούς μόνο από την δική σας IP διεύθυνση είναι ένα πολύ δυνατό μέτρο ασφάλειας κατά των κακόβουλων χρηστών. Ένας φάκελος που θα μπορούσατε να ασφαλίσετε με τέτοιο τρόπο είναι αυτός του διαχειριστή (administrator).

Για την εφαρμογή αυτού του περιορισμού θα πρέπει να διαθέτετε μια στατική διεύθυνση IP. Έπειτα προσθέστε τις παρακάτω γραμμές κώδικα στο αρχείο .htaccess του κάθε φακέλου που θέλετε να προστατεύσετε. Αν δεν υπάρχει τέτοιο αρχείο σε κάποιον φάκελο μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς ένα και έπειτα να προσθέσετε τον κώδικα σε αυτό.

Order Deny,Allow
Deny from all
Allow from IP_ADDRESS

Το πεδίο IP_ADDRESS θα πρέπει να αντικατασταθεί με τη δική σας IP διεύθηνση από την οποία θα έχετε εσείς πρόσβαση. Αν δεν γνωρίζεται την IP διεύθυνση σας μπορείτε να την βρείτε στην σελίδα της IP.GR εδώ.


IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης