Υποστήριξη
Web Development

Πως να αλλάξετε τα μεταδεδομένα της Joomla ιστοσελίδας σας?

Τα μεταδεδομένα μιας ιστοσελίδας βοηθούν στην αναγνώριση της από τις μηχανές αναζήτησης και την εμφάνιση της σε υψηλότερες θέσεις των αποτελεσμάτων αναζήτησης.

Για να προσθέσετε και εσείς μεταδεδομένα στην Joomla ιστοσελίδα σας:

 • Πλοηγηθείτε στην διαδρομή System > Global Configuration
 • Στην επόμενη σελίδα στην καρτέλα Site θα βρείτε την κατηγορία Metadata Settings.
Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις που μπορείτε να επεξεργαστείτε είναι:
 • Site Meta Description: Η περιγραφή που θα εμφανίζουν οι μηχανές αναζήτησης για την ιστοσελίδα σας. Ιδανικό μέγεθος μέχρι 20 λέξεις.
 • Site Meta Keywords: Οι λέξεις κλειδιά που περιγράφουν καλύτερα την ιστοσελίδα σας χωρισμένες με κόμμα. Αυτές χρησιμοποιούνται από τις μηχανές αναζήτησης για την εμφάνιση της ιστοσελίδας σας σε σχετικά αποτελέσματα.
 • Robots: Επιλέξτε τι θα κάνουν τα ρομπότ μηχανών αναζήτησης με την ιστοσελίδα σας.
  • Index, Follow: Ευρετηριοποίηση ιστοσελίδας ΚΑΙ Ευρετηριοποίηση συνδέσμων προς άλλες ιστοσελίδες μέσα σε αυτή.
  • No index, follow: Όχι Ευρετηριοποίηση ιστοσελίδας ΚΑΙ Ευρετηριοποίηση συνδέσμων προς άλλες ιστοσελίδες μέσα σε αυτή.
  • Index, No followΕυρετηριοποίηση ιστοσελίδας ΚΑΙ Όχι Ευρετηριοποίηση συνδέσμων προς άλλες ιστοσελίδες μέσα σε αυτή.
  • No index, no follow: Όχι Ευρετηριοποίηση ιστοσελίδας ΚΑΙ Όχι Ευρετηριοποίηση συνδέσμων προς άλλες ιστοσελίδες μέσα σε αυτή.
 • Content Rights: Ορίζετε τι δικαιώματα έχουν όσοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας σας.
 • Show Author Meta Tag: Αν θέλετε να εμφανίζεται ο συγγραφέας ως μεταδεδομένο στα άρθρα σας.
 • Show Joomla Version: Αν θέλετε να εμφανίζεται η έκδοση Joomla ως μεταδεδομένο.

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης