Υποστήριξη
Web Development

Πώς να εγκαταστήσετε χειροκίνητα το Drupal?
Ανέβασμα εφαρμογής, δημιουργία βάσης δεδομένων και εγκατάσταση του Drupal.

Αν θέλετε να εγκαταστήσετε το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) Drupal χειροκίνητα, μπορείτε να ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

  1. Πρώτα θα πρέπει να κατεβάσετε το αρχείο εγκατάστασης από το Drupal.org επιλέγοντας την πιο πρόσφατη σταθερή (stable) έκδοση.
  2. Έπειτα ανεβάστε το στο φάκελο public_html του λογαριασμού σας. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από ένα πρόγραμμα-πελάτη FTP όπως το FileZilla ή μέσω του cPanel > File Manager > Upload file(s)
  3. Μετά μέσα από τον File Manager, πλοηγηθείτε στο αρχείο με κατάληξη .zip που μόλις ανεβάσατε και αποσυμπιέστε το κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο Extract. Έτσι θα δημιουργηθεί ένας υποφάκελος: drupal-x.x.x., όπου x.x.x. είναι η τρέχουσα έκδοση, και έπειτα θα μετακινήσετε τα αρχεία ένα επίπεδο πάνω στον επιθυμητό κατάλογο εγκατάστασης. Η άλλη επιλογή είναι να εξαγάγετε (extract) το αρχείο στον υπολογιστή σας και στη συνέχεια να ανεβάσετε τα περιεχόμενα του στον επιθυμητό φάκελο του διακομιστή μέσω FTP. Με αυτό τον τρόπο όταν γράψετε την διεύθυνση της ιστοσελίδας σας π.χ. https://example.com στο browser θα εμφανιστεί ο οδηγός εγκατάστασης του Drupal. Αν θέλετε μπορείτε να δημιουργήσετε έναν υποφάκελο και να ανεβάσετε τo αρχείο εγκατάστασης μέσα εκεί έτσι η εγκατάσταση του Drupal θα είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση της ιστοσελίδας σας στην περιοχή του υποφακέλου π.χ. https://example.com/onoma_upofakelou.
  4. Μόλις τα αρχεία εξαχθούν στο φάκελο που θέλετε, θα πρέπει να δημιουργήσετε μια βάση δεδομένων MySQL για το Drupal. Μπορείτε να το κάνετε αυτό μέσω του cPanel > MySQL Databases. Εκεί θα θα πρέπει να δημιουργήσετε τη βάση δεδομένων και να προσθέσετε ένα χρήστη για αυτή με τα κατάλληλα διακαιώματα.
  5. Πλοηγηθείτε στο URL του Drupal site σας και τρέξτε το αρχείο install.php (π.χ. https://example.com/install.php ή https://example.com/onoma_upofakelou/install.php).
  6. Έπειτα επιλέξτε την γλώσσα για την ιστοσελίδα σας.
  7. Πληκτρολογήστε τα στοιχεία της βάσης δεδομένων που δημιουργήσατε στο βήμα 4 και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Save and continue για να συνεχίσετε.
  8. Η διαδικασία εγκατάστασης έχει ολοκληρωθεί. Εισάγετε τις πληροφορίες της ιστοσελίδας σας και τις λεπτομέρειες σύνδεσης και κάντε κλικ στο κουμπί Save and Continue.

Αν θέλετε να παραλείψετε όλα τα παραπάνω βήματα μπορείτε να κάνετε εγκατάσταση του Drupal μέσα από τον μηχανισμό αυτόματης εγκατάστασης Installatron που θα βρείτε το cPanel σας.

Ακόμη και αν μεταφέρετε κάποιο Drupal από άλλον server σε server της IP.GR, μπορείτε να συγχρονίσετε την εγκατάσταση του Drupal με το Installatron για αυτοματοποιημένη λήψη backup, έγκαιρη ενημέρωση για νέες αναβαθμίσεις καθώς και δυνατότητα αυτοματοποιημένης εγκατάστασης αναβαθμίσεων με αυτόματη επαναφορά (auto roll back) σε περίπτωση αποτυχίας.


IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης