Υποστήριξη
Web Development

WordPress resources - plugins, θέματα, χρήσιμοι οδηγοί κ.ά.

Όλα τα σύγχρονα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου, είτε πρόκειται για καθεαυτού CMS συστήματα, είτε αυτά εμπεριέχονται σε εγγενείς eshop πλατφόρμες, είτε ακόμη και σε συστήματα διαχείρισης ιστολογίου (blog systems) όπως είναι το WordPress, όλα παρέχουν μεγάλη δυνατότητα επέκτασης της λειτουργικότητάς τους μέσα από πρόσθετα (addons / plugins) που μπορείτε να ενσωματώσετε σε αυτά.

Στη συνέχεια παρατίθενται χρήσιμα Links για τη δημοφιλή εφαρμογή WordPress, όπου μπορείτε να βρείτε plugins, themes αλλά και οδηγούς χρήσης (tutorials) και βελτιστοποίησης του WordPress σας.


Η επίσημη ιστοσελίδα του WordPress.

Από εδώ μπορείτε να προμηθευτείτε την τελευταία έκδοση του WordPress και να την εγκαταστήσετε στο πακέτο Hosting σας. Μπορείτε να βρείτε επίσης πολλούς χρήσιμους συνδέσμους για όλα τα σημαντικά θέματα που αφορούν το WordPress.


Τα επίσημα έγγραφα του WordPress (Codex).

Στη σελίδα WordPress Codex μπορείτε να βρείτε απαντήσεις σε όλα τα γιατί και τα πώς του WordPress. Η σελίδα αυτή αποτελεί θα λέγαμε το κέντρο ελέγχου του WordPress community καθότι μέσα από εδώ απαντώνται πολλά σημαντικά ερωτήματα και δίνονται κατευθύνσεις για όποιον επιθυμεί να ασχοληθεί συστηματικά με το WordPress.

Το επίσημο φόρουμ υποστήριξης.

Στη σελίδα forum του WordPress αλληλεπιδρά όλη η κοινότητα της δημοφιλούς εφαρμογής. Θα βρείτε χρήσιμες απαντήσεις και tips για τα περισσότερα από τα προβλήματα που σας απασχολούν και μπορείτε να αντλήσετε πολύτιμη γνώση γύρω από την εφαρμογή του WordPress.


Η επίσημη σελίδα επεκτάσεων του WordPress.

Η σελίδα με τις επεκτάσεις του WordPress παραθέτει με κατάλληλη κατηγοριοποίηση όλα τα αξιόπιστα πρόσθετα του WordPress. Μπορείτε να αναζητήσετε εδώ έτοιμες λύσεις για μηχανισμούς που επιθυμείτε να εντάξετε στην ιστοσελίδα σας. Συνδυαστικά με το forum του WordPress και τα reviews των χρηστών μπορείτε να βρείτε και υιοθετήσετε σημαντικές λειτουργίες για την ιστοσελίδα σας σε σύντομο χρόνο και με χαμηλό κόστος.


Η γνωσιακή βάση της IP.GR.

Μέσα από τη γνωσιακή βάση της IP.GR μπορείτε να βρείτε πολλές χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το WordPress. Εδώ θα βρείτε συγκεντρωμένες όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν την κατασκευή, συντήρηση και ασφάλεια της WordPress ιστοσελίδας σας.


IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης