Υποστήριξη
Hosting

Γιατί η IP χρησιμοποιεί Linux servers;

Οι servers της IP.GR, όπως και οι περισσότεροι servers στο διαδίκτυο που υποστηρίζουν web hosting, είναι Linux servers. Ένας βασικός λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι το Linux σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία και με βάση την πολυετή εμπειρία μας στην παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα και ασφάλεια. Επιπλέον, το χαμηλότερο κόστος ανάπτυξης και παραμετροποίησης σε σύγκριση με τα Windows, οδηγεί σε χαμηλότερες και πιο ανταγωνιστικές τιμές.
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece