Υποστήριξη
Hosting

Διαχείριση λογαριασμών email - Direct Admin
Πως γίνεται η δημιουργία και τροποποίηση λογαριασμού, autoresponders, vacation messages, email filters

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Δημιουργία των λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπείτε στο control panel, πατήστε "E-mail Management" και στη συνέχεια πατήστε στο "E-MAIL Accounts". Θα παρατηρήσετε ότι ήδη υπάρχει ένας λογαριασμός ταχυδρομείου, ο username@yourdomain.com (όπου "username" είναι το όνομα με το οποίο μπήκατε στο control panel). Αυτός ο λογαριασμός είναι μόνιμος και δεν μπορείτε να τον διαγράψετε.

Για να δημιουργήσετε έναν νέο POP3 λογαριασμό ταχυδρομείου, πατήστε "Create Mail Account" και θα εμφανιστεί το παρακάτω πλαίσιο:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Πληκτρολογήστε το username και το password. Κατόπιν πατήστε "Create". Το control Panel θα εμφανίσει μια σελίδα σαν την παρακάτω:

Δημιουργία λογαριασμών

Σημείωση: Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό POP3 εάν το username λαμβάνεται από έναν αυτόματο αποκριτή (autoresponder), έναν διαβιβαστή μηνυμάτων (forwarder)

Αλλαγή στους κωδικούς πρόσβασης του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης ενός λογαριασμού, πηγαίνετε στην επιλογή "E-Mail Accounts". Έπειτα, πατήστε "change" (δίπλα στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Μόλις εμφανιστεί το πλαίσιο "Modify", πληκτρολογήστε το νέο password και πατήστε "Update".

Αλλαγή τών κωδικών πρόσβασης

Διαγραφή των λογαριασμών email

Διαγραφή των λογαριασμών e-mail

Για να διαγράψετε έναν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πηγαίνετε στην επιλογή "E-Mail Accounts". Έπειτα, στο πλαίσιο που εμφανίζεται, επιλέξτε τον λογαριασμό/μούς που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε "Delete".

Καθορισμός μιας Catch-All διεύθυνσης email

Όταν ο server λαμβάνει e-mail από μια διεύθυνση που δεν υπάρχει, πρέπει να κάνει κάποιες ενέργειες. Το control panel σας δίνει τρεις επιλογές:

1. Ο server να διαγράφει το μήνυμα και να ειδοποιεί τον αποστολέα ότι η διεύθυνση δεν υπάρχει.
2. Ο server να διαγράφει το μήνυμα χωρίς να ειδοποιήσει τον αποστολέα.
3. Ο server να διαβιβάζει το μήνυμα σε μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να επιλέξετε κάτι από αυτά, πηγαίνετε στην επιλογή "E-Mail Management" από το control panel. Μετά κάντε κλικ στο "Catch-All E-Mail" και θα δείτε ένα πλαίσιο όπως το παρακάτω:

Καθορισμός μιας Catch-All διεύθυνσης e-mail

Επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή και πατήστε "Update".

Διαβιβαστές (forwarders)

Οι διαβιβαστές σας επιτρέπουν να κατευθύνετε τα εισερχόμενα mail σε μια διαφορετική διεύθυνση. Παραδείγματος χάριν, υποθέστε ότι θέλετε ένα μήνυμα που είναι σταλμένο στην διεύθυνση support@yourdomain.com και sales@yourdomain.com, να φθάσει στον POP3 λογαριασμό customerservice@yourdomain.com. Αυτό μπορείτε να το επιτύχετε, αν δημιουργήσετε δύο διαβιβαστές.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ένα όνομα διαβιβαστή εάν, υπάρχει είδη ως λογαριασμός POP3 ή autoresponder ή mailing list.

Για να δημιουργήσετε ένα όνομα διαβιβαστή, πηγαίνετε στο "E-Mail Management" του control panel. Στη συνέχεια κάντε κλικ στο "Create New E-Mail Forwarder" και θα δείτε ένα πλαίσιο όπως το παρακάτω:

Δημιουργία forwarder

Εισάγετε το όνομα του διαβιβαστή, την διεύθυνση προορισμού, και πατήστε το κουμπί "Create". Σημειώστε, ότι μπορείτε να διαβιβάσετε τα mail σε πολλές διευθύνσεις απλά, χωρίζοντας τις διευθύνσεις με ένα κόμμα. Π.χ. email@domain1.com, email@domain2.com, email@domain3.com

Τροποποίηση/διαγραφή των διαβιβαστών

Όλοι οι διαβιβαστές παρατίθενται στις επιλογές διαβιβαστών. Για να διαγράψετε έναν διαβιβαστή, επιλέξτε το όνομά του και κάντε κλικ στο κουμπί "Delete Selected".

Τροποποίηση/διαγραφή forwarder

Ένας διαβιβαστής μπορεί να τροποποιηθεί, κάνοντας κλικ στο "modify" που βρίσκεται δίπλα στην διεύθυνση του διαβιβαστή. Το χαρακτηριστικό modify σας επιτρέπει να αλλάξετε την διεύθυνση προορισμού του e-mail, όχι όμως το όνομα του διαβιβαστή.

Autoresponders

Οι Autoresponders είναι ρομπότ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απαντούν σε όλα τα εισερχόμενα μηνύματα με ένα πρότυπο εξερχόμενο μήνυμα. Ο autoresponder θα απαντήσει σε όλα τα μηνύματα που παραλαμβάνονται, ανεξάρτητα από το περιεχόμενό τους. Παραδείγματος χάριν, μερικές επιχειρήσεις κρατoύν ενημερωμένους τους τιμοκαταλόγους τους με έναν autoresponder. Οι πιθανοί πελάτες θα έστελναν e-mail στη διεύθυνση pricelist@example.com και θα ελάμβαναν τον τιμοκατάλογο στο inbox του e-mail τους μέσα σε πολύ λίγη ώρα.

Για να δημιουργήσετε έναν autoresponder, πηγαίνετε στο "E-Mail Menu" από το control panel. Μετά, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Autoresponders" και μετά στο "Create New Autoresponder".

Δημιουργία Autoresponder

1. Επιλέξτε ένα όνομα autoresponder.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ένα όνομα autoresponder εάν υπάρχει ήδη ως λογαριασμός POP3, διαβιβαστής ή mailing list.

2. Εισάγετε το μήνυμα autoresponder στο παράθυρο κειμένου. Μπορείτε να περιλάβετε τις ετικέτες HTML. Σημειώστε ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στα προγράμματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν υποστηρίζουν τις ετικέτες HTML.

3. Μπορείτε προαιρετικά να εισαγάγετε μια διεύθυνση CC. Αυτό θα στείλει ένα αντίγραφο κάθε απάντησης του autoresponder στη διεύθυνση που βρίσκεται στο παράθυρο κειμένου. Η ενεργοποίηση του χαρακτηριστικού γνωρίσματος CC σας επιτρέπει να ελέγξετε πόσες αιτήσεις λαμβάνει ο autoresponder σας.

Τροποποίηση/διαγραφή Autoresponders

Όλα τα autoresponder παρατίθενται στις επιλογές autoresponder. Για να διαγράψετε έναν autoresponder, επιλέξτε το όνομα του autoresponder και πατήστε το κουμπί "Delete Selected".

Τροποποίηση/διαγραφή Autoresponders

Για να τροποποιήσετε έναν autoresponder, πατήστε "modify" δίπλα από από το όνομα του autoresponder. Το χαρακτηριστικό "modify" σας επιτρέπει να αλλάξετε το μήνυμα του autoresponder και την CC: διεύθυνση. Όταν τελειώσετε, πατήστε το κουμπί "Create".

Μηνύματα διακοπών (vacation messages)

Τα μηνύματα διακοπών λένε στους άλλους ότι λείπετε. Ένα συνηθισμένο μήνυμα διακοπών μπορεί να είναι: "Έχω λάβει το μήνυμα του e-mail σας αλλά λείπω σε διακοπές μέχρι τις 1 Ιουνίου. Θα σας απαντήσω τότε.".

Τα μηνύματα διακοπών χρησιμοποιούνται από κοινού με τους λογαριασμούς POP3.

Για να δημιουργήσετε ένα μήνυμα διακοπών, πηγαίνετε στο "E-Mail Menu" από το control panel. Μετά, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Vacation Messages" και μετά στο "Set Vacation Message".

Μηνύματα διακοπών

Επιλέξτε πρώτα τον POP3 λογαριασμό, στον οποίο θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα διακοπής. Στη συνέχεια, εισάγετε το μήνυμα, και επιλέξτε την χρονική διάρκεια κατά την οποία θέλετε να ενεργοποιείται. Τέλος, πατήστε το κουμπί "Create".

Τροποποίηση/διαγραφή των μηνυμάτων διακοπών

Όλα τα μηνύματα διακοπών παρατίθενται στις επιλογές μηνυμάτων διακοπών. Για να διαγραφεί εντελώς ένα μήνυμα διακοπών, επιλέξτε τον λογαριασμό διακοπών και πατήστε "Delete Selected".

Τροποποίηση/διαγραφή των μηνυμάτων διακοπών

Ένα μήνυμα διακοπών μπορεί να τροποποιηθεί κάνοντας κλικ στο "modify", δίπλα από τον λογαριασμό διακοπών. Το χαρακτηριστικό modify σας επιτρέπει να αλλάξετε το κείμενο μηνυμάτων, το χρόνο έναρξης και το χρόνο λήξης των μηνυμάτων διακοπών.

Φίλτρα

Τα φίλτρα σας επιτρέπουν να μπλοκάρετε συγκεκριμένους τύπους εισερχόμενων μηνυμάτων. Τα φίλτρα είναι καθολικά δηλαδή δεν μπορείτε να θέσετε ένα φίλτρο για συγκεκριμένους λογαριασμούς e-mail. Για να δημιουργήσετε τα φίλτρα, πηγαίνετε στο "E-Mail Management" από το control panel και μετά πατήστε στο "Spam Filters":

Φίλτρα

1. Η πρώτη επιλογή σας είναι να επιτρέπει να μπλοκάρετε όλα τα e-mail από μια συγκεκριμένη διεύθυνση. Πληκτρολογήστε την διεύθυνση αυτή και πατήστε "Block".

2. Η δεύτερη επιλογή σας είναι να επιτρέπει να μπλοκάρετε όλα τα e-mail από ένα συγκεκριμένο domain. Πληκτρολογήστε το όνομα του domain και πατήστε "Block".

3. Μπορείτε να μπλοκάρετε τα e-mail που περιέχουν μια συγκεκριμένη λέξη, πληκτρολογώντας την λέξη και πατώντας "Block". Σύμφωνα με αυτό το χαρακτηριστικό, ανιχνεύονται απαγορευμένες λέξεις τόσο στο θέμα του e-mail όσο και στο κυρίως κείμενο του.

4. Μπορείτε επίσης να θέσετε το μέγιστο μέγεθος αρχείων των εισερχόμενων e-mail, εισάγοντας μια τιμή στα kilobyte (1024 kilobyte) και πατώντας "Block". Το φίλτρο "ενηλίκων" μπορεί να είναι turned on/off πατώντας το κουμπί "Enable". Το φίλτρο αυτό μπλοκάρει τις πιο συνηθισμένες φράσεις, λέξεις και διευθύνσεις που είναι μόνο για ενήλικες.

Διαγραφή των φίλτρων

Όλα τα φίλτρα έιναι καταχωρημένα στις επιλογές φίλτρων:

Διαγραφή των φίλτρων

Σε αυτό το παράδειγμα δεν θέλουμε πλέον να εμποδίσουμε όλα τα e-mail που προέρχονται από το badsite.com. Επιλέξτε το φίλτρο που θέλετε να σβήσετε και πατήστε το κουμπί "Delete Selected".

Webmail - Roundcube | UebiMiau

Για να έχετε πρόσβαση στο webmail, πατήστε "E-Mail Management" στις κύριες επιλογές του control panel και μετά κάντε κλικ στο "Webmail: Roundcube ή "Webmail: UebiMiau"

Webmail: Roundcube

Webmail: UebiMiau

Αρχικά, εισάγετε την πλήρη διεύθυνσή σας στο πεδίο "Όνομα (Squirrelmail)" ή "Login (UebiMiau)".
Κατόπιν, πληκτρολογήστε τον κωδικό σας και κάντε κλικ στο κουμπί "Σύνδεση".

Σημαντικό: Αν είστε ο default χρήστης, για να μπείτε στην e-mail διεύθυνση σας, χρησιμοποιήστε το login και το password για το control panel.
IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης