Υποστήριξη
Hosting

Διαχείριση Λογαριασμών FTP - Direct Admin
Δημιουργία, επεξεργασία, διαγραφή και σύνδεση σε FTP λογαριασμό

Για να μπορέσετε να διαχειριστείτε τους λογαριασμούς FTP του πακέτου φιλοξενίας σας, θα πρέπει αρχικά να συνδεθείτε στο πάνελ διαχείρισης (Direct Admin).

Σχετικές οδηγίες για τη σύνδεση στο πάνελ διαχείρισης της φιλοξενίας σας θα βρείτε στο email υποδοχής που έχετε λάβει κατά την ενεργοποίηση του πακέτου φιλοξενίας σας.

Διαχείριση λογαριασμών FTP

Αφού έχετε συνδεθεί στο πάνελ διαχείρισης, για να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε αλλαγή αναφορικά με τους λογαριασμούς FTP επιλέξτε "FTP Management" στην κύρια οθόνη του control panel. Θα δείτε τον κατάλογο με τους υπάρχοντες λογαριασμούς FTP:

FTP - Διαχείριση Λογαριασμών
 1. Προ-επιλεγμένος λογαριασμός FTP

  Σε κάθε πακέτο φιλοξενίας, υπάρχει ένας προ-επιλεγμένος (Default) λογαριασμός FTP. Ο προ-επιλεγμένος λογαριασμός και ο λογαριασμός του control panel σας έχουν το ίδιο login name και το ίδιο password. Δεν μπορείτε να διαγράψετε τον προεπιλεγμένο λογαριασμό FTP, αλλά μπορείτε να αλλάξετε το password ώστε να είναι διαφορετικό από αυτό με το οποίο κάνετε είσοδο στο control panel.

  Σημείωση: Εάν αλλάξετε το password στο control panel, ο προ-επιλεγμένος λογαριασμός FTP θα διατηρήσει το προηγούμενο password. Εάν θέλετε να λειτουργούν και τα δύο password, πρέπει να ενημερώσετε τον προεπιλεγμένο λογαριασμό FTP, στις επιλογές FTP.

 2. Δημιουργία νέου λογαριασμού

  Μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα για να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό FTP:

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Create FTP account.

   Δημιουργία νέου λογαριασμού

  • Επιλέξτε ένα FTP username.

   Στο παραπάνω παράδειγμα, χρησιμοποιήσαμε σαν username το "gary".

  • Πληκτρολογήστε το password που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε για αυτό το λογαριασμό FTP.
  • Επιλέξτε το επίπεδο πρόσβασης του λογαριασμού σας.

   Μπορείτε να διαλέξετε ένα από τα παρακάτω:

   • Domain: Αυτός ο χρήστης FTP έχει πρόσβαση στο φάκελο public_html, στο φάκελο private_html, το mail, τα domain names και τους backup καταλόγους.
   • FTP: Αυτός ο χρήστης FTP έχει πρόσβαση μόνο στον κατάλογο public_ftp.
   • User: Αυτός ο χρήστης FTP έχει πρόσβαση μόνο στο public_html/username/. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιούσαμε την επιλογή αυτή κατά τη δημιουργία του λογαριασμού της παραπάνω εικόνας, ο χρήστης FTP θα είχε πρόσβαση μόνο στο public_html/gary/ ή στο https://www.example.com/gary/. Εάν υπάρχει ένα subdomain ονομασμένο gary.example.com, αυτός ο χρήστης FTP θα έχει πρόσβαση και σε αυτό.
  • Εάν ο κατάλογος δεν υπάρχει, θα δημιουργηθεί τώρα. Τέλος, πατήστε το κουμπί Create.

   Αφού πατήσετε το Create, θα μπορέσετε να δείτε τις πληροφορίες σύνδεσης για τον FTP λογαριασμό που μόλις δημιουργήσατε. Παρατηρήστε ότι το FTP username σας περιέχει και την κατάληξη @yourdomain.com μετά από το username που εισάγατε κατά τη δημιουργία του λογαριασμού σας. Αυτό συμβαίνει επειδή το domain σας χρησιμοποιεί μια κοινή διεύθυνση IP. Εάν το web site σας έχει την δική του (αποκλειστική) διεύθυνση IP, το FTP username δεν θα ακολουθείται από @yourdomain.com.

   Εάν έχετε μια δική σας διεύθυνση IP και σ' αυτή δημιουργήσετε πρόσθετα domains, αυτά τα πρόσθετα domains θα έχουν τα FTP logins από το username@thatdomain.com.

 3. Τροποποίηση λογαριασμού FTP

  Στο κύριο μενού FTP υπάρχει ένας κατάλογος όλων των διαθέσιμων λογαριασμών FTP. Εάν επιθυμείτε να επεξεργαστείτε κάποιον από αυτούς, επιλέξτε Change για το λογαριασμό που επιθυμείτε να αλλάξετε. Πρέπει να πληκτρολογήσετε ένα password δύο φορές. Αυτό το password μπορεί να είναι το τρέχον password ή ένα νέο. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το επίπεδο πρόσβασης του λογαριασμού.

 4. Διαγραφή των λογαριασμών

  Για να διαγράψετε έναν λογαριασμό, επιλέξτε τον λογαριασμό ή τους λογαριασμούς που επιθυμείτε να διαγράψετε και πατήστε το κουμπί Delete Selected, όπως μπορείτε να δείτε στην παρακάτω εικόνα:

  Διαγραφή των λογαριασμών

  Σημείωση: Ένας κατάλογος FTP δεν μπορεί να διαγραφεί, παρά μόνο αν είναι κενός.

 5. Σύνδεση σε λογαριασμό FTP

  Για να συνδεθείτε σε έναν από τους FTP λογαριασμούς που έχετε δημιουργήσει, μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

  • Βήμα 1: Κατεβάστε κάποιο λογισμικό FTP client.

   Για να κάνετε upload σε έναν server FTP, απαιτείται ένα ειδικό λογισμικό, το οποίο λέγεται FTP client . Τα περισσότερα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών δεν έχουν προ-εγκατεστημένο ανάλογο λογισμικό, οπότε θα χρειαστεί να κατεβάσετε να "κατεβάσετε" κάποιο από το Διαδίκτυο.

   Σας προτείνουμε τα παρακάτω FTP clients:

   • Για ΙΒΜ/ Windows: LeechFTP (ελεύθερα), WS_FTP LE (ελεύθερα), FTP Explorer(ελεύθερα), CuteFTP (ελεύθερη δοκιμή).
   • Για Macintosh: Fetch (ελεύθερα), Transmit (ελεύθερη δοκιμή).
  • Βήμα 2: Συνδεθείτε με τον server.

   Όλοι οι FTP clients χρειάζονται τις ακόλουθες πληροφορίες:

   • Username (όνομα χρήστη)
   • Password (κωδικός πρόσβασης)
   • Address (διεύθυνση - αυτή είναι η διεύθυνση του server). Χρησιμοποιήστε ftp.yourdomain.com
   • Port (θύρα). Χρησιμοποιήστε την προεπιλεγμένη θύρα (default port) 21.

   Μερικοί clients μπορεί να ζητήσουν επιπλέον host type, οπότε επιλέγετε "auto", ASCII/Binary/Auto, επιλέγετε επίσης "auto" και τον αρχικό remote folder τον οποίο μπορείτε να αφήσετε κενό ή να αλλάξετε σε /domains/yourdomain.com/public_html για να ξεκινάτε στον κύριο κατάλογο Ιστού (main web directory).

  • Βήμα 3: Κάντε αλλαγές στον επιθυμητό κατάλογο και φορτώστε (κάνετε upload) τα αρχεία σας.

   Για να κάνετε upload, πρέπει πρώτα να επιλέξετε τα files/folders στον υπολογιστή σας και τα σύρετε στον κατάλληλο κατάλογο στον remote computer. Κάθε FTP client λειτουργεί διαφορετικά, γι' αυτό καλό θα ήταν να συμβουλευθείτε και το αρχείο βοήθειάς (help) του συγκεκριμένου client που χρησιμοποιείτε, το οποίο περιέχει τις πλήρεις οδηγίες.

   Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε και το ακόλουθο video tutorial, για περισσότερες λεπτομέρειες.


IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης