Υποστήριξη
Hosting

Ειδικές λειτουργίες & λογισμικό για την ιστοσελίδα σας - Direct Admin
PhpMyAdmin, Domain Pointers, Error Pages στο Direct Admin

PhpMyAdmin

Το phpMyAdmin είναι ένα εργαλείο γραμμένο σε php που σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε τις βάσεις δεδομένων MySQL. Μπορείτε να εκτελέσετε ερωτήματα SQL, να εργαστείτε με fields (add, edit, delete), με tables (create, alter, drop), να δημιουργήσετε πρόσθετες βάσεις δεδομένων και άλλα. Το phpMyAdmin απευθύνεται κυρίως σε προχωρημένους χρήστες.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ειδικά για τη δημιουργία και τη διαγραφή βάσεων δεδομένων, χρησιμοποιήστε αποκλειστικά το control panel του site σας και όχι το PhpMyAdmin. Αν χρησιμοποιήσετε το PhpMyAdmin για τη δημιουργία βάσεων, δεν θα έχετε δικαιώματα χρήσης στις βάσεις που θα δημιουργηθούν και ενδέχεται να χάσετε και τα δικαιώματα χρήσης που έχετε και στις υπόλοιπες βάσεις σας.

Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιήστε αποκλειστικά το control panel του site.


Domain Pointers

Στο κυρίως μενού του control panel πατήστε "Domain Pointers"

Domain Pointers

Η επιλογή domain pointers, σας δίνει τη δυνατότητα να ανακατευθύνετε άλλα domains στο δικό σας. Πληκτρολογήστε το domain που θέλετε να ανακατευθυνθεί στο δικό σας site και πατήστε "Add".

Error Pages

Οι σελίδες λάθους σας επιτρέπουν να ξέρετε τι βλέπουν οι χρήστες όταν αντιμετωπίζουν κάποια συγκεκριμένα προβλήματα:
401 Unauthorized (ο επισκέπτης δεν έχει άδεια να δει το συγκεκριμένο αρχείο ή κατάλογο)
403 Forbidden (η πρόσβαση στο αρχείο ή στον κατάλογο είναι απαγορευμένη)
404 The file or directory is not found (το αρχείο ή ο κατάλογος δεν βρέθηκε)
500 An error occurred on the server (έχει συμβεί κάποιο σφάλμα στον server)

Στο κυρίως μενού του control panel πατήστε "Error Pages":

Error Pages

Επιλέξετε "View" και στο πλαίσιο που θα εμφανιστεί, γράψτε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται όταν συμβεί το αντίστοιχο σφάλμα.


IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης