Υποστήριξη
Hosting

Διαχείριση βάσεων δεδομένων MySQL - Direct admin
Δημιουργία, διαγραφή, διαχείριση χρηστών, αλλαγή password, εγκατάσταση μέσω script

Δημιουργία των βάσεων δεδομένων mysql

Από το κύριο μενού του control panel κάντε κλικ στο "MySQL Management" και μετά πατήστε "Create new Database". Επιλέξτε τέτοιο όνομα βάσης δεδομένων, που να σας θυμίζει τι περιέχει η βάση. Παραδείγματος χάριν, εισάγετε "customers" εάν η βάση δεδομένων θα χρησιμοποιηθεί για βάση με πελάτες. Το όνομα της βάσης δεδομένων ακολουθεί πάντα το username_. Εάν επιλέξατε το όνομα της βάσης να είναι "customers", το πραγματικό όνομα της βάσης δεδομένων θα είναι username_customers.

Το username της βάσης δεδομένων, είναι το login σύνδεσης της βάσης δεδομένων. Μπορεί να είναι το ίδιο με το όνομα της βάσης δεδομένων. Στο παραπάνω παράδειγμα, επιλέξαμε διαφορετικό login name (gary). Όπως συμβαίνει με το όνομα βάσεων δεδομένων, έτσι και το username της βάσης ακολουθεί πάντα το username_(username_gary).

Αφού επιλέξετε το όνομα της βάσης και το username, πληκτρολογήστε ένα password της βάσης δεδομένων και πατήστε το κουμπί "Create":

Δημιουργία των βάσεων δεδομένων

Διαγραφή βάσης δεδομένων mysql

Στο κύριο μενού επιλογών βάσεων δεδομένων MySQL υπάρχει ένας κατάλογος όλων των βάσεων δεδομένων. Για να διαγράψετε μια βάση δεδομένων, επιλέξτε το όνομα της βάσης που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε το κουμπί "Delete":

Διαγραφή βάσης δεδομένων

Στο παραπάνω παράδειγμα, διαγράφουμε τη βάση δεδομένων που ονομάζεται username_data1.

Προσθήκη χρηστών σε μια βάση δεδομένων mysql

Υπάρχουν φορές που θέλετε να ορίσετε περισσότερα από ένα login name και password σε μια βάση δεδομένων. Για να προσθέσετε χρήστες, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Στο κυρίως μενού επιλογών βάσεων δεδομένων, κάντε κλικ στο όνομα της βάσης που θέλετε να τροποποιήσετε.
2. Κάντε κλικ στο "Create New Database User" που βρίσκεται στο πάνω μέρος της οθόνης.
3. Πατήστε "Create New Database User", πληκτρολογήστε ένα password και κάντε κλικ στο κουμπί "Create".

Προσθήκη χρηστών σε μια βάση δεδομένων

Μπορείτε να δείτε πόσους χρήστες έχει καταχωρημένους κάθε βάση δεδομένων, από το κυρίως μενού βάσεων δεδομένων MySQL.

Διαγραφή χρηστών από μια βάση δεδομένων mysql

Για να διαγράψετε χρήστες, πηγαίνετε στο κυρίως μενού επιλογών βάσεων δεδομένων MySQL και κάντε κλικ στο όνομα της βάσης.

Διαγραφή χρηστών από μια βάση δεδομένων

Σε αυτό το παράδειγμα επιλέγουμε τη βάση δεδομένων "username_chat", η οποία έχει δύο χρήστες (βλ. την παραπάνω εικόνα).

Η βάση δεδομένων username_chat έχει δύο χρήστες: username_chat (το όνομα χρήστη είναι το ίδιο με το όνομα της βάσης δεδομένων) και username_gary2.

Για να διαγράψετε το χρήστη, επιλέξτε το name του και κάντε κλικ στο κουμπί "Delete Selected".

Αλλαγή password βάσης δεδομένων mysql

Για να αλλάξετε ένα password, πηγαίνετε στο κυρίως μενού επιλογών βάσεων δεδομένων MySQL, κάντε κλικ στο όνομα της βάσης και θα εμφανιστεί ο κατάλογος χρηστών βάσεων δεδομένων (βλ. την παραπάνω εικόνα).

Για να αλλάξει το password, πατήστε "modify", πληκτρολογήστε το νέο password και μετά κάντε κλικ στο κουμπί "Create". Δεν χρειάζεται να γνωρίζετε το παλιό password για να κάνετε αυτή την αλλαγή.

Εισαγωγή πεδίων στη βάση mysql

Αφού έχετε δημιουργήσει την βάση (μέσω του Mysql DataBases), μπορείτε να την διαχειριστείτε μέσω του PhpMyAdmin.

Εγκατάσταση Βάσης Δεδομένων μέσω script mysql

Κατά τη δημιουργία μιας βάσης, ζητούνται 4 στοιχεία: database name, database username, password και hostname.

Το όνομα της βάσης είναι ControlPanelUsername_DatabaseName, όπου το ControlPanelUsername είναι το name που χρησιμοποιήσατε στο control panel.

Το DatabaseName είναι το όνομα που δώσατε στη βάση από το μενού βάσεων δεδομένων της MySQL. Για παράδειγμα, αν μπείτε στο control panel ως "gary" και δημιουργήσετε μια βάση με το όνομα "count", το πραγματικό όνομα της βάσης θα είναι gary_count.

Το username της βάσης δεδομένων μπορεί να είναι το ίδιο με το όνομα της βάσης δεδομένων ή μπορείτε να επιλέξετε ένα διαφορετικό username για τη βάση. Το username της βάσης έιναι της μορφής ControlPanelUsername_DatabaseUserName.

Το password της βάσης δεδομένων δίνεται κατά τη διάρκεια δημιουργίας της βάσης. Το password πρέπει να είναι διαφορετικό από αυτό του control panel.

Το hostname λέει στο script πού βρίσκεται η βάση δεδομένων. Αυτό είναι γνωστό ως "localhost" επειδή το script και η βάση δεδομένων βρίσκονται στον ίδιο server. Εάν το script δεν επιτρέπει εισαγωγή κειμένων στη διαμόρφωση του hostname, βάλτε τη διεύθυνση IP του site σας.

Σημείωση: Αφού δημιουργήσετε μια βάση δεδομένων, το control panel θα σας εμφανίσει όλες αυτές τις πληροφορίες. Πάρτε τις τιμές από αυτήν την σελίδα και εισάγετε τις στο configuration script.IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης