Τι είναι LAN - Local Area Network
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι LAN - Local Area Network

Ένα LAN - Local Area Network είναι ένα τοπικό δίκτυο το οποίο αποτελείται από ένα σύνολο υπολογιστών ή/και συσκευών, συνήθως στην περιοχή ενός κτιρίου ή ενός γραφείου. Όλες αυτές οι συσκευές συνδέονται έτσι ώστε να μπορούν να επικοινωνήσουν και να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους. Για την σύνδεση χρησιμοποιούνται συνήθως καλώδια Ethernet και άλλες συσκευές όπως switches και δρομολογητές (router). Πολλές φορές γίνεται και χρήση ασύρματης σύνδεσης μέσω WiFi.

Για να λειτουργήσει ένα τέτοιο δίκτυο, χρειάζεται συνήθως ένας κεντρικός υπολογιστής, ο οποίος θα αποθηκεύει τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται από τους διαφορετικούς υπολογιστές στο δίκτυο και θα μπορεί να επιτρέψει ή όχι τη σύνδεση σε αυτό. Τα οφέλη μιας τέτοιας σύνδεσης δικτύου περιλαμβάνουν την δυνατότητα διαμοιρασμού αρχείων ή εγγράφων όπως και άλλου εξοπλισμού για παράδειγμα εκτυπωτών. Επίσης γίνεται αυτόματα και ο διαμοιρασμός της σύνδεσης στο Διαδίκτυο σε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης