Τι είναι Database - Βάση Δεδομένων
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Database - Βάση Δεδομένων

Μια βάση δεδομένων (database) είναι μια οργανωμένη συλλογή πληροφοριών που έχουν σχέση μεταξύ τους αποθηκευμένα σε μια εύκολα προσβάσιμη διάταξη πινάκων. Μια βάση δεδομένων μπορεί να περιέχει οτιδήποτε, από καταλόγους διευθύνσεων μέχρι λίστες με λεπτομέρειες προϊόντων.

Υπάρχουν δύο τύποι βάσεων δεδομένων: οι βάσεις δεδομένων αρχείων οι οποίες λειτουργούν με έναν πίνακα τη φορά και οι σχεσιακές βάσεις δεδομένων οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν με περισσότερους πίνακες ταυτόχρονα οι οποίοι διασυνδέονται μεταξύ τους.

Οι λειτουργίες μιας βάσης δεδομένων χωρίζονται σε 4 βασικές κατηγορίες.

  • Ορισμός του τύπου των δεδομένων που θα αποθηκεύει η βάση. Δημιουργία, επεξεργασία και αφαίρεση ορισμών.
  • Ενημέρωση των δεδομένων. Εισαγωγή, επεξεργασία και διαγραφή των αποθηκευμένων δεδομένων.
  • Ανάκτηση των δεδομένων. Λήψη των δεδομένων από τη βάση με χρήση ερωτημάτων για χρήση από άλλες εφαρμογές.
  • Διαχείριση βάσης δεδομένων. Ορισμός χρηστών, ασφάλειας δεδομένων, παρακολούθηση απόδοσης και άλλα.

 
IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης