Χρονοδιάγραμμα φάσεων νέων gTLDs

Βοήθεια

Παρακάτω βλέπετε το xρονοδιάγραμμα φάσεων των νέων gTLDs

BIKE
2014-02-05 08:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
singles
2014-02-05 08:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
ventures
2014-02-05 08:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
holdings
2014-02-05 08:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
PHOTOGRAPHY
2014-02-12 08:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
GALLERY
2014-02-12 08:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
CONSTRUCTION
2014-02-19 08:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
TECHNOLOGY
2014-02-19 08:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
KITCHEN
2014-02-19 08:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
ENTERPRISES
2014-02-26 08:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
TIPS
2014-02-26 08:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
SHOES
2014-03-05 08:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
DOMAINS
2014-03-12 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
MANAGEMENT
2014-03-19 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
ACADEMY
2014-03-19 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
CENTER
2014-03-19 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
COMPANY
2014-03-19 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
SYSTEMS
2014-03-19 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
EMAIL
2014-03-26 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
BUILDERS
2014-03-26 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
SUPPORT
2014-03-26 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
INSTITUTE
2014-04-02 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
CAMP
2014-04-02 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
INTERNATIONAL
2014-04-09 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
SOLAR
2014-04-09 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
FLORIST
2014-04-09 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
RICH
2014-04-10 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
link
2014-04-15 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
guitars
2014-04-15 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
gift
2014-04-15 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
MARKETING
2014-04-16 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
RED
2014-04-17 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
CODES
2014-04-23 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
viajes
2014-04-23 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
CHEAP
2014-04-30 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
WORKS
2014-05-14 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
EXPOSED
2014-05-21 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
DEMOCRAT
2014-05-21 10:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
VACATIONS
2014-05-28 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
VILLAS
2014-05-28 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
RENTALS
2014-05-28 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
CRUISES
2014-05-28 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
IMMOBILIEN
2014-05-28 10:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
SOCIAL
2014-06-04 10:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
TRADE
2014-06-09 07:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
DATING
2014-06-11 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
PRODUCTIONS
2014-06-11 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
CLEANING
2014-06-18 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
SUPPLIES
2014-06-25 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
PARTS
2014-06-25 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
REPORT
2014-07-02 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
BLACKFRIDAY
2014-07-08 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
co.com
2014-07-08 12:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
REST
2014-07-14 05:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
GRIPE
2014-07-16 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
EXCHANGE
2014-07-16 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
TOKYO
2014-07-21 20:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
PICTURES
2014-07-23 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
KAUFEN
2014-07-23 10:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
UNIVERSITY
2014-07-30 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
TOWN
2014-07-30 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
BERLIN
2014-07-30 10:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
FINANCIAL
2014-08-06 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
LIMITED
2014-08-06 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
FAIL
2014-08-06 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
ROCKS
2014-08-06 10:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
CLINIC
2014-08-13 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
SURGERY
2014-08-13 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
CARE
2014-08-13 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
CASH
2014-08-20 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
TAX
2014-08-20 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
HAUS
2014-08-20 10:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
BIO
2014-08-21 03:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
DISCOUNT
2014-08-27 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
FITNESS
2014-08-27 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
SCHULE
2014-08-27 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
FURNITURE
2014-08-27 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
AUDIO
2014-09-03 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
CREDITCARD
2014-09-03 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
GRATIS
2014-09-03 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
YOKOHAMA
2014-09-08 20:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
LONDON
2014-09-09 04:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
GLOBAL
2014-09-09 08:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
ACCOUNTANTS
2014-09-10 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
FISHING
2014-09-15 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
COOKING
2014-09-15 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
LIFE
2014-09-17 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
CHURCH
2014-09-17 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
LOANS
2014-09-17 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
WEBSITE
2014-09-18 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
DIRECT
2014-09-24 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
ATTORNEY
2014-10-08 10:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
SCOT
2014-10-09 10:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
OKINAWA
2014-10-13 20:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
SOY
2014-10-15 11:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
AIRFORCE
2014-10-22 10:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
NAVY
2014-10-22 10:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
MORTGAGE
2014-11-05 08:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
ENGINEER
2014-11-19 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
PROPERTY
2014-11-25 08:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
DIET
2014-11-25 08:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
HOSTING
2014-11-25 08:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
PARIS
2014-12-02 05:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
PHYSIO
2014-12-05 16:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
PIZZA
2014-12-10 08:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
DENTIST
2014-12-24 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
GIVES
2015-01-14 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
DEGREE
2015-01-14 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
FORSALE
2015-01-21 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
HOW
2015-01-28 10:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
LEGAL
2015-03-11 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
WALES
2015-04-08 10:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
FASHION
2015-04-15 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
DESIGN
2015-05-12 07:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
STYLE
2015-05-20 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
PORN
2015-06-04 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
IRISH
2015-06-25 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
GOLF
2015-07-08 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
PLUS
2015-07-08 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
CAFE
2015-07-15 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
JEWELRY
2015-07-29 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
TEAM
2015-07-29 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
REVIEW
2015-07-30 10:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
WIN
2015-08-05 08:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
RACING
2015-08-05 08:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
REISE
2015-08-06 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
LIVE
2015-08-18 10:00:00
2015-10-17 10:00:00
Sunrise
STUDIO
2015-08-18 10:00:00
2015-10-17 10:00:00
Sunrise
ONLINE
2015-08-26 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
FYI
2015-09-02 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
SKI
2015-09-08 03:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
MOE
2015-09-12 10:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
RYUKYU
2015-09-12 10:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
MEN
2015-09-18 10:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
VOTO
2015-09-23 10:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
VOTE
2015-09-23 10:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
MIAMI
2015-10-02 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
SEX
2015-11-04 09:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
EUS
2016-09-12 10:00:00
0000-00-00 00:00:00
General Availability
           

Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece