Όροι χρήσης

Γενικά

Η ιστοσελίδα www.ip.gr, αποτελεί διαδικτυακό τόπο της εταιρίας IP.GR, η οποία στο παρόν θα φέρεται ως "εταιρία", που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Ι. Δραγούμη και Βαμβακά 1, Τ.Κ. 54631 και παρέχει υπηρεσίες Διαδικτύου (ονοματοδοσία και φιλοξενία ιστοσελίδων). Οι όροι και προϋποθέσεις που ακολουθούν, αφορούν στη χρήση του ιστοχώρου από τους επισκέπτες και στην παροχή υπηρεσιών από την εταιρία. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου της IP.GR, δεν συμφωνεί με τους όρους που προβλέπονται στο παρόν τμήμα, οφείλει να μην περιηγείται στο περιεχόμενο των σελίδων του ιστοτόπου και να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρία. Για λόγους διευκόλυνσης, στη συνέχεια ο επισκέπτης./ χρήστης της ιστοσελίδας της IP.GR θα αποκαλείται "πελάτης", ακόμα και αν δεν έχει προβεί ή δε σκοπεύει να προβεί σε αγορά των παρεχόμενων από την εταιρία υπηρεσιών.

Aποδοχή Όρων Χρήσης

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρει η IP.GR, υποδηλώνουν την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων από την πλευρά του πελάτη. Ο πελάτης συμφωνεί ότι για οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν, εφαρμογή θα έχουν οι νόμοι του Ελληνικού κράτους και τα αρμόδια δικαστήρια. Για την επίλυση αυτών των διαφορών θα είναι τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Η IP.GR διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει κατά βούληση και χωρίς άλλη προειδοποίηση πλην της ανακοινώσεως στον χώρο αυτό των κανόνων που αφορούν το περιεχόμενο των σελίδων των χρηστών της και είναι στην ευθύνη του πελάτη να φροντίζει να ενημερώνεται σχετικά από την παρούσα ιστοσελίδα.
Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί ότι θα υπερασπιστεί σε οποιοδήποτε δικαστήριο και θα κρατήσει μακριά από κάθε ευθύνη, χρηματική διεκδίκηση και απώλεια την IP.GR, θα καταβάλλει σε αυτή κάθε χρηματικό κόστος συν τις δικηγορικές αμοιβές και θα την καλύψει από οποιαδήποτε υπόθεση φέρει o ίδιος λόγω των πράξεων του ή υλικού που δημοσιεύθηκε μέσω της IP.GR με ή και χωρίς τη συναίνεση του.
Η χρήση του ιστοχώρου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον ιστοχώρο σύμφωνα με τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους της IP.GR.
Με την επίσκεψη και περιήγηση του ιστοχώρου ο χρήστης/πελάτης δηλώνει ότι γνωρίζει τους γενικούς όρους χρήσης που αναφέρονται στην παρούσα σελίδα και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα το περιεχόμενό τους. Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε όρου της παρούσας σελίδας, απαγορεύεται η χρήση του ιστοχώρου.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών του ιστοχώρου της IP.GR που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στην ιστοσελίδα, ανήκουν αποκλειστικά και μόνον στην IP.GR και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο λειτουργίας του παρόντος διαδικτυακού χώρου και αφορούν στο περιεχόμενο και τις υπηρεσίες αυτού, προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις περί βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην IP.GR και τυχόν τρίτους δικαιούχους αυτών.

Πέραν της απλής και απευθείας ανάγνωσης προς ενημέρωση ο κάθε επισκέπτης του ιστοχώρου της IP.GR απαγορεύεται να αντιγράψει, διανέμει, αναπαράγει, εμπορευθεί, μεταδώσει, μεταβιβάσει, χρησιμοποιήσει και αναδημοσιεύει το περιεχόμενο του με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της IP.GR. Το συνολικό περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου έχει κατατεθεί σε έντυπη και ψηφιακή μορφή σε συμβολαιογραφείο της Θεσσαλονίκης και οποιαδήποτε από τις παραπάνω παράνομες ενέργειες διώκεται νομικά.

Υποχρεώσεις και Ευθύνες της IP.GR

Η επικοινωνία μεταξύ εταιρίας και πελάτη θα γίνεται κατά κύριο λόγο ηλεκτρονικά, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails) και μέσω ανακοινώσεων που η εταιρία θα τοποθετεί στην ιστοσελίδα της (www.ip.gr). Ο πελάτης με το παρόν συμφωνεί να επικοινωνεί με την εταιρία ηλεκτρονικά και κάθε ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ των μερών θα θεωρείται ότι καλύπτει πλήρως τις εκ του νόμου προϋποθέσεις του έγγραφου τύπου.
IP.GR σε τακτά χρονικά διαστήματα αναβαθμίζει τις εγκατεστημένες εφαρμογές/προγράμματα που υπάρχουν στους servers της έτσι ώστε να διατηρεί τα επίπεδα ασφαλείας και να παρέχει τις πιο πρόσφατες εκδόσεις αυτών. Ο πελάτης οφείλει να ενημερώνει ανάλογα τον κώδικα των ιστοσελίδων του προκειμένου να είναι συμβατός με τους servers της IP.GR. Η IP.GR δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά προκύψει από τις αντίστοιχες αναβαθμίσεις.
Η IP.GR δεν επιφέρει υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που μεταφέρονται και αποθηκεύονται στους διακομιστές, ούτε γενική υποχρέωση αναζήτησης των γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες. Δεν επεμβαίνει, ούτε τροποποιεί το αποθηκευμένο υλικό. Εάν μια δικαστική ή διοικητική αρχή διατάξει την απόσυρση υλικού, αποσύρεται άμεσα το υλικό και η πρόσβαση σε αυτό καθίσταται αδύνατη.
Η IP.GR δεν φέρει καμία εξουσία ή έλεγχο σε κανέναν από τους αποδέκτες των υπηρεσιών της.

Η παρούσα ιστοσελίδα περιέχει παραπομπές μέσω συνδέσμων σε ιστοχώρους τρίτων όπου ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτούς με δική του ευθύνη χωρίς η εταιρία να φέρει καμία ευθύνη και καμία απολύτως εγγύηση για το περιεχόμενο αυτών.

Ανωτέρα Βία

Η εταιρία δεν ευθύνεται σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης οποιασδήποτε υποχρέωσης κατά την διάρκεια παροχής των υπηρεσιών, που οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας. Ανωτέρα βία συνιστά κάθε γεγονός ανεξάρτητο από τη βούληση της εταιρίας που είναι αντικειμενικά απρόβλεπτο και δεν είναι δυνατό να προληφθεί ούτε με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης, όπως ενδεικτικά: πόλεμος, ταραχές, θεομηνίες, πυρκαγιές, εκρήξεις, πράξεις δολιοφθοράς, απεργίες, βλάβες τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, εμφάνιση ιών και άλλα.

Η ΙP.GR καταβάλλει διαρκή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες, το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού της χώρου είναι σε κάθε χρονική στιγμή ακριβείς, άρτιες και ενημερωμένες. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η εταιρία δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για οιανδήποτε ζημία ήθελε προκληθεί στους πελάτες αυτής ή σε τρίτους από τη χρήση του διαδικτυακού της τόπου, των υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτού ή/και του περιεχομένου που είναι αναρτημένο σε αυτόν. Επιπρόσθετα, η IP.GR καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η λειτουργία της ιστοσελίδας, των servers της ή/και τρίτων ιστοσελίδων μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό της θα είναι αδιάκοπες ή/και εύρυθμες, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία. Συνεπώς. η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία προκληθεί στους πελάτες της ή σε τρίτους και η οποία θα σχετίζεται με τη λειτουργία των προαναφερθέντων.

Η IP.GR μπορεί να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σε συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις, εφόσον τούτο επιβάλλεται από λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής της σχέσης μας ή για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους.

Υποχρεώσεις του Πελάτη

Ο επισκέπτης/χρήστης του ιστοχώρου, υπηρεσιών και όποιου περιεχομένου της IP.GR προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη στην χρήση αυτών και η IP.GR δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης.
Ο πελάτης δεν πρέπει να παρεμποδίζει τις υπηρεσίες σε κανένα χρήστη ή δίκτυο της IP.GR (Service attacks) και να μην προκαλεί εσκεμμένες προσπάθειες υπερφόρτωσης των υπηρεσιών του δικτύου (οποιοδήποτε περιεχόμενο που περιέχει ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα με σκοπό να καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία λογισμικού ή εξοπλισμού).
Η IP.GR αποκλείει οποιαδήποτε επικοινωνία με δίκτυα από τα οποία έχει προηγηθεί κακόβουλη ενέργεια. Ο πελάτης κατανοεί ότι δεν μπορεί να έχει πρόσβαση από και προς τέτοιου είδους δίκτυα μέσω των υπηρεσιών της IP.GR κατά οποιοδήποτε τρόπο (αποστολή/παραλαβή μηνυμάτων, ανταλλαγή δεδομένων κτλ).
Η IP.GR προστατεύει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη του ιστοχώρου της που τυχόν υποβάλλονται προς την IP.GR και τα οποία οικειοθελώς ο χρήστης χορηγεί σε αυτήν, κατά τρόπο σύννομο με την ελληνική νομοθεσία και μόνο για την ανάπτυξη της πελατειακής σχέσης . Ο πελάτης οφείλει να διατηρεί και να ενημερώνει τα προσωπικά του δεδομένα ώστε να διατηρούνται ακριβή και έγκυρα και σε περίπτωση αλλαγής τους, έχει την υποχρέωση να διορθώνει τα στοιχεία αυτά. Όταν η πρόσβαση του επισκέπτη/πελάτη σε ιστοσελίδες ή υπηρεσίες του ιστοχώρου της IP.GR απαιτούν την χρήση ονόματος χρήστη (username) και κωδικού πρόσβασης (password), τότε ο ίδιος ευθύνεται αποκλειστικά και μόνον για διαρροή σε τρίτους ή παράνομη χρήσης αυτών των δεδομένων.
Όλη η επικοινωνία μεταξύ του πελάτη και της IP.GR γίνεται μέσω του email που ο πελάτης δηλώνει κατά την εγγραφή του στην IP.GR και το οποίο ο πελάτης οφείλει να το ελέγχει τακτικά και να μην είναι σε λίστες spam αλληλογραφίας. Επίσης οφείλει να φροντίσει τα emails της IP.GR να μην είναι μπλοκαρισμένα από τον αντίστοιχο πάροχο του και να περιλαμβάνονται στη λίστα με τους αποδεκτούς αποστολείς του. Υποχρέωση της IP.GR είναι να αποστέλλει οποιοδήποτε email επικοινωνίας σε αυτό και μόνον το email και είναι ευθύνη του πελάτη η επιτυχής παραλαβή του.
Ο πελάτης οφείλει να διαφυλάσσει των κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού του, προκειμένου να αποτρέψει μια οποιαδήποτε ανεπιθύμητη πρόσβαση στον λογαριασμό του. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε δραστηριότητα προέρχεται από τον λογαριασμό του εκτός και αν αποδειχθεί ότι έχει πέσει θύμα πειρατείας.

Σε περίπτωση που ο πελάτης προμηθεύεται από την IP.GR υπηρεσίες που θα χρησιμοποιηθούν από τρίτο πρόσωπο ή ενεργεί γενικά για λογαριασμό τρίτου προσώπου δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει την πλήρη εξουσιοδότηση από το πρόσωπο αυτό να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία του και οι ενέργειες του είναι σε γνώση του τρίτου προσώπου.(πχ καταχώρηση προσώπου επαφής με στοιχεία τρίτου για καταχώρηση domain, συνδρομή φιλοξενίας για φιλοξενία domain τρίτου προσώπου ή στοιχεία τιμολόγησης).Επίσης, αναγνωρίζει ότι λαμβάνει όλες τις ενημερώσεις και αναλαμβάνει να ενημερώνει σχετικά το πρόσωπο που εκπροσωπεί.

Η IP.GR κρατά backups των server για λόγους αποκατάστασης τους, αλλά δεν δίνεται καμία εγγύηση για την ακεραιότητα αυτών. Ο πελάτης έχει την ευθύνη να διατηρεί τοπικά αντίγραφα του περιεχομένου και όλων των απαιτούμενων πληροφοριών. Όλα τα ονόματα των αρχείων τα οποία δημοσιεύονται και φυλάσσονται στους servers της εταιρίας θα πρέπει να αποτελούνται αποκλειστικά από πεζούς αγγλικούς χαρακτήρες, χωρίς κενά. Σε περίπτωση επαναφοράς website από backup, ονόματα αρχείων που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, δεν είναι δυνατό να αποκατασταθούν.

Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του δικτυακού τόπου υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του εγχώριου Δικαίου αναφορικά με την προστασία του ατόμου από την διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί έως τώρα με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Προεδρικά Διατάγματα 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Νόμου 2819/2000. Ακολουθούνται επιπρόσθετα οι σχετικές διατάξεις και οδηγίες του Ευρωπαϊκού Δικαίου.
Δεδομένης της ραγδαίας ανάπτυξης των τεχνολογιών της πληροφορίας και του διαδικτύου, καθώς και της Ελληνικής Νομοθεσίας που δεν έχει διαμορφωθεί πλήρως, ώστε να καλύπτει κάθε πιθανή περίπτωση, οι παρόντες όροι διατυπώνονται με κάθε επιφύλαξη. Η IP.GR φροντίζει να διατηρεί τους παρόντες όρους ενημερωμένους με τις ισχύουσες διατάξεις ή ρυθμίσεις και σε κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους αυτούς μετά από ενημέρωση των χρηστών του διαδικτυακού της τόπου και στα όρια του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου της IP.GR, δεν συμφωνεί με τους όρους που προβλέπονται στο παρόν τμήμα, οφείλει να μην χρησιμοποιεί και να μην περιηγείται στο περιεχόμενο των σελίδων του ιστοτόπου. Ο επισκέπτης ευθύνεται επίσης για τυχόν υποβολή προσωπικών δεδομένων τρίτου προσώπου χωρίς σχετική εξουσιοδότηση, καθώς και για την υποβολή αναληθών ή ανακριβών στοιχείων με σκοπό την παραπλάνηση ή και εξαπάτηση που μπορεί να οδηγήσει τον προσβληθέντα σε ποινική δίωξη.
Για την εγγραφή του χρήστη στην ιστοσελίδα της IP.GR και την πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτή,ζητούνται τα εξής στοιχεία : Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία Επιχείρησης, Διεύθυνση φυσικού προσώπου, Έδρα επιχείρησης, ΤΚ, Τηλέφωνο, E-mail, Fax, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Πόλη και Χώρα. Αν ο χρήστης καταχωρήσει κάποιο όνομα χώρου (domain name), μέρος των στοιχείων αυτών κοινοποιούνται στην αντίστοιχη Αρχή Διαχείρισης ονομάτων, δηλαδή στην Ε.Ε.Τ.Τ., στο Eurid και στον ICANN, μέσω της συνεργαζόμενης εταιρίας, ENOM.
Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών) και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο. Η εταιρία μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για να προβαίνει σε προτάσεις νέων συνδρομητικών υπηρεσιών προς το συνδρομητή ή για άλλους οικονομικούς ή ενημερωτικούς σκοπούς εκτός αν ο τελευταίος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους. Αν ο χρήστης των υπηρεσιών που παρέχονται από την IP.GR, χρησιμοποιήσει πιστωτική κάρτα για τις συναλλαγές του με την εταιρία, η κάρτα χρεώνεται μόνο για μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αρχειοθετούνται και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό.

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποστέλλονται από το server της εταιρίας στο πρόγραμμα περιήγησης του επισκέπτη της σελίδας και αποθηκεύονται στον υπολογιστή του. Ένα cookie δεν μπορεί να διαβάσει δεδομένα από τον υπολογιστή του χρήστη ή να ανιχνεύσει αρχεία cookie που έχουν δημιουργηθεί από άλλα sites και δεν προκαλεί βλάβη στο σύστημά του. Υπάρχουν δύο κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούνται ευρέως, τα μόνιμα και τα session cookies. Τα session cookies διατηρούν την πληροφορία που χρειάζεται ένας χρήστης και ο φυλλομετρητής του για την περιήγησή του σε ένα site. Έχουν μικρή διάρκεια ζωής και διαγράφονται μέσα σε λίγα λεπτά από τη στιγμή που ο χρήστης εγκαταλείπει τον ιστότοπο. Η IP.GR χρησιμοποιεί session cookies για να διατηρεί συνδεδεμένους τους χρήστες της ιστοσελίδας για όλη τη διάρκεια που βρίσκονται σε αυτή, ώστε να μπορούν να εκτελούν συγκεκριμένες ενέργειες μέσω του site της, όπως καταχώρηση νέων domain names, ανανέωση των domain και συνδρομών που έχετε στην κατοχή τους, ενημέρωση των στοιχείων τους και άλλα.Χρησιμοποιούνται επίσης Google cookies, με στόχο την ανίχνευση της κίνησης των χρηστών σε διάφορες σελίδες του site της, με στόχο τη συλλογή στατιστικών στοιχείων μέσω του Google Analytics και για λόγους Marketing. Ο προσδιορισμός των περιοχών του site που έχουν μεγαλύτερη χρησιμότητα και ενδιαφέρον για τους χρήστες, επιτρέπει στην IP.GR να ιεραρχήσει την προτεραιότητα μελλοντικών αναβαθμίσεων και βελτιώσεων σε αυτό.
Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας της εταιρίας μπορούν να αλλάξουν τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή που χρησιμοποιούν ώστε να ενημερώνονται για την αποστολή cookie ή για να τα απορρίπτουν. Σε αυτή την περίπτωση, μπορούν να περιηγηθούν στο site της IP.GR ανώνυμα, δεν έχουν την δυνατό όμως να προχωρήσουν σε εγγραφή ή να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρία. Για να αποκτήσουν ολοκληρωμένη πρόσβαση σε αυτές, θα πρέπει να ενεργοποιήσουν εκ νέου τα cookies. Επιπρόσθετα, η Google παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να απενεργοποιήσουν τα Google cookies, μέσω του Διαχειριστή Προτιμήσεών της, www.google.com/settings/ads/onweb, από την ενότητα Προτιμήσεις Διαφημίσεων.

Τεχνική Υποστήριξη

Η εταιρία παρέχει τεχνική υποστήριξη είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω email/ticket. Τηλεφωνική υποστήριξη παρέχεται Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00, εκτός αργιών. Η υποστήριξη μέσω email/ticket, παρέχεται καθημερινά, 09:00 - 00:00. Η πλειοψηφία των αιτημάτων υποστήριξης μέσω email εξυπηρετείται συνήθως σε διάστημα μερικών λεπτών έως και 24 ωρών, ανάλογα με την φύση του αιτήματος. Αιτήματα υποστήριξης που απαιτούν ευρύτερη διερεύνηση ή επιπρόσθετες τεχνικές εργασίες, όπως για παράδειγμα αιτήματα που αφορούν μεταφορά site ή αποσφαλμάτωση εφαρμογών, εξυπηρετούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00, εκτός αργιών. Σε περίπτωση αιτημάτων τα οποία περιλαμβάνουν σύνθετες προγραμματιστικές εργασίες, τα αιτήματα αυτά εξυπηρετούνται κατόπιν σχετικής τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννόησης με τον πελάτη.

Η εταιρία υποχρεούται να παρέχει τεχνική υποστήριξη μόνο αναφορικά με τις προσφερόμενες από την εταιρία υπηρεσίες, δηλαδή σε ζητήματα που σχετίζονται με υπηρεσίες ονοματοδοσίας και φιλοξενίας ιστοσελίδων. Λοιπά ζητήματα που σχετίζονται αποκλειστικά με τις εφαρμογές του πελάτη δύναται να εξυπηρετηθούν με ή χωρίς χρέωση, κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη και αναλόγως της φύσης του εκάστοτε ζητήματος. Σε κάθε περίπτωση είναι στην ευχέρεια της εταιρίας να παρέχει επιπρόσθετη υποστήριξη και εφόσον αυτό συμβεί, η εταιρία δύναται να μην επαναλάβει την παροχή αυτής της υπηρεσίας, χωρίς καμία υποχρέωση ή ευθύνη για αυτή.

Γενικά

Η IP.GR διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των πελατών και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο. Η ΙP.GR θα γνωστοποιήσει τα περιεχόμενα των emails και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας των πελατών της μόνο σε περίπτωση που υπάρξει σχετικό αίτημα από τις ελληνικές αρχές για διαλεύκανση υποθέσεων παραβίασης της νομοθεσίας. Σε αυτήν την περίπτωση η IP.GR θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές και θα παράσχει κάθε είδους διευκόλυνση για την αποκάλυψη παράνομων δραστηριοτήτων. Η εταιρία διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο χρήστης, αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς. Επιπλέον, είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχει αποστείλει ο χρήστης για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών του.

Όροι Χρήσης για Ονόματα Χώρου

Η IP.GR παρέχει υπηρεσίες καταχώρησης ονομάτων χώρου στους πελάτες της με την προϋπόθεση οι πελάτες να συμφωνούν και ακολουθούν τους όρους χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη της IP.GR ότι κάποιος πελάτης έχει παραβιάσει τους παρόντες όρους, η IP.GR έχει το δικαίωμα να παγώσει τον λογαριασμό/καρτέλα του συγκεκριμένου πελάτη, να αφαιρέσει τους nameservers των domain που έχει υπό την διαχείριση του έτσι ώστε αυτά να μην είναι σε λειτουργία και τέλος να αποστείλει τους κωδικούς εξουσιοδότησης των domain στον πελάτη για να μπορέσει ο τελευταίος να μεταφέρει εντός 7 ημερών τα ονόματα σε άλλο καταχωρητή.
Με κάθε καταχώρηση ονόματος χώρου ο πελάτης μπορεί να ενεργοποιήσει τις υπηρεσίες forwarding και full dns control που η IP.GR προσφέρει δωρεάν. Αν ο πελάτης ενεργοποιήσει αυτές τις υπηρεσίες για κάποιο domain, η IP.GR δεν ελέγχει και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το τελικό αποτέλεσμα και το περιεχόμενο της σελίδας στην οποία ανακατευθύνεται το domain. Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο όταν η ανακατεύθυνση γίνεται σε σελίδες νόμιμου περιεχόμενου σύμφωνα με τη ελληνική νομοθεσία, δεν περιέχουν πορνογραφικό, ρατσιστικό και γενικά ανήθικο υλικό και δεν θίγονται συμφέροντα τρίτων.
Δεν μπορεί να γίνει καμία επιστροφή χρημάτων (σε πιστωτική κάρτα ή με μετρητά) όταν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κατοχύρωσης, ανανέωσης ή μεταβίβασης ονομάτων χώρου.
Οι διαφορές που τυχόν προκύψουν μεταξύ του πελάτη ή και τρίτων προσώπων με την IP.GR, εφόσον δεν επιλυθούν σε φιλικό επίπεδο, θα δοθούν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης και εφαρμοστέο θα είναι το ελληνικό δίκαιο. Η IP.GR έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, λόγους απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών ή ανωτέρας βίας.

.GR Domains

Αντικείμενο

Η IP.GR παρέχει στον πελάτη υπηρεσίες Καταχωρητή ονομάτων χώρου (domain name) , σύμφωνα με την υπ. Αριθμό 268/73(Φ.Ε.Κ. 161/31-12-2002) απόφαση της ΕΕΤΤ.

Υποχρεώσεις Της IP.GR

Η IP.GR υποχρεούται να παρέχει τη κάθε φορά συμφωνηθείσα υπηρεσία σύμφωνα με τους κανόνες και τις αποφάσεις της ΕΕΤΤ.
Η IP.GR τηρεί την διασφάλιση των στοιχείων του πελάτη και την μη δημοσιοποίηση των προσωπικών του δεδομένων.
Η IP.GR υποχρεούται να ενημερώνει τον πελάτη για οποιαδήποτε κοινοποίηση πληροφορίας από την ΕΕΤΤ ή το Μητρώο που αφορά το αντίστοιχο .gr όνομα χώρου.
Σε περιπτώσεις που εμπλέκεται η απόφαση της ΕΕΤΤ (αιτήσεις για καταχώρηση, μεταβίβαση κλπ.), η μόνη υποχρέωση και ευθύνη της IP.GR είναι να αποστείλει την αντίστοιχη αίτηση στο Μητρώο. Η IP.GR δεν εγγυάται ότι η αίτηση θα έχει θετικό τελικό αποτέλεσμα καθώς αυτό εναπόκειται μόνο στην θετική απόφαση της ΕΕΤΤ.

Υποχρεώσεις του Πελάτη

Ο πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει την IP.GR για οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων επικοινωνίας του.
Ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει τα τέλη που αναγράφονται στο δικτυακό τόπο της IP.GR ακόμα και αν απορριφθεί η αίτηση από την ΕΕΤΤ. Σε περίπτωση μη εξόφλησης των οφειλών του προς την IP.GR εντός των ημερομηνιών που προβλέπονται κάθε φορά, η υποβολή της αίτησης θεωρείται ως μη υποβληθείσα.
Ο πελάτης οφείλει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που του παρέχονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία των τηλεπικοινωνιών και η οποιαδήποτε παράνομη χρήση από την μεριά του, επιφέρει ποινικές και αστικές κυρώσεις.

Χρέωση Υπηρεσιών

Ο πελάτης χρεώνεται για τις υπηρεσίες που του παρέχονται με βάση τον τιμοκατάλογο της IP.GR, τον οποίο η IP.GR τροποποιεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι τιμές επιβαρύνονται με 24%, 17% ή 0% Φ.Π.Α κατά περίπτωση.
Ο τιμοκατάλογος είναι δημοσιευμένος στον δικτυακό τόπο της IP.GR και οι τιμές συμπεριλαμβάνουν τα τέλη που αποδίδονται από την IP.GR στην ΕΕΤΤ. Ο πελάτης οφείλει να εξοφλεί τις υποχρεώσεις του προς την IP.GR κατά την υποβολή της αίτησης και σύμφωνα πάντα με τους τρόπους πληρωμής που συμφώνησε με την IP.GR. Η IP.GR εκδίδει και αποστέλλει τα αντίστοιχα παραστατικά στην διεύθυνση που έχει δηλωθεί από τον πελάτη.

Ειδικοί Όροι

Κατά την υποβολή οποιασδήποτε αίτησης προς την ΕΕΤΤ ο πελάτης δηλώνει ότι: Τα στοιχεία που δηλώνει στην παρούσα αίτηση είναι αληθή και ακριβή.
Δεν παραβιάζει εν γνώσει του δικαιώματα τρίτων.
Δεσμεύει το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο (σε περίπτωση νομικού προσώπου).
Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά υπηρεσία που θα χρησιμοποιηθεί από τρίτο πρόσωπο ή γίνεται για λογαριασμό τρίτου προσώπου έχει την πλήρη εξουσιοδότηση από το πρόσωπο αυτό να χρησιμοποιεί τα στοιχεία του και οι ενέργειες του είναι σε γνώση του τρίτου προσώπου.

Διάρκεια Ονόματος – Ανανέωση

Η εκχώρηση μπορεί να ανανεώνεται διαρκώς για περιόδους δύο (2), τέσσερα (4), έξι (6), οκτώ (8), δέκα (10) ετών κάθε φορά με την καταβολή των αντίστοιχων τελών. Με τη λήξη της περιόδου εκχώρησης ή της ανανέωσης το όνομα χώρου με κατάληξη .gr απενεργοποιείται από το Μητρώο χωρίς προηγούμενη απόφαση της ΕΕΤΤ.

Καταχώρηση

Κατά την καταχώρηση ενός ονόματος χώρου .gr ο καταχωρούμενος δηλώνει υπεύθυνα σύμφωνα με τον Νόμο 1599/86 ότι:
1.Τα στοιχεία που δηλώνει με την παρούσα αίτηση είναι αληθή και ακριβή
2. Δεσμεύει το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο (Μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων)
3.Αν το μεταβλητό Πεδίο Ονόματος χώρου δευτέρου επιπέδου ταυτίζεται με γεωγραφικό όρο που περιλαμβάνεται στην λίστα των γεωγραφικών όρων που είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ στην ελληνική και λατινική μορφή (Σύμφωνα με το παράρτημα ΙΒ του παρόντος), είναι ο Αρμόδιος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
4.Σε περίπτωση Δήλωσης Καταχώρησης Ονόματος Χώρου με κατάληξη .com.gr, ασκεί εμπορική δραστηριότητα
5.Σε περίπτωση Δήλωσης Καταχώρησης Ονόματος Χώρου με κατάληξη .net.gr, είναι πάροχος υπηρεσιών ∆ιαδικτύου (Internet Service Providers – ISPs) ή πάροχος δικτύων
6.Σε περίπτωση Δήλωσης Καταχώρησης Ονόματος Χώρου με κατάληξη .org.gr, είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός
7.Σε περίπτωση Δήλωσης Καταχώρησης Ονόματος Χώρου με κατάληξη .edu.gr, είναι εκπαιδευτικός οργανισμός
8.Σε περίπτωση Δήλωσης Καταχώρησης Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gov.gr, είναι κυβερνητικός οργανισμός

Μεταβίβαση

Με βάση απόφασης της ΕΕΤΤ, επιτρέπεται η μεταβίβαση ονομάτων χώρου με κατάληξη .gr. Ο μεταβιβάζων μεταβιβάζει τα δικαιώματα του στο πρόσωπο στο οποίο γίνεται η μεταβίβαση. Ο πελάτης που επιθυμεί τη μεταβίβαση του δικαιώματός και το πρόσωπο στο οποίο γίνεται η μεταβίβαση πρέπει να υποβάλλουν στην IP.GR την αίτηση μεταβίβασης.

Σύμφωνα με τον Νόμο 1599/86 ο μεταβιβάζοντας δηλώνει υπεύθυνα ότι:
1. Μεταβιβάζει το συγκεκριμένο όνομα χώρου στον αποδεχόμενο της μεταβίβασης.

Σύμφωνα με τον Νόμο 1599/86 ο αποδεχόμενος της μεταβίβασης δηλώνει υπεύθυνα ότι:
1.Τα στοιχεία που δηλώνει με την παρούσα δήλωση είναι αληθή και ακριβή
2.Δεσμεύει το συγκεκριμένο πρόσωπο (μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων)
3.Σε περίπτωση Ονομάτων Χώρου τρίτου επιπέδου των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι μεταβλητό, φέρει την ιδιότητα που αντιστοιχεί σε φορείς στους οποίους δύναται να εκχωρηθεί το συγκεκριμένο Κοινόχρηστο Όνομα χώρου που συνθέτει το μη Μεταβλητό πεδίο
4.Ο μέχρι σήμερα Φορέας Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr είναι νομικό πρόσωπο, στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του οποίου Φορέα επέρχεται σύμφωνα με σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα που επισυνάπτει εν προκειμένω, λόγω πχ συγχωνεύσεως δια απορροφήσεως, μετατροπής ΑΕ σε ΕΠΕ, απόσχισης κλάδου κλπ
5.Σε περίπτωση αλλαγής Ονοματεπώνυμου του Φορέα λόγω καθολικής διαδοχής, είμαι νόμιμος κληρονόμος του Φορέα. Εν προκειμένω επισυνάπτει σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα. Τα εκάστοτε προβλεπόμενα στο δικτυακό τόπο της IP.GR τέλη για τη μεταβίβαση.

Αλλαγή Επωνυμίας

Κατά την αλλαγή επωνυμίας ενός ονόματος χώρου .gr ο καταχωρούμενος δηλώνει υπεύθυνα σύμφωνα με τον Νόμο 1599/86 ότι :
1.Τα στοιχεία που δηλώνει με την παρούσα δήλωση είναι αληθή και ακριβή
2.Δεσμεύει το συγκεκριμένο πρόσωπο (μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων)
3.Παρά την αλλαγή της επωνυμίας του ως Φορέας του Ονόματος Χώρου υπάρχει ταυτοπροσωπία μεταξύ του παλιού και του νέου Φορέα ως ανωτέρω δηλώνεται. Εν προκειμένω επισυνάπτει σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα.

Αλλαγή Καταχωρητή

Κατά την αλλαγή καταχωρητή ενός ονόματος χώρου .gr ο καταχωρούμενος δηλώνει υπεύθυνα σύμφωνα με τον Νόμο 1599/86 ότι :
1.Τα στοιχεία που δηλώνει με την παρούσα δήλωση είναι αληθή και ακριβή
2. Έχει εκπληρώσει άπασες τις οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στον παλαιό καταχωρητή, όσον αφορά το συγκεκριμένο Όνομα Χώρου για το οποίο αιτείται την αλλαγή καταχωρητή
3.Δεσμεύει το συγκεκριμένο πρόσωπο (μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων) Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της αλλαγής καταχωρητή ο κωδικός εξουσιοδότησης αλλάζει σε νέο τυχαίο κωδικό. Στην συνέχεια ο πελάτης οφείλει να αλλάξει τον κωδικό εξουσιοδότησης με κωδικό της δικής του επιλογής από το περιβάλλον διαχείρισης. Ο Νέος κωδικός εξουσιοδότησης Ονόματος Χώρου δεν θα πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σε άλλη δήλωση για το ίδιο Όνομα Χώρου ή για άλλο Όνομα Χώρου που έχει προς τον ίδιο ή προς διαφορετικό καταχωρητή και περιέχει στοιχεία πέραν των αλφαριθμητικών για λόγους ασφαλείας.

Μεταβολή Στοιχείων

Ο καταχωρούμενος οφείλει να έχει ενημερωμένα τα στοιχεία επικοινωνίας του. Κατά την αλλαγή των στοιχείων ο καταχωρούμενος δηλώνει υπεύθυνα σύμφωνα με τον Νόμο 1599/86 ότι :
1.Τα στοιχεία που δηλώνει με την παρούσα δήλωση είναι αληθή και ακριβή
2.Δεσμεύει το συγκεκριμένο πρόσωπο (μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων)

gTLDs

H ΙP προσφέρει στον πελάτη υπηρεσίες καταχώρησης ονομάτων χώρου με κατάληξη .com .net .org .biz .info Η IP.GR δεν είναι επίσημος εγκεκριμένος καταχωρητής .com .net .org .biz .info domains αλλά συνεργάζεται με την εταιρία η οποία και είναι εγκεκριμένος καταχωρητής από τον ICANN www.icann.org. Η IP.GR είναι μεταπωλητής της εταιρίας Enom και δεν μπορεί να εγγυηθεί για τις προσφερόμενες υπηρεσίες της Enom. Η χρήση των υπηρεσιών καταχώρησης .com .net .org .biz .info domains και των υπόλοιπων gtlds, καθώς και των SSL πιστοποιητικών μέσω της IP.GR, συνεπάγεται την αποδοχή των όρων χρήσης που δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα της συνεργαζόμενης εταιρίας Enom στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.Enom.com. Τα στοιχεία του καταχωρούμενου στα com .net .org .biz .info domains, όπως και στα υπόλοιπα gtlds είναι κοινοποιήσιμα και δεν προστατεύονται από απόρρητο που διασφαλίζει προσωπικά δεδομένα. Τα στοιχεία αυτά είναι ορατά μέσω οποιασδήποτε βάσης Whois online.

ICANN
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Καταχωρούμενων

1. Δικαιώματα των ιδιοκτητών ονομάτων

α. Η καταχώρηση του ονόματος χώρου σας και όποιες υπηρεσίες απόκρυψης / proxy μπορεί να χρησιμοποιείτε, θα πρέπει να είναι αντικείμενο συμφωνίας με έναν Καταχωρητή πιστοποιημένο από τον ICANN.

-Αυτή τη συμφωνία έχετε το δικαίωμα να την επανεξετάσετε οποιαδήποτε στιγμή και να κατεβάσετε ένα αντίγραφο αυτής για το αρχείο σας.

β. Έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με:

 • Την ταυτότητα του πιστοποιημένου από τον ICANN Καταχωρητή
 • Την ταυτότητα κάθε παρόχου υπηρεσιών απόκρυψης ή proxy που σχετίζεται με τον Καταχωρητή σας
 • Τους όρους χρήσης του Καταχωρητή σας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με το κόστος, οι οποίοι εφαρμόζονται για την καταχώρηση ονομάτων.
 • Την παροχή υποστήριξης από τον Καταχωρητή σας και τον πάροχο υπηρεσιών απόκρυψης και το πως μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτή
 • Το πως μπορείτε να υποβάλετε ερωτήσεις και να επιλύσετε διαφορές με τον Καταχωρητή σας και τον πάροχο υπηρεσιών απόκρυψης,
 • και Πληροφορίες που επεξηγούν τις διαδικασίες που χρησιμοποιεί ο Καταχωρητής σας για την καταχώρηση, διαχείριση, μεταφορά, ανανέωση και επαναφορά των ονομάτων χώρου που έχετε στην κατοχή σας, συμπεριλαμβανομένων και των όποιων υπηρεσιών proxy ή απόκρυψης σας παρέχονται από τον Καταχωρητή σας.

γ. Δεν επιτρέπεται να είστε υποκείμενο ψευδούς διαφήμισης ή παραπλανητικών πρακτικών από τον Καταχωρητή σας, ή μέσω των υπηρεσιών proxy/απόκρυψης που σας παρέχονται από τον Καταχωρητή σας. Αυτό συμπεριλαμβάνει παραπλανητικά μηνύματα, κρυφές χρεώσεις και κάθε άλλη πρακτική που κρίνεται παράνομη από τη νομοθεσία προστασίας του καταναλωτή που ισχύει στον τόπο διαμονής σας.

2. Υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ονομάτων

α. Πρέπει να ακολουθείτε τους όρους χρήσης του Καταχωρητή σας, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών που εφαρμόζονται από τον Καταχωρητή σας, το Μητρώο και τον ICANN.

β. Πρέπει να ελέγχετε την τρέχουσα συμφωνία με τον Καταχωρήτη σας, καθώς και όποιες ενημερώσεις προκύψουν.

γ. Πρέπει να αναλάβετε την αποκλειστική ευθύνη για την κατοχύρωση και τη χρήση του ονόματος χώρου.

δ. Πρέπει να παρέχετε ακριβείς πληροφορίες για τη δημοσίευσή τους σε καταλόγους όπως το WHOIS και να τις ενημερώνετε συχνά ώστε να ανταποκρίνονται στις όποιες αλλαγές.

ε. Θα πρέπει να ανταποκρίνεστε στα αιτήματα του Καταχωρητή σας εντός δεκαπέντε (15) ημερών και να διατηρείτε τα δεδομένα που υπάρχουν στο λογαριασμό που διατηρείτε μέσω του Καταχωρητή σας ενημερωμένα. Εάν επιλέξετε αυτόματη ανανέωση των ονομάτων που έχετε στην κατοχή σας, θα πρέπει επίσης να διατηρείτε και τα στοιχεία σας για την έκδοση παραστατικών ενημερωμένα.

Μπορείτε να διαβάσετε του αναλυτικούς όρους χρήσης κάνοντας κλικ εδώ

THIS AGREEMENT HAS A PROVISION FOR ARBITRATION OF DISPUTES BETWEEN THE PARTIES.

This Registration Agreement ("Agreement") sets forth the terms and conditions of your use of domain name registration and related services ("Services"). In this Agreement "you" and "your" refer to you and the registrant listed in the WHOIS contact information for the domain name. "We", "us" and "our" refer to the registrars listed at the bottom of this document, any one of which will be the registrar for your domain name and all of which share common ownership, common terms and conditions, and a shared Services infrastructure. To determine which registrar your domain name is registered with, perform a WHOIS lookup at http://www.uwhois.com. You obtain the Services through your primary service provider, with whom we have a wholesale relationship (your "Primary Service Provider"). Your relationship with your Primary Service Provider may be governed by additional terms, as you and your Primary Service Provider may agree. "We," "us" and "our" does not include your Primary Service Provider, except when specifically mentioned or unless your Primary Service Provider is one of us (i.e., if your Primary Service Provider is also one of the registrars listed at the bottom of this document).

 1. YOUR AGREEMENT: By using the Services, you agree to all terms and conditions of this Agreement, the UDRP (defined below), the URS (defined below), and any rules, policies, or agreements published in association with specific Services and/or which may be adopted or enforced by the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ("ICANN"), any registry, or governments.

 2. CHANGES TO THIS AGREEMENT: This Agreement may change over time, either through amendments by us, changes to ICANN policy or applicable law which may or may not be reflected in the text of this Agreement, or otherwise. Before any material changes to this Agreement become binding on you (other than changes resulting from a change in ICANN policy or applicable law), we or Your Primary Service Provider will notify you of such changes by, for example, sending email to you at your email address of record. If, as a result of such a change, you no longer agree with the terms of this Agreement, your exclusive remedies are (a) to transfer your domain name registration services to another registrar, or (b) to cancel your Services, including domain name registration services, with us. Your continued use of the Services following notification of a change in this Agreement indicates your consent to the changes. Unless otherwise specified by us, any such change binds you: (1) thirty (30) days after we or Your Primary Service Provider notify you of the change, or (2) immediately if such change is a result of a new or amended ICANN policy or applicable law.

 3. REGISTRANT RIGHTS AND RESPONSIBILITIES: ICANN has developed, in consultation with registrars, a webpage that identifies important registrant rights and responsibilities. The document provides a "plain language" summary of terms related to Registrant Rights and Responsibilities as set out in the Registrar Accreditation Agreement (RAA), for posting on registrar websites. While some of the terms included do not specifically refer to registrants, those terms are included because of the potential import to understanding registrar/registrant relations. The document also summarizes registrant rights and responsibilities that arise within ICANN Consensus Policies and specifications, as those policies and specifications are incorporated into the RAA. The summarization of terms within this document do not override or replace the terms set forth in the RAA or within those specifications or policy. Please review these important Registrant Rights and Responsibilities.

 4. YOUR ACCOUNT: You must create an account to use the Services ("Account"). Your Account is typically managed and/or provided by your Primary Service Provider. You are solely responsible for maintaining, securing, updating, and keeping strictly confidential all login IDs and passwords, and for all access to and use of your Account by you or any third party.

  1. ACCOUNT CONTACT INFORMATION AND DOMAIN NAME WHOIS INFORMATION:

   1. You must provide certain current, complete and accurate information about you with respect to your Account information and with respect to the WHOIS information for your domain name(s). Within seven (7) days of any change to such information, you must update such information as needed to keep it current, complete and accurate. You must submit the following with respect to you, the administrative, technical, and billing contacts for your domain name registration(s) and other Services: name, postal address, e-mail address, voice telephone number, and where available, fax number. The type of information you are required to provide may change and you must provide such information and keep your Account information current. Not providing requested information may prevent you from obtaining all Services.

   2. You may provide information regarding the name-servers assigned to your domain name(s) and, if we are providing name-server services to you, the DNS settings for the domain name. If you do not provide complete name-server information, or if you purchase "Name Only" Services, we may supply this information (and point your domain name to a website of our choosing) until such time as you elect to supply the name-server information or until such time as you elect to upgrade from "Name Only" Services.

  2. OBLIGATIONS RELATING TO THE ACCOUNT AND WHOIS CONTACT INFORMATION:

   1. If, in obtaining Services, you provide information about or on behalf of a third party, you represent and warrant that you have (a) provided notice to that third party of the disclosure and use of that party's information as set forth in this Agreement, and (b) obtained the third party's express written consent to the disclosure and use of that party's information as set forth in this Agreement.

   2. You represent and warrant that the statements in your application are true and that no Services are being procured for any unlawful or abusive purpose, including but not limited to the infringement of any intellectual property right or other right; the distribution of malware; the abusive operation of botnets; phishing; fraudulent or deceptive practices; the unauthorized transfer to yourself or any other party of any domain name or Services; counterfeiting; or any other activity in violation of any laws, rules, or regulations (the "Illegal Uses"). Providing inaccurate or unreliable information, failing to update information within seven (7) days of any change, engaging in any Illegal Uses, or failing to respond for over fifteen (15) days to inquiries by us concerning the accuracy of Account and WHOIS contact information will constitute an incurable material breach of this Agreement and be a basis for suspension and/or cancellation of the Services.

   3. You are responsible for regularly monitoring email sent to the email address in your Account. You may lose your rights to the domain name(s) or your right to receive the Services if you do not respond appropriately and timely to an email sent in conjunction therewith.

  3. ACCESSING YOUR ACCOUNT:

   1. In order to change any of your Account or domain name WHOIS information, you must access your Account with your Primary Service Provider, or your Account with us. It is your duty to safeguard your Account login identifier and password from any unauthorized use. Any person in possession of your Account login identifier and password will have both the ability and your authorization to modify your Account and domain name information, initiate transfers of your domain name(s) to other registrars, initiate registrant changes to your domain names which may terminate your rights to use such domain name(s), update DNS changes to your domain name(s) which may result in changes to the content associated with your domain name(s) and take other actions which may affect or terminate your rights and access to your domain name(s) and/or the Services.

   2. We will take reasonable precautions to protect the information we obtain from you from loss, misuse, unauthorized access or disclosure, alteration or destruction of that information and such reasonable precautions include procedures for releasing Account access information to parties who claim to have lost Account access information. If we take reasonable precautions in relation thereto, IN NO EVENT SHALL WE BE LIABLE IF SUCH REASONABLE PRECAUTIONS DO NOT PREVENT THE UNAUTHORIZED USE OR MISUSE OF YOUR ACCOUNT IDENTIFIER OR PASSWORD AND, EVEN IF WE FAIL TO TAKE REASONABLE PRECAUTIONS, OUR LIABILITY UNDER ANY CIRCUMSTANCES SHALL BE LIMITED BY THE LIMITATION OF LIABILITY PROVISION FOUND IN PARAGRAPH 13 BELOW IN THIS AGREEMENT.

   3. If you contact us alleging that a third party has unauthorized access to your Account or domain names, we may charge you administrative fees, currently set at fifty dollars ($50) per hour, for our time spent in relation to the matter, regardless of whether or not we return control over the Account and/or domain name(s) to you. You will indemnify us for any reasonable attorneys' fees and costs we may incur in relation to the matter, even if those fees and costs accrue as a result of defending an action, or responding to a threat of an action, initiated by you or a third party.

  4. SHARING OF WHOIS INFORMATION:

   1. We will make available the domain name registration information you provide or that we otherwise maintain to the following parties: ICANN, any ICANN-authorized escrow service, the registry administrator(s), and to other third parties as ICANN and applicable laws may require or permit (including through web-based and other on-line WHOIS lookup systems), whether during or after the term of your domain name registration services of the domain name. You irrevocably waive any and all claims and causes of action you may have arising from such disclosure or use of such information. We may make publicly available, or directly available to third parties, some, or all, of the information you provide, for purposes of inspection (such as through our WHOIS service) or for targeted marketing and other purposes as required or permitted by applicable laws, including by way of bulk WHOIS data access provided to third parties who enter into a bulk WHOIS data access agreement with us.

   2. ICANN may establish or modify the guidelines, limits and/or requirements that relate to the amount and type of information that we may or must make available to the public or to private entities, and the manner in which such information is made available. Information regarding ICANN's guidelines and requirements regarding WHOIS can be found at http://www.icann.org/registrars/wmrp.htm, http://www.icann.org/registrars/wdrp.htm, and elsewhere on the ICANN website at http://www.icann.org/.

 5. OUR SERVICES:

  1. DOMAIN NAME REGISTRATION.

   1. We are accredited registrars with ICANN for generic top level domain names ("gTLDs") (such as .com, .net, .org, etc.). ICANN oversees registrations and other aspects of the gTLDs. We also are registrars for a variety of country code top level domain names ("ccTLDs") (such as .co.uk, .de, etc.). For a partial list of registry administrators and for more information on gTLDs, see http://www.icann.org/tlds/.Domain name registrations are not effective until the registry administrator puts them into effect. Domain name registrations are only for limited terms which end on the expiration date. For domain names which are created as a new registration out of the pool of available domain names, the term begins on the date the domain name registration is acknowledged by the applicable registry. For domain name registrations which were not returned to the pool of available domain names, the term begins on the date the previous registrant's domain name registration was acknowledged by the applicable registry.

   2. We and your Primary Service Provider are not liable or responsible in any way for any errors, omissions or any other actions by the registry administrator, including those arising out of or related to a request to register, renew, modify the settings for, or transfer of a domain name registration. You acknowledge that domain name registration is a service, domain name registrations do not exist independently from services provided pursuant to this or a similar registration agreement with a registrar, domain name registration services do not create a property interest and you have no such property interest in any domain name(s) which you may register with us.

   3. If you submit an application for pre-registration of a domain name, we do not guarantee that the domain name will be secured for you, or that you will have immediate access to the domain name if secured. In the event two (2) or more pre-registration applications are received for the same domain name and the domain name is secured, all applicants will be invited to a private auction to decide who gets the domain name. If you are such an applicant and wish to participate in the auction, you must first acknowledge any trademark claims notice that is shown to you and agree to any additional terms and conditions which may be applicable. We reserve the right to cancel any pre-registration request at any time and for any reason.

  2. AFTER MARKET DOMAIN NAMES:

   1. We offer for sale domain names that are registered to third parties (also known as aftermarket domain names) in a variety of top level domain names ("After Market Domain Name(s)"). All After Market Domain Name registrations are offered on a first come, first served basis. If you are the first to complete an After Market Domain Name registration application for a particular domain name, including payment of the purchase price we designate, we will initiate a transfer of the relevant After Market Domain Name to your Account. If the After Market Domain Name is at another domain registrar at the time of your purchase, we will transfer your purchased After Market Domain Name to us at no cost to you and will add one year to the existing registration period. If the After Market Domain Name is already located with us as the domain registrar at the time of your purchase and it has ninety (90) days or less from the date of your purchase before expiration, we will renew your After Market Domain for you for free. If the After Market Domain Name is already located with us as the domain registrar at the time of your purchase and it has ninety-one (91) days or more before expiration, you are responsible for all renewal fees. Any subsequent renewals of the After Market Domain Name will be charged at the then-current renewal fee. Once you submit your order for an After Market Domain Name, you have entered into a valid, binding and enforceable contract to pay the designated purchase price for the After Market Domain Name. Because we are selling After Market Domain Names initially registered to third parties, we have no control and make no representations regarding the accuracy or legality of domain names advertised, the accuracy or legality of any domain name listing, or the right and the ability of the third party seller to transfer the After Market Domain Name or complete the transaction. We do not control whether or not third party sellers will complete a transaction. We reserve the right to reject or cancel your After Market Domain Name registration for any reason including, but not limited to, any pricing errors. In the event your After Market Domain Name registration is rejected or cancelled by us, for any reason, we will refund in full the amount of the purchase price for the After Market Domain Name as your sole remedy.

   2. Once the After Market Domain Name is transferred into your Account, such After Market Domain Name may not be transferred away from us to another registrar during the first sixty (60) days following the transfer, during which time the After Market Domain Name may be placed on transfer lock. All of your obligations under this Agreement which apply to the registration or renewal of domain name(s) created by you apply to any After Market Domain Name(s) acquired by you, including but not limited to prohibition against any Illegal Uses.

  3. NOT INCLUDED IN THE SERVICES:

   1. We are not responsible to determine whether the domain name(s) you select, or the use you or others make of the domain name(s), or other use of the Services, infringes legal rights of others. It is your responsibility to know whether or not the domain name(s) you select or use or allow others to use infringe legal rights of others.

   2. We might be ordered by a court or arbitrator to cancel, modify, or transfer your domain name; it is your responsibility to list accurate contact information in association with your Account and to communicate with litigants, potential litigants, and governmental authorities. It is not our responsibility to forward court orders or other communications to you. Our policy is to comply with court orders from courts of competent jurisdiction as well as UDRP and URS Panel decisions. If you contact us informing us that you are contesting a court order from a court of competent jurisdiction, we may, but are not obligated to, place a transfer lock on the domain name pending the outcome of the dispute. If you contact us informing us that you are contesting an adverse UDRP or URS Panel decision, your time limits and procedures to do so are subject to the requirements set forth in the UDRP or URS. We will not delay implementation of a UDRP or URS Panel decision based solely on your informing us that you intend to contest the decision.

  4. USE OF FREE SERVICES:

   1. In consideration for providing additional optional Services for which we do not charge an additional fee, including, but not limited to, free trials, URL forwarding, email forwarding, free parking page, free website hosting, free email services, or other free services which we may introduce from time to time (as such list may be modified by us from time to time) ("Free Services"), we may display advertising in conjunction therewith through the use of pop-up or pop-under browser windows, banner advertisements, audio or video streams, appendices to emails, or any other advertising means, and we may aggregate for our own use, related usage data by means of cookies and other similar means. You will not be entitled to any of the proceeds we may earn as a result of such advertising. We may discontinue any Free Services at any time with or without providing you prior notice.

   2. From time to time we may provide you with free or low-cost domain name(s) registration services ("Promotional Name(s)"). If we do so, the services for the Promotional Name(s) will be placed in the same Account as your other domain name(s) and you will be listed as the registrant, though we may point the Promotional Name to IP address(es) of our choosing. If you want to assume control over the services provided to the Promotional Name, including the right to transfer or push the Promotional Name service to other registrars or other Accounts or the ability to control the DNS settings for the Promotional Name, you must pay the promotional registration fee or renewal fee, if any, and the terms of this Agreement will apply to such Promotional Name(s). If you do not want the Promotional Name services, you may request that you be removed as the registrant of such Promotional Names and we may be listed as the domain name registrant or we may delete such domain names or make them available to others. For any domain name services, including these Promotional Names, for which you are listed as registrant but for which you do not pay the registration or renewal fee, we may assign name-servers to the domain name and point the domain name to IP address(es) designated by us until the registration or renewal fee is paid.

 6. SERVICES PROVIDED AT WILL; TERMINATION OR SUSPENSION OF SERVICES:

  1. We and your Primary Service Provider may reject your domain name registration application or elect to discontinue providing Services to you for any reason within thirty (30) days of a Service initiation or a Service renewal. Outside of this period, we and your Primary Service Provider may terminate or suspend the Services at any time for cause, which, without limitation, includes (i) registration of prohibited domain name(s), (ii) abuse of the Services, (iii) payment irregularities, (iv) allegations of illegal conduct or infringement of any third party intellectual property right or other right, (v) failure to keep your Account or WHOIS information accurate and up to date, (vi) failure to respond to inquiries from us for over fifteen (15) calendar days, or (vii) if your use of the Services involves us in a violation or alleged violation of any third party's rights or acceptable use policies, including but not limited to the transmission of unsolicited email or the violation or alleged violation of any intellectual property right or other right. No fee refund will be made when there is a suspension or termination of Services for cause.

  2. At any time and for any reason, we may terminate the Services thirty (30) days after we send notice of termination via mail or email, at our option, to the WHOIS contact information provided in association with your domain name registration. Following notice of termination other than for cause, you must transfer your domain name within such thirty (30) day notice period or risk that we may delete your domain name, transfer the registration services associated with your domain name to ourselves or a third party, or suspend or modify Services related to your domain name. If we terminate Services for a reason other than cause, we will provide a pro-rata refund of your fees.

  3. If we terminate or suspend the Services provided to you under this Agreement, we may then, at our option, make either ourselves or a third party the beneficiary of Services which are substantially similar to those which were previously provided to you. If we have grounds to terminate or suspend Services with respect to one domain name or in relation to other Services provided through your Account, we may terminate or suspend all Services provided through your Account.

  4. We and any registry reserve the right to deny, cancel, or transfer any domain name registration or transaction, or place any domain name(s) on lock, hold, or similar status, as we or the registry deem necessary, in either our or the registry's unlimited and sole discretion: (i) to protect the integrity and stability of the registry; (ii) to comply with any applicable registry policies and/or procedures or ICANN rules and regulations, including without limitation, the registry agreement; (iii) to comply with any applicable laws, government rules or requirements, requests of law enforcement, or any dispute resolution process; (iv) to avoid any liability, civil or criminal, on the part of us or the registry, as well as our or the registry's affiliates, subsidiaries, officers, directors, and employees; (v) to correct mistakes by us, another registrar, or the registry in connection with the domain name; (vi) following an occurrence of any of the prohibited activities described in Section 4.b.ii above; (vii) per the terms of this Agreement; or (viii) for the resolution of disputes concerning the domain name.


 7. FEES AND TAXES:

  1. You agree to pay, prior to the effectiveness of the desired Services, the applicable Service fees set forth on the Pricing Page or otherwise communicated to you. In the event any of the fees for Services change, we will use reasonable efforts to give you thirty (30) days prior notice of such changes on the Pricing Page or by other reasonable means. Please check the Pricing Page often for any changes to our Services fees. All fees are non-refundable, in whole or in part, even if your domain name registration is suspended, cancelled or transferred prior to the end of your then current registration term, unless this Agreement specifically provides for a refund. At our option, we may require that you pay fees through a particular payment means (such as by credit card or by wire transfer) or that you change from one payment provider to another.

  2. Unless specified otherwise, the fees for the Services do not include taxes. If we are required to pay ICANN fees or United States or international sales, use, property, value-added ("VAT"), royalty, license, or other taxes based on your use of the Services, then you must pay such fees or taxes. This section does not apply to taxes based on our income.


 8. PAYMENT ISSUES: In the event of a charge back by a credit card company (or similar action by another payment provider allowed by us) in connection with your payment of fees for any Services, we and/or your Primary Service Provider may suspend access to any and all Accounts you have with us and/or your Primary Service Provider and all interests in and use of any domain name registration services, website hosting, and/or email services, including all data hosted on our systems and/or on the systems of your Primary Service Provider may be assumed by us or your Primary Service Provider, as the case may be, or may be terminated. We may reinstate your rights to and control over these Services solely at our discretion, and subject to our receipt of the unpaid fees and our then-current reinstatement fee set forth on the Pricing Page or otherwise communicated to you. Reinstatement of Services by your Primary Service Provider may be according to the terms between you and your Primary Service Provider relating to reinstatement. If you have an issue with credit card or other payment charges, you should contact your Primary Service Provider, first, and us, second, regarding the issue before you contact your credit card or other payment process company to request a charge back or reversal of the charges.

 9. EXPIRATION AND RENEWAL OF SERVICES: It is your responsibility to keep your own records and to maintain your own reminders regarding when your domain name registration or other Services are set to expire. With respect to domain name registration services, we and/or your Primary Service Provider will email a renewal notification approximately one (1) month and approximately one (1) week prior to each such domain name's expiration. In addition, if a domain name is not renewed, we and/or your Primary Service Provider will email an additional renewal notification within five (5) days after the expiration of such domain name's registration. All renewal notifications will be sent to primary contact for the Account associated with the domain name registration. It is your responsibility to maintain current and accurate credit card information should any Services be placed on "auto-renew." We and/or your Primary Service Provider will notify you when renewal fees are due. Should these fees go unpaid, your Services will expire or be cancelled. Payment must be made by credit card or such other method as we may allow or require from time to time. If you select automatic renewal of the Services, we may attempt to renew the Services a reasonable time before expiration, provided your credit card or other billing information is available and up to date. It is your responsibility to keep your billing information up to date and we are not required to, but may, contact you to update this information in the event that an attempted transaction is not processed successfully. Please note: for certain top level domain names, the automatic renewal option is not available.

 10. EXPIRATION OF A DOMAIN NAME REGISTRATION: Immediately after the expiration of the term of domain name registration services and before deletion of the domain name in the applicable registry's database, we may direct the domain name to name-servers and IP address(es) designated by us, including, without limitation, to no IP address or to IP address(es) which host a parking page or a commercial search engine that may display advertisements, and we may either leave your WHOIS information intact or we may change the contact information in the WHOIS output for the expired domain name so that you are no longer the listed registrant of the expired domain name.

  1. Reactivation Period Process. For a period of approximately thirty (30) days after expiration of the term of domain name registration services, we may provide a procedure by which expired domain name registration services may be renewed. We may, but are not obligated to, offer this process, called the "reactivation period." You assume all risks and all consequences if you wait until close to or after the expiration of the original term of domain name registration services to attempt to renew the domain name registration services. We may, in our sole discretion, choose not to offer a reactivation period and we shall not be liable therefore. The reactivation period renewal process, if any, may involve additional fees which we and your Primary Service Provider may determine. We may make expired domain name services(s) available to third parties, we may auction off the rights to expired domain name services (the auction beginning close to the end or after the end of the reactivation period), and/or expired domain name registration services may be re-registered to any party at any time.

  2. After the reactivation period, if any, we may:

   1. Discontinue the domain name registration services at any time thereafter without notice. In which case, certain registry administrators may provide procedures by which discontinued domain name registration services may nonetheless be renewed. We will participate in this process, typically called the "Redemption Grace Period" ("RGP"), for each gTLD registry administrator that provides it. We may, in our sole discretion, choose not to participate in the RGP process with respect to any or all of your ccTLD domain name registration services and we shall not be liable therefore. If available, RGP typically ends between thirty (30) and forty-two (42) days after the end of the reactivation period of the domain name services. The current RGP fee is set forth on the Pricing Page and does not include any registration fees that may also be due. We are not obliged to contact you to alert you that the domain name registration services are being discontinued; or

   2. Pay the registry's registration fee or otherwise provide for the registration services to be continued. In which case, we may then set the name-servers and the DNS settings for the domain name services, we may set the DNS to point to no IP address or to IP address(es) which host parking page(s) or a commercial search engine that may display paid advertisements, and we may change the contact information in the WHOIS output for the expired domain name so that you are no longer the listed registrant of the expired domain name. We do not have to pay you any of the proceeds we may earn as a result. We are not obliged to contact you to alert you that the domain name registration services are being continued. The domain name will be designated as being in the extended redemption grace period ("ERGP"), and you will be allowed to assume, during the first 120 days of the then extant registration term, complete management of the domain name services, including the right to control the DNS settings, provided that you pay the ERGP fee (which is the same as the RGP fee) plus any registration fees. After the end of the 120-day period, if you do not exercise your rights under this provision, you have abandoned the domain name services, and relinquish all interests and use of the domain name services; or

   3. If we auctioned the domain name services to a third party, we may transfer the domain name registration services to such third party. In which case, the third party who won the auction for the domain name services will control the domain name services, including control over the WHOIS information and the DNS settings. You may recover the domain name registration services prior to the end of the reactivation period, as such reactivation period applied to you. We are not obliged to contact you to alert you that the domain name registration services are or were auctioned. We do not have to pay you any of the proceeds we may earn as a result of such an auction.

 11. TRANSFERS:

  1. Transfer of your domain name(s) services shall be governed by ICANN's transfer policy, available at http://www.icann.org/transfers/, including the Registrar Transfer Dispute Resolution Policy, available at http://www.icann.org/en/transfers/dispute-policy-12jul04.htm as well as the UDRP and URS as described in Section 17 of this Agreement, as these policies may be modified from time to time. To transfer your domain name(s) you should first login to your Account to lock or unlock your domain name(s) and/or to obtain the EPP "AuthCode" which is required to transfer domain services in an EPP registry (such as .org). Alternatively, you should contact your Primary Service Provider to have your domain name(s) services locked or unlocked or to obtain the EPP "AuthCode." If your Primary Service Provider is unresponsive, you may contact us to have your domain name(s) locked or unlocked or to obtain the EPP "AuthCode" though we may first contact your Primary Service Provider to request that the Primary Service Provider address the request. Only the registrant and the administrative contacts listed in the WHOIS information may approve or deny a transfer request. Without limitation, domain name services may not be transferred within sixty (60) days of initial registration, within sixty (60) days of a transfer, if there is a dispute regarding the identity of the domain name registrant, if you are bankrupt, or if you fail to pay fees when due. We will follow the procedures for both gaining and losing registrars as outlined in ICANN's transfer policies. Transfer requests typically take five (5) business days to be processed. A transfer will not be processed if, during this time, the domain name registration services expire, in which event you may need to reinstate the transfer request following a redemption of the domain name, if any. You may be required to resubmit a transfer request if there is a communication failure or other problem at either our end or at the registry. YOU ASSUME ALL RISK FOR FAILURE OF A TRANSFER WHETHER OR NOT THE TRANSFER PROCESS IS INITIATED CLOSE TO THE END OF A REGISTRATION TERM.

  2. Upon initial registration, we may place a "Registrar Lock" ("ClientTransferProhibited" status) on your domain name services and this will prevent your domain name services from being transferred without your authorization, though we are not required to do so. By allowing your domain name services to remain locked, you provide express objection to any and all transfer requests until the lock is removed, which may be done within your Account.

  3. You explicitly authorize us to act as your "Designated Agent" (as defined in ICANN's transfer policy) to approve each "Change of Registrant" (as defined in ICANN's transfer policy) on your behalf.

 12. OWNERSHIP OF INFORMATION AND DATA: We own all database, compilation, collective and similar rights, title and interests worldwide in our domain name database, and all information and derivative works generated from the domain name database. We own the following information for those registrations for which we are the registrar: (a) the original creation date of the registration, (b) the expiration date of the registration, (c) the name, postal address, e-mail address, voice telephone number, and where available fax number of the registrant and all contacts for the domain name registration, (d) any remarks concerning the registered domain name that appear or should appear in the WHOIS or similar database, and (e) any other information we generate or obtain in connection with the provision of Services, other than the domain name being registered, the IP addresses of the primary nameserver and any secondary nameservers for the domain name, and the corresponding names of those nameservers. We do not have any ownership interest in your specific personal registration information outside of our rights in our domain name database.

 13. AGENTS AND LICENSES: If you are registering a domain name for or on behalf of someone else, you represent that you have the authority to and will bind that person as a principal to all terms and conditions provided herein. If you license the use of a domain name you register to us or a to third party, you remain the domain name holder of record, and remain responsible for all obligations at law and under this Agreement, including but not limited to payment obligations, and providing (and updating, as necessary) both your own full contact information, and accurate technical, administrative, billing and zone contact information adequate to facilitate timely resolution of any problems that arise in connection with the domain name and domain name registration and for ensuring non-infringement of any third party intellectual property rights or other rights.

 14. LIMITATION OF LIABILITY: WE WILL NOT BE LIABLE FOR ANY (a) SUSPENSION OR LOSS OF THE SERVICES, (b) USE OF THE SERVICES, (c) INTERRUPTION OF SERVICES OR INTERRUPTION OF YOUR BUSINESS, (d) ACCESS DELAYS OR ACCESS INTERRUPTIONS TO OUR WEB SITE(S) OR SERVICES OR DELAYS OR ACCESS INTERRUPTIONS YOU EXPERIENCE IN RELATION TO A DOMAIN NAME REGISTERED WITH US; (e) LOSS OR LIABILITY RESULTING FROM ACTS OF OR EVENTS BEYOND OUR CONTROL (f) DATA NON-DELIVERY, MIS-DELIVERY, CORRUPTION, DESTRUCTION OR OTHER MODIFICATION; (g) THE PROCESSING OF AN APPLICATION FOR A DOMAIN NAME REGISTRATION; (h) LOSS OR LIABILITY RESULTING FROM THE UNAUTHORIZED USE OR MISUSE OF YOUR ACCOUNT IDENTIFIER OR PASSWORD; OR (i) APPLICATION OF ANY DISPUTE POLICY. NEITHER WE NOR YOUR PRIMARY SERVICE PROVIDER WILL BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND (INCLUDING LOST PROFITS) REGARDLESS OF THE FORM OF ACTION WHETHER IN CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), OR OTHERWISE, EVEN IF WE OR YOUR PRIMARY SERVICE PROVIDER HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN NO EVENT SHALL OUR OR YOUR PRIMARY SERVICE PROVIDER'S MAXIMUM AGGREGATE LIABILITY EXCEED THE TOTAL AMOUNT PAID BY YOU FOR SERVICES, BUT IN NO EVENT GREATER THAN FOUR HUNDRED DOLLARS (US$400.00). BECAUSE SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, IN SUCH STATES, OUR AND YOUR PRIMARY SERVICE PROVIDER'S LIABILITY SHALL BE LIMITED TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW.

 15. INDEMNITY: You hereby release and agree to indemnify, defend, and hold us, ICANN, the registry operators, and your Primary Service Provider, as well as the contractors, agents, employees, officers, directors, shareholders, and affiliates of such parties harmless from and against any and all liabilities, claims, damages, costs and expenses, including reasonable attorneys' fees and court costs, for third party claims relating to or arising under this Agreement, including any breach of any of your representations, warranties, covenants or obligations set forth in this Agreement, the Services provided hereunder, or your use of the Services, including, without limitation, infringement or alleged infringement by you, or by anyone else using the Services, of any intellectual property or other right of any person or entity, or from the violation or alleged violation of any of our or ICANN's operating rules or policies relating to the Services provided. We may seek written assurances from you in which you promise to indemnify, defend, and hold us harmless from the costs and liabilities described in this paragraph. Such written assurances may include, in our sole discretion, the posting of a performance bond(s) or other guarantees reasonably calculated to guarantee payment. Your failure to provide such assurances may be considered by us to be a breach of this Agreement by you and may, in our sole discretion, result in loss of your right to control the disposition of domain name Services for which you are the registrant and in relation to which we are the registrar of record. This indemnification is in addition to any indemnification (a) required under the UDRP, URS, or any other ICANN policy or any policy of any relevant registry; or (b) set forth elsewhere in this Agreement.

 16. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES: YOU REPRESENT AND WARRANT THAT NEITHER THE REGISTRATION OF A DOMAIN NAME NOR THE MANNER IN WHICH IT IS DIRECTLY OR INDIRECTLY USED NOR THE USE OF OTHER OF THE SERVICES INFRINGES THE LEGAL RIGHTS OF A THIRD PARTY OR WILL OTHERWISE SUBJECT US TO A LEGAL CLAIM. THE SERVICES ARE INTENDED FOR USE BY PERSONS WHO ARE AT LEAST EIGHTEEN (18) YEARS OLD AND BY USING THE SERVICES, YOU REPRESENT AND WARRANT THAT YOU ARE AT LEAST EIGHTEEN (18) YEARS OLD AND ALL INFORMATION PROVIDED BY YOU IN CONNECTION WITH YOUR PROCUREMENT OF THE SERVICES IS ACCURATE. ALL SERVICES ARE PROVIDED TO YOU "AS IS" AND WITH ALL FAULTS. EXCEPT FOR OUR STATEMENT REGARDING OUR ACCREDITATION AS ICANN-APPROVED DOMAIN NAME REGISTRARS, WE MAKE NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND WHATSOEVER, EXPRESS OR IMPLIED, IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT OR THE SERVICES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, UNLESS SUCH REPRESENTATIONS AND WARRANTIES ARE NOT LEGALLY EXCLUDABLE. WITHOUT ANY LIMITATION TO THE FOREGOING, WE MAKE NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND WHATSOEVER THAT REGISTRATION OR USE OF A DOMAIN NAME UNDER THIS AGREEMENT WILL IMMUNIZE YOU EITHER FROM CHALLENGES TO YOUR DOMAIN NAME REGISTRATION, OR FROM SUSPENSION, CANCELLATION OR TRANSFER OF THE DOMAIN NAME REGISTERED TO YOU. ANY MATERIAL AND/OR DATA DOWNLOADED OR OTHERWISE OBTAINED THROUGH THE USE OF OUR E-MAIL FORWARDING OR OTHER EMAIL SERVICE IS DONE AT YOUR OWN DISCRETION AND RISK AND YOU WILL BE SOLELY RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE TO YOUR COMPUTER SYSTEM OR LOSS OF DATA THAT RESULTS FROM THE DOWNLOAD OF SUCH MATERIAL AND/OR DATA. WE MAKE NO WARRANTY REGARDING ANY GOODS OR SERVICES PURCHASED OR OBTAINED THROUGH OUR E-MAIL SERVICES OR ANY TRANSACTIONS ENTERED INTO THROUGH OUR E-MAIL SERVICES. NO ADVICE OR INFORMATION, WHETHER ORAL OR WRITTEN, OBTAINED BY YOU FROM US SHALL CREATE ANY WARRANTY NOT EXPRESSLY MADE HEREIN. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF CERTAIN WARRANTIES, SO SOME OF THE ABOVE EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

 17. DISPUTE RESOLUTION POLICY: You are bound by all ICANN consensus policies and all policies of any relevant registry, including but not limited to: (i) the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy ("UDRP"), which is available at http://www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm and http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm along with the UDRP Rules and all Supplemental Rules of any UDRP provider; and (ii) the Uniform Rapid Suspension System ("URS"), which is available at http://newgtlds.icann.org/en/applicants/urs, along with the URS Rules and all Supplemental Rules of any URS provider. The UDRP and URS may be changed by ICANN (or ICANN's successor) at any time. If the registration or reservation of your domain name is challenged by a third party, you will be subject to the provisions specified in the UDRP and URS in effect at the time your domain name registration is disputed by the third party. In the event a domain name dispute arises with any third party, you will indemnify and hold us harmless pursuant to the terms and conditions of the UDRP and URS. If you or your domain name is the subject of litigation, we may deposit control of your domain name record into the registry of the judicial body by providing a party with a registrar certificate.

 18. GOVERNING LAW AND JURISDICTION FOR DISPUTES:

  1. Except as otherwise set forth in the UDRP, URS, or any similar ccTLD policy, with respect to any dispute over a domain name registration, this Agreement, your rights and obligations and all actions contemplated by this Agreement shall be governed by the laws of the United States of America and the State of Washington, as if the Agreement was a contract wholly entered into and wholly performed within the State of Washington.

  2. Any dispute, claim or controversy arising out of or relating to this Agreement or the breach, termination, enforcement, interpretation or validity thereof, including the determination of the scope or applicability of the agreement to arbitrate, shall be determined by arbitration in King County, Washington, before one arbitrator. The arbitration shall be administered by JAMS pursuant to its Comprehensive Arbitration Rules and Procedures. Judgment on the Award may be entered in any court having jurisdiction. YOU AND WE AGREE THAT EACH MAY BRING CLAIMS AGAINST THE OTHER ONLY IN AN INDIVIDUAL CAPACITY, AND NOT AS A CLASS MEMBER IN ANY FORM OF A CLASS PROCEEDING. Further, unless both you and we expressly agree otherwise in writing, the arbitrator may not consolidate more than one person's claims, and may not otherwise preside over any form of a class proceeding. This clause shall not preclude parties from seeking provisional remedies in aid of arbitration from a court of appropriate jurisdiction. Service of process on you by us in relation to any dispute arising under this Agreement may be served upon you by first class mail to the address listed by you in your Account and/or domain name WHOIS information or by electronically transmitting a true copy of the papers to the email address listed by you in your Account and/or domain name WHOIS information.

  3. Notwithstanding the foregoing, for the adjudication of third party disputes (i.e., disputes between you and another party, not us) concerning or arising from use of domain names registered hereunder, you shall submit without objection, without prejudice to other potentially applicable jurisdictions, to the subject matter and personal jurisdiction of the courts (i) of the domicile of the registrant as it appears in the public WHOIS record for the domain name(s) in controversy, and (ii) where we are located, currently those State or federal courts whose geographic districts include Bellevue, Washington.

 19. NOTICES: Any notices required to be given under this Agreement by us to you will be deemed to have been given if delivered in accordance with the Account and/or domain name WHOIS information you have provided.

 20. ADDITIONAL REGISTRY REQUIREMENTS. Some registries have additional contractual requirements that you agree to by registering domain names from those registries. You are responsible for reviewing any terms and conditions applicable to or provided by such registries.

 21. GENERAL: This Agreement and all applicable ICANN policies and the policies of any relevant registry, including but not limited to the UDRP and URS, together with all modifications, constitute the complete and exclusive agreement between you and us, and supersede and govern all prior proposals, agreements, or other communications. You represent, warrant, and agree that upon entering into this Agreement, that you are not relying upon and have not relied upon any representation, promise, or statement made by anyone which is not recited, contained, or embodied in this Agreement. Nothing contained in this Agreement shall be construed as creating any agency, partnership, or other form of joint enterprise between the parties. The failure of us to require your performance of any provision hereof shall not affect the full right to require such performance at any time thereafter; nor shall the waiver by us of a breach of any provision hereof be taken or held to be a waiver of the provision itself. In the event that any provision of this Agreement shall be unenforceable or invalid under any applicable law or be so held by applicable court decision, such unenforceability or invalidity shall not render this Agreement unenforceable or invalid as a whole. We will amend or replace such provision with one that is valid and enforceable and which achieves, to the extent possible, our original objectives and intent as reflected in the original provision. This Agreement may not be amended or modified by you except by means of a written document signed by both you and an authorized representative of us. The parties hereby incorporate the requirements of 41 CFR 60-1.4(a), 300.5(a) and 741.5, if applicable.

THE FOLLOWING REGISTRARS ARE REFERENCED IN THIS DOCUMENT:

eNom, Incorporated
Mobile Name Services Incorporated
Sipence, Incorporated
Vedacore.com, Inc.
eNom623, Inc.
eNom1039, Inc.
eNom1040, Inc.
eNom625, Inc.
eNom Canada CorpΓια κάποιες από τις καταλήξεις των gTLD domain names ενδέχεται να ισχύουν επιπρόσθετες προϋποθέσεις και όροι. Με την κατοχύρωση ενός gTLD ο πελάτης ανεπιφύλακτα αποδέχεται τους όρους αυτούς και βεβαιώνει ότι πληρεί τις αντίστοιχες προϋποθέσεις. Οι καταλήξεις για τις οποίες ισχύουν επιπρόσθετες προϋποθέσεις και οι προϋποθέσεις αυτές βρίσκονται εδώ: Επιμέρους όροι για την καταχώρηση νέων gTLDs

.EU Domains

Αντικείμενο

H ΙP προσφέρει στον πελάτη υπηρεσίες καταχώρησης ονομάτων χώρου με κατάληξη .eu. Η IP.GR είναι επίσημος εγκεκριμένος καταχωρητής από την Eurid.

Υποχρεώσεις της IP.GR

Η IP.GR υποχρεούται να παρέχει τη κάθε φορά συμφωνηθείσα υπηρεσία σύμφωνα με τους κανόνες και τις αποφάσεις της Eurid. Η IP.GR τηρεί την διασφάλιση των στοιχείων του πελάτη και την μη δημοσιοποίηση των προσωπικών του δεδομένων. Η IP.GR υποχρεούται να ενημερώνει τον πελάτη για οποιαδήποτε κοινοποίηση πληροφορίας από την Eurid που αφορά το αντίστοιχο .eu όνομα χώρου.

Υποχρεώσεις του Πελάτη

Ο πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει την IP.GR για οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων επικοινωνίας του. Ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει τα τέλη που αναγράφονται στο δικτυακό τόπο της IP.GR ακόμα και αν απορριφθεί η αίτηση από την Eurid. Σε περίπτωση μη εξόφλησης των οφειλών του προς την IP.GR εντός των ημερομηνιών που προβλέπονται κάθε φορά, η υποβολή της αίτησης θεωρείται ως μη υποβληθείσα. Ο πελάτης οφείλει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που του παρέχονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία των τηλεπικοινωνιών και η οποιαδήποτε παράνομη χρήση από την μεριά του, επιφέρει ποινικές και αστικές κυρώσεις.

IDN Domains

Η IP.GR προσφέρει μέσω του μητρώου EURID τη δυνατότητα καταχώρησης ονομάτων χώρου .eu με ελληνικούς χαρακτήρες. Η IP.GR δεν υποστηρίζει τους διεθνείς χαρακτήρες που υποστηρίζει το μητρώο των .eu domain, αλλά μόνο τους ελληνικούς χαρακτήρες α-ω|ά|έ|ή|ί|ύ|ό|ώ|ΐ|ϊ|ϋ|ΰ Έτσι η αναζήτηση διαθεσιμότητας ονόματος χώρου που περιλαμβάνει χαρακτήρες διαφορετικούς από τους παραπάνω θα επιστρέψει σαν αποτέλεσμα ότι το όνομα δεν είναι διαθέσιμο ή δεν είναι έγκυρο, ακόμη και αν το συγκεκριμένο όνομα είναι διαθέσιμο και έγκυρο.

Χρεώσεις Υπηρεσιών

Ο πελάτης χρεώνεται για τις υπηρεσίες που του παρέχονται με βάση τον τιμοκατάλογο της IP.GR. Οι τιμές επιβαρύνονται με 24%, 17% ή 0% Φ.Π.Α κατά περίπτωση. Ο τιμοκατάλογος είναι δημοσιευμένος στον δικτυακό τόπο της IP.GR και οι τιμές συμπεριλαμβάνουν τα τέλη που αποδίδονται από την IP.GR στην Eurid. Ο πελάτης οφείλει να εξοφλεί τις υποχρεώσεις του προς την IP.GR κατά την υποβολή της αίτησης και σύμφωνα πάντα με τους τρόπους πληρωμής που συμφώνησε με την IP.GR. Η IP.GR εκδίδει και αποστέλλει τα αντίστοιχα παραστατικά στην διεύθυνση που έχει δηλωθεί από τον πελάτη.

Διάρκεια Ονόματος – Ανανέωση

Το δικαίωμα που αποκτάται με την εκχώρηση ενός ονόματος χώρου με κατάληξη .eu διαρκεί από 1 έως 10 χρόνια ανάλογα με τον χρόνο καταχώρησης. Η εκχώρηση μπορεί να ανανεώνεται διαρκώς με την καταβολή των αντίστοιχων τελών κάθε φορά. Με τη λήξη της περιόδου εκχώρησης ή της ανανέωσης το όνομα χώρου με κατάληξη .eu απενεργοποιείται από το Μητρώο σύμφωνα με τις αποφάσεις της Eurid.

Όροι χρήσης υπηρεσίας Backorder

Περιγραφή Υπηρεσίας

Η υπηρεσία χρησιμοποιείται από τον πελάτη την κατοχύρωση .gr ονομάτων τα οποία τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν είναι διαθέσιμα, εφόσον αυτά δεν ανανεωθούν κατά την ημερομηνία λήξης τους. Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας για ένα όνομα χώρου, αυτό παρακολουθείται και εφόσον μετά τη λήξη του το όνομα δεν ανανεωθεί από τον τρέχοντα ιδιοκτήτη του και αφεθεί ελεύθερο, επιχειρείται άμεσα η κατοχύρωση του, χωρίς καμία επιπρόσθετη εντολή ή ενέργεια του πελάτη.

Υποχρεώσεις της IP.GR

Η IP.GR υποχρεούται να παρέχει την συμφωνηθείσα υπηρεσία σύμφωνα με τους κανόνες και τις αποφάσεις των αντίστοιχων Μητρώων ονομάτων. Η IP.GR τηρεί την διασφάλιση των στοιχείων του πελάτη και την μη δημοσιοποίηση των προσωπικών του δεδομένων.

Η εταιρία αναλαμβάνει την παρακολούθηση του ονόματος για το οποίο χρησιμοποιήθηκε η υπηρεσία Backorder. Σε περίπτωση που αυτό καταστεί διαθέσιμο, η εταιρία θα επιχειρήσει άμεσα την καταχώρησή του. Αν η καταχώρηση είναι επιτυχής, ο πελάτης θα ενημερωθεί σχετικά με email από το αντίστοιχο Μητρώο των .gr ονομάτων.

Η εταιρία δεν μπορεί να παρέχει καμία εγγύηση για την επιτυχημένη κατοχύρωση του ονόματος για το οποίο χρησιμοποιήθηκε η υπηρεσία.

Υποχρεώσεις του Πελάτη

Ο πελάτης οφείλει να κατανοεί ότι η εταιρία δεν δύναται να παρέχει καμία εγγύηση για την κατοχύρωση του ονόματος, καθώς υπάρχει περίπτωση αυτό να ανανεωθεί από τον τωρινό του ιδιοκτήτη. Επιπλέον, μετά τη λήξη του ονόματος, το όνομα περιέρχεται σε κατάσταση καραντίνας για 15 ημερολογιακές ημέρες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μόνο ο τρέχων ιδιοκτήτης του ονόματος μπορεί να το ανανεώσει. Η υπηρεσία Backorder θα επιχειρήσει την κατοχύρωση του ονόματος αμέσως μετά το πέρας της περιόδου αυτής.

Ο πελάτης αποδέχεται ότι η εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η καταχώρηση του ονόματος για το οποίο χρησιμοποιήθηκε η υπηρεσία.

Ο πελάτης φέρει την υποχρέωση να καταβάλει τα τέλη της υπηρεσίας, τα οποία αναγράφονται στο δικτυακό τόπο της IP.GR.

Ο πελάτης οφείλει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που του παρέχονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία των τηλεπικοινωνιών και η οποιαδήποτε παράνομη χρήση από την μεριά του, επιφέρει ποινικές και αστικές κυρώσεις.

Χρέωση Υπηρεσιών

Ο πελάτης χρεώνεται για τις υπηρεσίες που του παρέχονται με βάση τον τιμοκατάλογο της IP.GR, τον οποίο η IP.GR τροποποιεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι τιμές επιβαρύνονται με 24%, 17% ή 0% Φ.Π.Α κατά περίπτωση.

Το κόστος της υπηρεσίας περιλαμβάνει το κόστος παροχής της υπηρεσίας από την εταιρία και τα τέλη κατοχύρωσης του ονόματος χώρου.

Σε περίπτωση ακύρωσης ο κόστος της υπηρεσίας δεν επιστρέφεται μετρητοίς στον πελάτη, αλλά σε μορφή credits, τα οποία ο πελάτης δύναται να εξαργυρώσει για οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία παρέχεται στον ιστότοπο της εταιρίας.

Στο κόστος της υπηρεσίας δεν συνυπολογίζεται το ποσοστό έκπτωσης που μπορεί να υπάρχει στο λογαριασμό του πελάτη.

Ο πελάτης χρεώνεται το κόστος της υπηρεσίας τη στιγμή που υποβάλλει την παραγγελία του.

Καθώς η υπηρεσία περιλαμβάνει κατοχύρωση ονόματος σε μελλοντικό χρόνο, εάν κατά τη χρονική στιγμή της κατοχύρωσης ο σχετικός τιμοκατάλογος έχει αναπροσαρμοσθεί, ο πελάτης θα κληθεί να καταβάλει τη χρηματική διαφορά. Εάν η διαφορά είναι υπέρ του πελάτη, θα του επιστραφεί το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί σε αυτή.

Ενεργοποίηση Υπηρεσίας – Διάρκεια χρήσης

Η υπηρεσία ενεργοποιείται μετά από υποβολή αίτησης και την οικονομική τακτοποίηση αυτής από τον πελάτη. Σε περίπτωση που παρέλθουν τρεις (3) ημέρες από την υποβολή της αίτησης μέχρι την οικονομική τακτοποίηση, η αίτηση ακυρώνεται αυτόματα. Σε περίπτωση που υποβληθούν ταυτόχρονα περισσότερες από μία παραγγελίες για τη χρήση της υπηρεσίας για το ίδιο όνομα χώρου, προτεραιότητα έχει αυτή η οποία θα τακτοποιηθεί οικονομικά πρώτη.

Όταν ενεργοποιηθεί η υπηρεσία για ένα όνομα χώρου, δεν μπορεί να υποβληθεί παραγγελία εκ νέου για τη χρήση της υπηρεσίας αυτής για το ίδιο όνομα από τον ίδιο ή άλλο πελάτη.

Η υπηρεσία παραμένει ενεργή και συνεχίζει να παρακολουθεί το όνομα χώρου για το οποίο έχει ενεργοποιηθεί, έως ότου αυτό κατοχυρωθεί ή ακυρωθεί η υπηρεσία από τον πελάτη.

Ο πελάτης δύναται εφόσον το επιθυμεί, να ζητήσει την ακύρωση της υπηρεσίας. Αν δεν ακυρωθεί, η υπηρεσία θα εκτελεστεί τουλάχιστον μία φορά. Εάν είναι επιτυχής η εκτέλεση, κατοχυρώνεται το domain χωρίς να απαιτείται καμία επιπρόσθετη ενέργεια από τον πελάτη. Εάν δεν είναι επιτυχής, η υπηρεσία ανανεώνεται αυτόματα μέχρι τη νέα ημερομηνία λήξης του ονόματος. Από τη στιγμή που η υπηρεσία έχει εκτελεστεί τουλάχιστον μία φορά ανεπιτυχώς, ο πελάτης δύναται να ζητήσει την ακύρωσή της, 7 ημέρες μετά την εκτέλεσή της. Σε αυτή την περίπτωση, επιστρέφεται στον πελάτη με τη μορφή credits ολόκληρο το κόστος της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους της παροχής της από την εταιρία.

Σε περίπτωση που ο πελάτης αιτηθεί την ακύρωση της υπηρεσίας, πριν από την πρώτη της εκτέλεση, στον πελάτη επιστρέφονται μόνο τα τέλη καταχώρησης του domain, χωρίς το κόστος παροχής της υπηρεσίας.

Όροι χρήσης pre-registration

Ο πελάτης αποδέχεται ότι η εταιρία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί την κατοχύρωση του domain στον πελάτη, καθώς η απονομή ενός domain στον τελικό του δικαιούχο εξαρτάται από τις διαδικασίες που θα ακολουθήσει το αρμόδιο μητρώο. Η εταιρία καμία ευθύνη δε μπορεί να φέρει για την επιτυχή ή όχι κατοχύρωση του ονόματος.

Το κόστος της αίτησης προκατοχύρωσης αποτελείται από δύο σκέλη: το τέλος κατοχύρωσης του ονόματος, το οποίο εξαρτάται από το όνομα και την κατάληξή του και το κόστος υποβολής της αίτησης προκατοχύρωσης. Το κόστος υποβολής της αίτησης καλύπτει διαχειριστικά έξοδα και δεν είναι δυνατό να επιστραφεί στον πελάτη. Σε περίπτωση αποτυχίας κατοχύρωσης του domain, στον πελάτη επιστρέφεται μόνο το τέλος κατοχύρωσης του domain.

Όροι χρήσης υπηρεσίας ID Protect

Η υπηρεσία ID Protect είναι μια συνδρομητική υπηρεσία, που παρέχεται μετά από σχετική παραγγελία του πελάτη και πληρωμή των ανάλογων τελών και για το χρονικό διάστημα που επιλέγει ο πελάτης.

Η υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις καταλήξεις ονομάτων, των οποίων τα Μητρώα υποστηρίζουν τη χρήση αυτής.

Με τη χρήση της υπηρεσίας, τα παρακάτω στοιχεία του πελάτη θα είναι εμπιστευτικά και δε θα μπορούν να προβληθούν δημόσια σε αναζητήσεις (“αναζητήσεις whois”): ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου και fax.

Παρότι ο πελάτης δεν θα εμφανίζεται σε δημόσιες αναζητήσεις σαν ιδιοκτήτης του domain, παρόλα αυτά θα εξακολουθεί να έχει κάθε νόμιμο δικαίωμα πάνω στο domain, όπως η μεταβίβαση, η μεταφορά σε άλλο καταχωρητή ή η σύνδεση του ονόματος με χώρο φιλοξενίας. Θα διατηρεί επίσης τη δυνατότητα να ελέγχει και να τροποποιεί όλες τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με το όνομα αυτό, καθώς και να το ανανεώνει κατά την ημερομηνία λήξης του.

Εκτός από τα δικαιώματά του, ο πελάτης διατηρεί και όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κατοχύρωση του ονόματος, όπως αυτές περιγράφονται σε προηγούμενη παράγραφο. Ο πελάτης διατηρεί επίσης την ευθύνη για την επίλυση οποιωνδήποτε χρηματικών ή νομικών υποχρεώσεων μπορεί να προκύψουν από τη χρήση του ονόματος αυτού.

Η υπηρεσία μπορεί να ανανεωθεί κατά τη λήξη της, για όσο χρονικό διάστημα επιθυμεί ο πελάτης. Ο πελάτης λαμβάνει σχετικές ενημερώσεις πριν από τη λήξη της υπηρεσίας. Εάν μέχρι την ημερομηνία λήξης της η υπηρεσία δεν ανανεωθεί, απενεργοποιείται αυτόματα και χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

Φιλοξενία Ιστοσελίδων

H IP.GR μέσω του δικτυακού τόπου, διαθέτει χώρο στο σκληρό δίσκο ιδιόκτητων και αποκλειστικά για δική της χρήση διακομιστών (servers), οι οποίοι διανέμουν στο Internet το αποθηκευμένο σε αυτούς υλικό και την ηλεκτρονική αλληλογραφία των πελατών. Ο έτερος συμβαλλόμενος (πελάτης), προτίθεται να ενοικιάσει και να χρησιμοποιήσει τον προσφερόμενο από την IP.GR εικονικό διακομιστή.
Για την χρήση των υπηρεσιών της IP.GR απαιτούνται οι στοιχειώδεις γνώσεις χειρισμού του υπολογιστή και του Internet.
Ο πελάτης θα πρέπει να κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για τη δημιουργία και διατήρηση του πακέτου φιλοξενίας. Η IP.GR δεν υποχρεούται να παρέχει αυτές τις γνώσεις, πέρα των υπηρεσιών που ο πελάτης επιλέγει να του προσφερθούν. Ο πελάτης επιβεβαιώνει ότι το υλικό που θα δημοσιεύσει στον sever θα είναι έτοιμο και δεν θα χρειάζεται επιπλέον επεξεργασία από την IP.GR H IP.GR διαθέτει προς χρήση στον πελάτη τον συμφωνημένο χώρο και γνωστοποιεί στον πελάτη τον κωδικό πρόσβασης και τα λοιπά τεχνικά στοιχεία με τους οποίους μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στις προσφερόμενες υπηρεσίες. Ο πελάτης υποχρεούται να αλλάξει άμεσα τον κωδικό πρόσβασης με κωδικό δικής του επιλογής που μόνο αυτός θα γνωρίζει και να μην γνωστοποιήσει ποτέ τον κωδικό πρόσβασης για κανένα λόγο σε οποιονδήποτε τρίτο.
O πελάτης αναγνωρίζει ότι το Internet δεν είναι ιδιοκτησία κανενός και δεν ελέγχεται από κανέναν, έτσι η IP.GR δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οποιοσδήποτε χρήστης του Internet θα έχει πρόσβαση στον server οποιαδήποτε στιγμή. H IP.GR θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο server να είναι διαθέσιμος ευρύτατα και με όσο το δυνατόν λιγότερες διακοπές.
O πελάτης συμφωνεί ότι η κύρια χρήση του account του θα έχει ως σκοπό την παρουσίαση ιστοσελίδων web (εταιρικών ή προσωπικών) και όχι τις υπόλοιπες βοηθητικές υπηρεσίες που προσφέρονται με το account του όπως η διανομή αρχείων σε τρίτους στο Internet μέσω web ή FTP ή τη λειτουργία mailing list, εκτός και αν ρητά συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό.
Η πολιτική ασφαλείας για τους servers της IP.GR είναι έτσι σχεδιασμένη έτσι ώστε να εξασφαλίζει την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των sites του συνόλου των πελατών και όχι να εξυπηρετεί τυχόν μεμονωμένες και ιδιαίτερες ανάγκες.
Επειδή σε κάθε server φιλοξενούνται πάνω από ένα site, δεν είναι δυνατή η τροποποίηση ρυθμίσεων ασφαλείας ή παραχώρηση προνομίων προς κάποιον χρήστη, όπως για παράδειγμα η κατάργηση ασφαλούς λειτουργίας της php, όταν αυτό θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια όλων των υπόλοιπων χρηστών του server. Όταν ο πελάτης έχει αμφιβολίες για το αν η εφαρμογή που θέλει να φιλοξενήσει δεν είναι συμβατή με τις ρυθμίσεις ασφαλείας, τότε οφείλει να επικοινωνήσει με την IP.GR πριν την ενεργοποίηση της συνδρομής και να ζητήσει σχετικές διευκρινίσεις. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ζητήσει μεταγενέστερες τροποποιήσεις σε τέτοιου είδους ρυθμίσεις έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της εφαρμογής του.
Η IP.GR δεν φέρει καμία ευθύνη από την διαγραφή, μεταποίηση ή καταστροφή αρχείων που έχουν τοποθετηθεί στους servers της εταιρίας καθώς και για την διακοπή παροχής της υπηρεσίας λόγω ατυχημάτων. Σε περίπτωση ατυχήματος η IP.GR οφείλει να καταβάλει τις μέγιστες προσπάθειες ώστε να επανέλθει η ομαλή λειτουργία του συστήματος και να συνεχιστεί η παροχή των υπηρεσιών προς τους χρήστες.
Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τυχόν βλάβες που προκαλούνται στο σύστημα από κακή χρήση του είτε με αυτοσκοπό την πρόκληση βλάβης, είτε τυχαία. Σε κάθε περίπτωση η IP.GR διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία που προέρχεται από πρόκληση βλάβης λόγω κακής χρήσης του συστήματος.

Περιεχόμενο

Απαγορεύεται ρητά η χρήση των υπηρεσιών της IP.GR για οποιαδήποτε μη νόμιμο σκοπό περιλαμβανομένων αλλά μη περιοριζόμενων σε δημοσίευση πορνογραφικού περιεχομένου, πειρατικού περιεχομένου, αρχείων προερχομένων από κλοπή, αναδημοσίευση περιεχομένου χωρίς την απαραίτητη άδεια του εκδότη και την παραχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων, αποστολή μαζικής αλληλογραφίας χωρίς την έγκριση των ληπτών και την αναφορά στην ταυτότητα του αποστολέα. Κάθε χρήστης που χρησιμοποιεί (ή προτρέπει τους επισκέπτες των σελίδων του μέσω links) σε σελίδες με περιεχόμενο ή πρακτικές που εμπίπτουν στα παραπάνω, μπορεί να οδηγηθεί σε άμεση διακοπή της συνεργασίας με την IP.GR, η οποία μπορεί και να δικαιώσει κάθε θετική και αποθετική ζημία από τη μη σωστή χρήση των υπηρεσιών της.
Πιο αναλυτικά οι χρήστες των υπηρεσιών της IP.GR απαγορεύεται ρητά να χρησιμοποιούν τους web servers της εταιρίας για δημοσίευση περιεχομένου:
1.Αντίθετου στην ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. υβριστικό, που προσβάλει την δημόσια αιδώ, που παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα (copyright), είναι ανάρμοστο για άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών κλπ).
2.Πορνογραφικού, ρατσιστικού και γενικά ανήθικου σύμφωνα με τα ήθη της Ελληνικής κοινωνίας αλλά και της κοινότητας του Internet περιεχομένου (π.χ. serial ή registration numbers από εμπορικά προγράμματα, cracker utilities, συμβουλές για spamming κλπ).
3.Παραπομπών σε χώρους με υλικό που απαγορεύεται η τοποθέτησή του στην IP.GR.
4.Σελίδες οποιουδήποτε περιεχομένου αν αυτές έχουν διαφημιστεί με ανάρμοστο τρόπο μέσα στο Internet (spamming κλπ)
Η IP.GR δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των λογαριασμών των χρηστών της και δεν εγγυάται για την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται από αυτές.
Για οποιοδήποτε υλικό, ο πελάτης δημοσιεύσει και φιλοξενεί στους servers της IP.GR δια των υπηρεσιών της, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και συγκεκριμένα για οποιαδήποτε δημοσίευση έχει έννομες συνέπειες, ή επιφέρει περιουσιακή ζημία ή ηθική βλάβη στην IP.GR ή σε τρίτους. Για οποιαδήποτε ηθική βλάβη ή ζημιά προκληθεί δια των υπηρεσιών της IP.GR, από την δημοσίευση οποιουδήποτε υλικού, υπεύθυνος για την αποκατάσταση της είναι αποκλειστικά ο χρήστης/πελάτης.

Χρήση Πόρων

Ο πελάτης συμφωνεί ότι προτίθεται να κάνει λογική χρήση των πόρων του server που φιλοξενείται, ότι δεν προορίζονται όλοι οι πόροι του server για δική του χρήση και αναγνωρίζει ότι μοιράζεται τους πόρους του server με άλλους χρήστες.
Ως όριο στη χρήση της υπολογιστικής ισχύος (CPU) και μνήμης του server τίθεται το 10% των συνολικών πόρων του server. Σε περίπτωση που οι διεργασίες που εκτελούνται στο account του πελάτη ξεπερνούν σε σταθερή βάση την κατανάλωση του 10% των συνολικών πόρων του server, ο πελάτης ενημερώνεται σχετικά ώστε να τερματίσει τις συγκεκριμένες διεργασίες. Σε περίπτωση που οι συγκεκριμένες διεργασίες προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία του server και είναι εις βάρος των υπολοίπων πελατών, η IP.GR διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τις διεργασίες χωρίς να προηγηθεί σχετική ενημέρωση του πελάτη.
Ο πελάτης οφείλει να επιβλέπει το μέγεθος του χώρου που καταλαμβάνει αυτός και οι υπόλοιποι χρήστες του account του στους σκληρούς δίσκους της IP.GR, ώστε αυτό να μην υπερβαίνει τα όρια που έχουν οριστεί. Σε περίπτωση που ο χώρος που καταλαμβάνεται ξεπεράσει τα όρια, η IP.GR διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει αρχεία ώστε να επανέλθει ο χρησιμοποιούμενος χώρος στα επιτρεπτά όρια.
Σε περίπτωση που η χρήση πόρων όπως αυτού της μέγιστης μηνιαίας διακίνησης δεδομένων ξεπεράσει τα όρια που περιλαμβάνονται στο account του πελάτη, η IP.GR διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει το κόστος της επιπλέον κατανάλωσης από το υπόλοιπο του λογαριασμού φιλοξενίας του πελάτη αναπροσαρμόζοντας την ημερομηνία λήξης του account του ή να διακόψει προσωρινά την λειτουργία του εώς ότου ο πελάτης συμφωνήσει με την IP.GR για την συνέχεια λειτουργίας του λογαριασμού και τις οποιεσδήποτε οικονομικές εκκρεμότητες.

Πολιτική ορθής χρήσης

Οι υπηρεσίες φιλοξενίας (πακέτα web hosting) που βρίσκονται στην ενότητα “Web hosting” του site της εταιρίας αποτελούν υπηρεσίες κοινόχρηστης φιλοξενία ιστοσελίδων (Shared website hosting), δηλαδή οι πόροι κάθε server που χρησιμοποιείται για τις υπηρεσίες αυτές διαμοιράζονται μεταξύ των websites που φιλοξενούνται σ’ αυτόν. Οι χρήστες αυτών των υπηρεσιών φιλοξενίας που παρέχονται από την εταιρία μοιράζονται μοιράζονται το χώρο στο δίσκο, το bandwidth, αλλά και την επεξεργαστική ισχύ (CPU) καθώς και τη διαθέσιμη μνήμη (RAM) του server. Οι υπηρεσίες shared hosting που παρέχει η εταιρία αφορούν την φιλοξενία προσωπικών ή εταιρικών sites, τα οποία χρησιμοποιούν πόρους που δεν ξεπερνούν αυτούς ενός συνηθισμένου site.
Οι υπηρεσίες shared hosting δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη φιλοξενία websites με ιδιαίτερα μεγάλη επισκεψιμότητα (portals, blogs, fora, ειδησεογραφικά sites κ.α.), websites με web εφαρμογές με μεγάλες ανάγκες σε πόρους ή μεγάλο αριθμό multimedia αρχείων (εικόνα, ήχο, video) ή websites μεγάλων επιχειρήσεων ή οργανισμών. Οι υπηρεσίες shared hosting δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για file sharing, media (video/audio) streaming, φιλοξενία αρχείων πολυμέσων μεγαλύτερων από 10MB, game servers, αυτόνομα processes, εγκατάσταση εφαρμογών banner exchange, εκτέλεση spiders και daemons ή εφαρμογές bit torrent, track ή client.
Τα πακέτα shared hosting μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη φιλοξενία ενός ή περισσότερων sites ανάλογα με τις παροχές του εκάστοτε πακέτου, δεν προορίζονται όμως για μεταπώληση αλλά για τη φιλοξενία των προσωπικών ή εταιρικών sites του πελάτη. Σε περίπτωση ο πελάτης επιθυμεί να γίνει μεταπωλητής των υπηρεσιών φιλοξενίας που παρέχει η εταιρία, μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποια από τις υπηρεσίες που βρίσκονται στην ενότητα Reseller του διαδικτυακού τόπου της εταιρίας.
Για την ομαλή και απρόσκοπτη παροχή όλων των υπηρεσιών, αναφορικά με τους πόρους για τους οποίους δεν γίνεται καταγραφή (unmetered storage space, bandwidth, websites, email accounts, ftp accounts και άλλα), επισημαίνεται ότι κανένα από τα websites που φιλοξενούνται σε κάποιο από τα πακέτα shared hosting δεν μπορεί να χρησιμοποιεί ποσοστό μεγαλύτερο από το 10% των πόρων του server.
Ο πελάτης μπορεί να λαμβάνει αντίγραφα ασφαλείας (backup) των αρχείων ή εφαρμογών που φιλοξενεί στο server, στην συνέχεια όμως θα πρέπει να τα αποθηκεύει τοπικά και να τα διαγράφει από τον server για λόγους ορθολογικής χρήσης τον πόρων αυτού. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει τα αντίγραφα, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.
Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος mailbox για τους λογαριασμούς αλληλογραφίας (email λογαριασμούς) είναι 500 MB. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει τον όγκο της αλληλογραφία προκειμένου να διατηρηθεί η ποιότητα των υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να προβεί στις απαραίτητες ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία του server και την προστασία των υπολοίπων χρηστών του.
Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος βάσης δεδομένων είναι 500MB, ενώ κάθε βάση μπορεί να περιέχει έως 500 πίνακες και κάθε πίνακας μπορεί να περιέχει το πολύ έως 500.000 εγγραφές.
Σε περίπτωση που κάποιο από τα sites παραβιάζει κάποιους από τους προηγούμενους όρους, ή δημιουργεί προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του server ή στα websites άλλων πελατών, η εταιρία δύναται να περιορίσει τους πόρους του site αυτού σε 10GB χώρο στο δίσκο και 100GB traffic ή διακόψει προσωρινά τη λειτουργία του. Σε περίπτωση που η λειτουργία του website αυτού συνεχίσει να παραβιάζει τους όρους χρήσης της υπηρεσίας ή δημιουργεί πρόβλημα στη λειτουργία του server για αρκετό χρονικό διάστημα, η εταιρία ενημερώνει τον πελάτη για τις απαραίτητες ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα ή για τη μεταφορά του site του σε VPS, Dedicated Server ή Cloud Hosting, ανάλογα με τις ανάγκες φιλοξενίας αυτού του website.

Προεγκατεστημένες Εφαρμογές– Scripts

Η IP.GR προσφέρει σε κάποια πακέτα φιλοξενίας την δυνατότητα αυτόματης εγκατάστασης κάποιων προγραμμάτων/εφαρμογών Ανοιχτού Κώδικα (Open Source). Ο πελάτης με δική του ευθύνη μπορεί αυτόματα να εγκαταστήσει τα προγράμματα που επιθυμεί. Η IP.GR δεν προσφέρει καμία εγγύηση για την σωστή εγκατάσταση και λειτουργία των εφαρμογών αυτών, ούτε και παρέχει τεχνική υποστήριξη για την εγκατάσταση και λειτουργία των εφαρμογών αυτών. Ο πελάτης για τεχνική υποστήριξη μπορεί να απευθυνθεί στον σχεδιαστή ή δημιουργό της εφαρμογής (εάν παρέχεται).
Λόγω του ότι οι εφαρμογές είναι Ανοιχτού Κώδικα και ο πηγαίος κώδικας τους είναι ευρέως γνωστός, τυχόν κενά ασφαλείας είναι δυνατόν να εντοπιστούν εύκολα από τρίτους και να χρησιμοποιηθούν με κακόβουλο τρόπο. Η IP.GR δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση δυσλειτουργίας της ιστοσελίδα του πελάτη που προέρχεται λόγω της χρήσης των παραπάνω εφαρμογών. Όταν μια νέα έκδοση είναι διαθέσιμη, ο πελάτης οφείλει σε εύλογο χρονικό διάστημα να αναβαθμίσει την εφαρμογή που χρησιμοποιεί στην νεότερη έκδοση. Αν τυχόν ο πελάτης παραβλέψει την αναβάθμιση της εφαρμογής, ειδικά σε περιπτώσεις που τίθεται θέμα ασφαλείας του server, η IP.GR έχει το δικαίωμα να αναβαθμίσει υποχρεωτικά τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται χωρίς να φέρει ευθύνη για την μη ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας μετά την αναβάθμιση.
Η IP.GR τηρεί το δικαίωμα να διακόψει την παροχή κάποιων ή όλων των παρεχόμενων εφαρμογών σε περιπτώσεις που κάποια εφαρμογή δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία του server.

Μεταφορά website από άλλο πάροχο

Η εταιρία μπορεί να μεταφέρει το site του πελάτη από άλλο πάροχο, υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Για websites με το ίδιο control panel (cPanel), η μεταφορά είναι δωρεάν. Ο πελάτης μπορεί να ανεβάσει το full cPanel backup του στο πακέτο hosting του και η εταιρία αναλαμβάνει τη διαδικασία της εγκατάστασης του backup για τον πελάτη.
Σε περίπτωση που το web account του πελάτη χρησιμοποιεί διαφορετικό control panel από το cPanel και περιέχει ένα μόνο site (δηλαδή δεν περιλαμβάνει και πρόσθετα/ addon domains), η διαδικασία της μεταφοράς γίνεται δωρεάν από την εταιρία για πακέτα φιλοξενίας με διάρκεια 12 ή 24 μήνες και εφόσον η διαδικασία δεν απαιτεί περισσότερο από μια ώρα τεχνικών εργασιών.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, η εταιρία δύναται να αναλάβει τη διαδικασία της μεταφοράς, μετά από σχετική συνεννόηση του πελάτη με το τεχνικό τμήμα της εταιρίας, και με τις ανάλογες χρεώσεις, με βάση τις ισχύουσες τιμές για τεχνικές εργασίες ανά εργατοώρα και τις εργατοώρες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Email

Ο πελάτης συμφωνεί ότι προτίθεται να κάνει λογική χρήση του email του και ότι η μέση κίνηση των email που διακινεί μέσω του server είναι μέσα στα πλαίσια της φυσιολογικής κίνησης ενός μέσου χρήστη του Internet. Η IP.GR δεν προσφέρει υπηρεσίες smtp και συνιστά στους πελάτες της να χρησιμοποιούν τους servers των internet services providers τους για την αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί server της IP.GR για την αποστολή email, ο αριθμός των email που μπορούν να αποσταλούν ανά συνδρομή φιλοξενίας ανέρχεται στα 100 emails ανά ώρα, ενώ ο μέγιστος αριθμός emails που μπορούν να σταλούν ανά 24ωρο είναι 1000 emails (emails πάνω από 1000 δεν αποστέλλονται και διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα). Η IP.GR δεν προσφέρει υπηρεσίες Mailing lists για μαζική αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας νόμιμης και μη.
Η IP.GR συνιστά το μέγεθος των λογαριασμών email να μην ξεπερνά τα 200MB. Tο μέγιστο επιτρεπόμενο όριο για κάθε mailbox είναι 500ΜΒ. Σε περίπτωση που το όριο των 500MB ξεπεραστεί, η IP.GR δεν δύναται να εγγυηθεί την ορθή λειτουργία του λογαριασμού.
Απαγορεύονται αυστηρά και αποτελούν λόγο άμεσου τερματισμού του account τα παρακάτω:
Αποστολή μηνυμάτων μαζική ή μη, σε παραλήπτες που δεν έχουν ζητήσει την παραλαβή των μηνυμάτων (spamming).
Εγγραφή σε mailing list κάποιου παραλήπτη χωρίς την έγκριση του.
Διαφήμιση υπηρεσιών και προϊόντων sites που φιλοξενούνται σε server της IP.GR μέσω spamming κατά οποιοδήποτε έμμεσο ή άμεσο τρόπο, ακόμη και αν η αποστολή των μηνυμάτων έγινε εκτός των server της IP.GR.
Οι servers δεν λειτουργούν ως αποθηκευτικό μέσο για την αλληλογραφία του πελάτη, αλλά ως ένα προσωρινό μέσο αποθήκευσης μέχρις ότου ο πελάτης συνδεθεί στο server και κατεβάσει τα email στον υπολογιστή του. Το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα που μπορούν να διατηρηθούν τα emails στο server είναι τριάντα (30) ημέρες.
Η πολιτική της IP.GR σε θέματα spamming έχει μηδενική απόκλιση. Στην πρώτη αποδεδειγμένη διαμαρτυρία για spamming, το account από το οποίο προκλήθηκε η αποστολή των μηνυμάτων τίθεται άμεσα σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας (suspended) μέχρι να διερευνηθεί το συμβάν και καλείται ο πελάτης να δώσει εξηγήσεις. Σε περίπτωση που δεν δοθούν ικανοποιητικές εξηγήσεις εντός 24 ωρών το account διαγράφεται χωρίς άλλη προειδοποίηση.

Πολιτική Αντιγράφων Ασφαλείας

Η εταιρία διατηρεί αντίγραφα ασφαλείας (backups) για δική της αποκλειστικά χρήση. Τα αντίγραφα δύνανται να χρησιμοποιηθούν για επαναφορά του περιεχομένου ενός server, σε περίπτωση αστοχίας αυτού. Ο πελάτης φέρει την ευθύνη να λαμβάνει και να διατηρεί δικά του αντίγραφα του περιεχομένου του πακέτου hosting του. Η επαναφορά αντιγράφου ασφαλείας από την εταιρία μετά από αίτημα του πελάτη είναι χρεώσιμη πράξη και ολοκληρώνεται μετά από την καταβολή του σχετικού αντιτίμου από τον πελάτη. Η εταιρία δύναται να επιχειρήσει την επαναφορά αντιγράφου ασφαλείας μετά από σχετικό αίτημα του πελάτη, δεν μπορεί όμως να εγγυηθεί για την ορθότητα αυτής.
Η εταιρία λαμβάνει αντίγραφα του περιεχομένου των servers 1-3 φορές την εβδομάδα. Διαθέσιμο είναι πάντα το πλέον πρόσφατο αντίγραφο. Αναφορικά με τα πακέτα shared hosting (Value, Power και Premium) τα οποία περιλαμβάνουν μη μετρήσιμο (unmetered) χώρο στο δίσκο, αντίγραφα ασφαλείας λαμβάνονται μόνο για λογαριασμούς που δεν ξεπερνούν τα 5GB ή τα 50000 inodes. Σε αντίθετη περίπτωση, ο πελάτης αποκλειστικά φέρει την ευθύνη για τη λήψη και διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας του περιεχομένου που έχει αποθηκεύσει στο server της εταιρίας. Σε περίπτωση που κάποιος λογαριασμός πελάτη λόγω αλλαγών ή τροποποιήσεων μειωθεί σε όγκο και πληρεί τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα αντιγράφων ασφαλείας της εταιρίας, ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει την εταιρία, ώστε αυτή να προβεί στις απαραίτητες ρυθμίσεις.

Ενεργοποίηση – Ανανέωση

Η ενεργοποίηση του account του πελάτη γίνεται μετά την καταβολή του τιμήματος της συνδρομής φιλοξενίας. Η ανανέωση του λογαριασμού φιλοξενίας γίνεται αυτόματα κατά την λήξη της συνδρομής και για το ίδιο χρονικό διάστημα με αυτό της αρχικής συνδρομής με προϋπόθεση ότι θα έχει καταβληθεί το αντίτιμο της ανανέωσης της συνδρομής μέχρι την ημερομηνία λήξης της συνδρομής.
Η IP.GR οφείλει να υπενθυμίσει στον πελάτη την λήξη της συνδρομής μέσω email τουλάχιστον 10 ημερολογιακές ημέρες πριν και να τον ενημερώσει για τις εναλλακτικές μεθόδους πληρωμής του αντιτίμου ανανέωσης της συνδρομής του.
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του αντιτίμου ανανέωσης, την επομένη της λήξης της συνδρομής το account του πελάτη τίθεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας για 7 ημέρες, ενώ παράλληλα αποστέλλεται και νέα ειδοποίηση. Αν εντός των ημερών αυτών δεν καταβληθεί το αντίτιμο της ανανέωσης της συνδρομής ή δεν υπάρξει επικοινωνία από την πλευρά του πελάτη και διευθέτηση του ζητήματος, το account διαγράφεται οριστικά.
Σε περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας, ο πελάτης πρέπει σύμφωνα με τις οδηγίες που θα του δοθούν να προβεί σε νέα χρέωση της πιστωτικής του κάρτας. H IP.GR δεν ανανεώνει αυτόματα τις συνδρομές μέσω πιστωτικών καρτών με επαναχρέωση της πιστωτικής κάρτας. Οποιαδήποτε πληρωμή προς την IP.GR γίνεται μέσω πιστωτικής κάρτας αφορά μια και μοναδική χρέωση.

Διακοπή Συμφωνητικού

Το παρόν συμφωνητικό μπορεί να διακοπεί από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων, χωρίς αιτία. Η IP.GR δεν υποχρεούται σε επιστροφή του συμφωνημένου ποσού για το χρονικό διάστημα που απομένει από την ημέρα της διακοπής έως την κανονική λήξη της σύμβασης σε περίπτωση που την διακοπή ζητήσει ο πελάτης ή το συμφωνητικό διακοπεί από την IP.GR σε περίπτωση παραβάσεως των όρων χρήσης από τον πελάτη. H IP.GR διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, τερματίσει ή να θέσει σε διαθεσιμότητα τις υπηρεσίες της κατά βούληση και δεν θα είναι υπεύθυνη για επιπτώσεις, θετικές και αρνητικές, που μπορεί να προκύψουν λόγω του τερματισμού ενός account.

Εγγύηση

Τα πακέτα φιλοξενίας εικονικών διακομιστών της IP.GR συνοδεύονται από εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών από την ημερομηνία έναρξης του λογαριασμού φιλοξενίας. Αν ο πελάτης δεν μείνει ικανοποιημένος από το επίπεδο υπηρεσιών της IP.GR, μπορεί μέσα σε 30 ημέρες από την έναρξη του λογαριασμού του να ζητήσει την ακύρωση του παρόντος συμφωνητικού. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται στον πελάτη το συνολικό πόσο της συνδρομής του.
Σε περίπτωση που το ποσό της συνδρομής περιλάμβανε πρόσθετα έξοδα (αγορά domain name, προμήθειες τρίτων ή προμήθειες τραπεζών ή πιστωτικών καρτών, έξοδα εγκατάστασης, πρόσθετες υπηρεσίες) το ποσό της συνδρομής επιστρέφεται στον πελάτη αφού παρακρατηθούν τα παραπάνω έξοδα. Καμία επιστροφή χρημάτων δεν γίνεται μετά την 30η μέρα της συνδρομής. Η παραπάνω εγγύηση αφορά αποκλειστικά και μόνο τα πακέτα ενοικίασης εικονικών διακομιστών και όχι το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών από την IP.GR.

Όροι Χρήσης Δωρεάν Φιλοξενίας

Η εταιρία παρέχει το πακέτο δωρεάν φιλοξενίας χώρου σε κάθε πελάτη που έχει κατοχυρώσει ή πρόκειται να κατοχυρώσει όνομα χώρου (domain name) στην IP.GR, ή να μεταφέρει όνομα χώρου από άλλο καταχωρητή στην εταιρία.
Η συνδρομή αυτή παρέχεται από την εταιρία επ' αόριστον και για όσο καιρό το συγκεκριμένο όνομα χώρου παραμένει ενεργό, είναι καταχωρημένο στην ΙP και δεν γίνει αλλαγή των nameservers του ονόματος από τον πελάτη.
Κάθε δωρεάν συνδρομή φιλοξενίας συνδέεται με ένα συγκεκριμένο όνομα χώρου. Αν το όνομα λήξει ή μεταφερθεί σε άλλο καταχωρητή, η δωρεάν συνδρομή φιλοξενίας τερματίζεται και διαγράφεται.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του δωρεάν πακέτου φιλοξενίας αναφέρονται λεπτομερώς στην ιστοσελίδα της εταιρίας και για κάθε αλλαγή / αναβάθμιση των τεχνικών αυτών χαρακτηριστικών, ο πελάτης θα ενημερώνεται από σχετική ανάρτηση σε αυτή.
Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει τη συνδρομή δωρεάν φιλοξενίας, σε περίπτωση που η συνδρομή αυτή φέρεται να είναι σε αδράνεια για περισσότερες από είκοσι (20) συνεχόμενες ημέρες.
Η υπηρεσία αυτή παρέχεται από την εταιρία δωρεάν και χωρίς καμία παροχή εγγυήσεων. Επιπροσθέτως, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την παροχή της υπηρεσίας αυτής, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Ασφάλεια – Ασφάλεια Συναλλαγών – Τιμολόγηση

Αναγνώριση Πελάτη

Για την αναγνώριση πελάτη, χρησιμοποιούνται δύο μοναδικά στοιχεία, το email του λογαριασμού πελάτη και ο κωδικός πρόσβασης. Και τα δύο στοιχεία εισάγονται από τον πελάτη κατά την εγγραφή του στην ιστοσελίδα της εταιρίας και μπορούν να τροποποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή και όσες φορές ο πελάτης επιθυμεί. Πρόσβαση στο λογαριασμό που έχει δημιουργήσει ο πελάτης έχει μόνον ο ίδιος, και μόνο μέσω των στοιχείων που έχει προσδιορίσει ο ίδιος. Επιπρόσθετα, η εταιρία έχει λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την αποφυγή διαρροών των στοιχείων αυτών, κατά συνέπεια, αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητας και απόκρυψης των από τρίτα πρόσωπα είναι ο πελάτης. Η εταιρία συνιστά, για λόγους ασφαλείας, να γίνεται τακτική αλλαγή του κωδικού ασφαλείας και να αποφεύγεται η χρήση εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης). Επίσης, κατά τη δημιουργία νέου κωδικού πρόσβασης απαιτείται η χρήση τόσο χαρακτήρων, όσο και αριθμών.

Ασφάλεια Συναλλαγών

Το ηλεκτρονικό εμπόριο, διέπεται από τις ίδιες αρχές που ρυθμίζουν τις συμβατικές συναλλαγές. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ιστοχώρου της IP.GR διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. Η τήρηση του απορρήτου των συναλλαγών, είναι αυτονόητη. Κάθε σχετική πληροφορία που διαβιβάζεται στην εταιρία από τους πελάτες της είναι εμπιστευτική και έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη μη διαρροή αυτών. Επιπλέον, χρήση των πληροφοριών αυτών γίνεται μόνο στο πλαίσιο που κρίνεται απαραίτητη για την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η εταιρία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία πελατών της, παρά μόνο σε περίπτωση που αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Για την προσωπική τους ασφάλεια, οι πελάτες θα πρέπει επίσης να διαχειρίζονται τις πληροφορίες που τους παρέχονται από την εταιρία ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην τις αποκαλύπτουν σε τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση χρήσης πιστωτικών καρτών για την πραγματοποίηση συναλλαγών με την IP.GR, η εταιρία σε καμία περίπτωση δεν διατηρεί αρχείο με τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών των πελατών της και σε καμία περίπτωση δε δύναται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά, για οποιοδήποτε άλλο λόγο πέραν της ολοκλήρωσης της εκάστοτε συναλλαγής.

Πολιτική τιμών

Οι τιμές που αναγράφονται στον ιστότοπο της εταιρίας είναι σε ευρώ και δε συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ. Ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εμπίπτει η εκάστοτε συναλλαγή, οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%, 17%, ή 0%. Κατά τη δημιουργία λογαριασμού πελάτη, η εταιρία θεωρεί ότι οι συναλλαγές που θα ακολουθήσουν εμπίπτουν στην κανονική κατηγορία και επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%. Σε περίπτωση που ο πελάτης πληρεί τα κριτήρια να ενταχθεί είτε στην κατηγορία μειωμένου φόρου, είτε να διεξάγει ενδοκοινοτική συναλλαγή, με απαλλαγή από ΦΠΑ, οφείλει να ενημερώσει σχετικά την εταιρία, πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής.
Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στον τιμοκατάλογό της, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των πελατών της, πέραν της σχετικής ανάρτησης στον ιστότοπό της. Οποιαδήποτε αλλαγή στις τιμές, ισχύει από τη χρονική στιγμή που πραγματοποιείται και δεν έχει αναδρομική ισχύ. Κάθε αγορά υπηρεσίας κοστολογείται με την τιμή που ισχύει τη δεδομένη χρονική στιγμή και είναι αναρτημένη στον τιμοκατάλογο της εταιρίας. Η πληρωμή για την αγορά υπηρεσίας γίνεται προκαταβολικά. Τυχόν έξοδα για την ολοκλήρωση της συναλλαγής (για παράδειγμα προμήθειες τραπεζών), επιβαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη. Επιπρόσθετα, για να εκτελεστεί μια παραγγελία, θα πρέπει ο πελάτης να έχει τακτοποιήσει οικονομικά το κόστος της παραγγελίας στο σύνολό του. Παραγγελίες δεν μπορούν να εκτελεστούν με προκαταβολή ή με μερική καταβολή χρημάτων.

Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα ή Paypal

H IP.GR προσφέρει τη δυνατότητα πληρωμής για όλες τις υπηρεσίες που παρέχει στον πελάτη μέσω πιστωτικών καρτών και μέσω Paypal. Ο πελάτης αφού κατά τη διάρκεια της παραγγελίας του επιλέξει σαν τρόπο πληρωμής τη χρέωση της πιστωτικής του κάρτας, μεταφέρεται μέσω ασφαλούς σύνδεσης στο περιβάλλον της συνεργαζόμενης τράπεζας Eurobank-Ergasias, όπου εισάγει τα στοιχεία της κάρτας του. Η κάρτα χρεώνεται με το ποσό που αντιστοιχεί στην υπηρεσία που έχει επιλέξει. Η παραπάνω διαδικασία είναι απόλυτα ασφαλής και σε κανένα στάδιο αυτής τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του πελάτη δεν γνωστοποιούνται σε εμάς η σε οποιονδήποτε τρίτο, πλην της τράπεζας Eurobank-Ergasias που είναι εξουσιοδοτημένη να επεξεργάζεται τις online συναλλαγές της IP.GR.

Αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια της παραγγελίας ο πελάτης μπορεί να επιλέξει να πληρώσει μέσω του Paypal λογαριασμού του. Σε περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας ή Paypal, για την αποφυγή φαινομένων ηλεκτρονικής απάτης, απαραίτητη είναι η εδραίωση καλής πίστης μεταξύ του πελάτη και της εταιρίας. Για το λόγο αυτό, κατά την πρώτη συναλλαγή του πελάτη με την εταιρία μέσω πιστωτικής κάρτας ή Paypal, ενδέχεται να χρειαστεί να προβεί η εταιρία σε όλους τους απαραίτητοι ελέγχους για την εξακρίβωση της ορθότητας, της εγκυρότητας και της νομιμότητας όλων των στοιχείων που ο πελάτης παρέχει στην εταιρία. Σε αυτή την περίπτωση, η παραγγελία του πελάτη δεν εκτελείται έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή. Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας ή του Paypal λογαριασμού του πελάτη γίνεται μια και μόνο φορά. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρία δεν ανανεώνονται κατά τη λήξη τους με αυτόματη χρέωση. Πριν τη λήξη των υπηρεσιών, ο πελάτης ενημερώνεται σχετικά και αν το επιθυμεί μπορεί να προχωρήσει σε ανανέωση των υπηρεσιών ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία. Για πληρωμές μέσω Paypal, ο πελάτης βαρύνεται με την προμήθεια της υπηρεσίας 3,4% + 0,35 ευρώ.

Πληρωμή με Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό.

Για τους πελάτες που δεν επιθυμούν να κάνουν χρήση πιστωτικής κάρτας υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής (κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, μετρητά στα γραφεία της IP.GR). Σε περίπτωση κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, ο πελάτης οφείλει να θέσει σαν αιτιολογία για την συναλλαγή τον κωδικό της παραγγελίας, τον οποίο έχει λάβει στο email με τα υπόλοιπα στοιχεία της παραγγελίας. Τυχόν έξοδα για την ολοκλήρωση της συναλλαγής βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί παρέχονται από την εταιρία μόνο για πληρωμή μέσω κατάθεσης σε κατάστημα τραπέζης ή Online μεταφορά από λογαριασμό τραπέζης στον αντίστοιχο λογαριασμό της εταιρίας στην ίδια τράπεζα (πχ από Eurobank σε Eurobank). Οι λογαριασμοί αυτοί δεν μπορούν να δεχθούν πληρωμές μέσω εμβάσματος. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να κάνει πληρωμή μέσω εμβάσματος από τράπεζα εκτός των Eurobank, Alpha, Πειραιώς και Εθνική, θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσει με την εταιρία και να ακολουθήσει τις σχετικές οδηγίες. Τέλος, ο πελάτης μετά από κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, οφείλει να ενημερώσει την εταιρία, είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω email ή fax, για τον κωδικό της συναλλαγής και το κατάστημα της τράπεζας στο οποίο έγινε η πληρωμή.

Εκτέλεση παραγγελιών.

Οι παραγγελίες που πληρώνονται με πιστωτική κάρτα επιτυχώς εκτελούνται αυτόματα από το σύστημα, εφόσον αυτό είναι εφικτό ανάλογα με το είδος της υπηρεσίας που περιλαμβάνεται στην παραγγελία, υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα συνεργαζόμενα δίκτυα (μητρώα, πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου) λειτουργούν κανονικά.

Σε περίπτωση εξόφλησης παραγγελίας με διαφορετικό τρόπο (πληρωμή σε κατάστημα τραπέζης, τραπεζική εντολή, μεταφορά σε λογαριασμό, web-banking) ή σε περίπτωση αποτυχίας εκτέλεσης της παραγγελίας μετά από πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας (παραδείγματος χάριν λόγω μη διαθεσιμότητας ή δυσλειτουργίας μητρώων ή λοιπών συνεργαζόμενων δικτύων), η εκτέλεση της παραγγελίας γίνεται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά από ενημέρωση του πελάτη σχετικά με την πληρωμή, όπως αναφέρεται και σε προηγούμενη παράγραφο.

Εάν για την υλοποίηση των υπηρεσιών που περιέχονται σε μία παραγγελία απαιτείται η εκτέλεση εργασιών από το τεχνικό τμήμα της εταιρίας, τότε η παραγγελία εκτελείται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 – 17:00).

Παραστατικά

Το παραστατικό για τις συναλλαγές μέσω της IP.GR αποστέλλεται μέσω email στο email της καρτέλας πελάτη σε μορφή .pdf . Πρόκειται για επίσημο παραστατικό με την ειδική σήμανση του φορολογικού μηχανισμού,το οποίο μπορεί ο πελάτης να το ανοίξει με το πρόγραμμα "Adobe acrobat reader" και να το εκτυπώσει για οποιαδήποτε λογιστική χρήση. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν διαθέτει την τεχνική υποδομή να ανοίξει και να εκτυπώσει το παραστατικό, μπορεί να ζητήσει από την IP.GR να αποστείλει το παραστατικό ταχυδρομικά.
Παραστατικά εκδίδονται είτε στα στοιχεία της καρτέλας πελάτη που έχει δηλώσει ο πελάτης κατά την εγγραφή του στην ιστοσελίδα της IP.GR, είτε ( σε περίπτωση παραγγελίας ονοματοδοσίας ) στα στοιχεία του ιδιοκτήτη του domain στο οποίο αφορά η συγκεκριμένη συναλλαγή, εφόσον ο πελάτης ενεργεί με εξουσιοδότηση για λογαριασμό τρίτου προσώπου και καταχωρεί ονόματα χώρου στα στοιχεία τρίτου προσώπου.
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece