Επιμέρους όροι για την καταχώρηση νέων gTLDs

 1. .archi

  Με την κατοχύρωση ενός .archi domain, ο πελάτης αποδέχεται τους όρους χρήσης που ισχύουν για όλα τα gTLDs, όπως περιγράφονται σε προηγούμενη ενότητα και επιπλέον βεβαιώνει ότι ανήκει σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

  • ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος φέρει την ιδιότητα του αρχιτέκτονα και έχει εγγραφεί ως μέλος της εγχώριας ένωσης αρχιτεκτόνων, της χώρας στην οποία εδρεύει.
  • αρχιτεκτονική εταιρία, η οποία έχει εγγραφεί ως μέλος της εγχώριας ένωσης αρχιτεκτόνων, της χώρας στην οποία εδρεύει.
  • οργανισμός, ο οποίος σχετίζεται με την αρχιτεκτονική.
 2. .bio

  Με την κατοχύρωση ενός .bio domain, ο πελάτης αποδέχεται τους όρους χρήσης που ισχύουν για όλα τα gTLDs, όπως περιγράφονται σε προηγούμενη ενότητα και επιπλέον δεσμεύεται ότι δεν θίγει με οποιονδήποτε τρόπο τις αρχές που σχετίζονται με τις Βιολογικές Καλλιέργειες, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί από τη Διεθνή Ομοσπονδία των Κινημάτων Βιολογικής Γεωργίας (International Federation of Organic Agriculture Movements – IFOAM).

  Επιπρόσθετα, εάν ο πελάτης είναι παραγωγός, μεταποιητής ή λιανοπωλητής στον κλάδο της γεωργίας, των τροφίμων ή της εκτροφής, ο πελάτης δεσμεύτεται να ακολουθεί τις παραπάνω αρχές και όποιους άλλους κανονισμούς διέπουν την αγορά στην οποία ο πελάτης διακινεί ή επιθυμεί να διακινήσει τα προϊόντα του μέσα από το περιεχόμενο το οποίο αναρτά στο διαδικτυακό του τόπο, για τον οποίο έχει κατοχυρώσει το domain .bio.

 3. .de

  Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να κατοχυρώσει ένα όνομα χώρου με κατάληξη .de, θα πρέπει να έχει έδρα στη Γερμανία ή να μπορεί να παρέχει μια έγκυρη Γερμανική διεύθυνση.

  Για να ενεργοποιήσει ο πελάτης ένα .de domain, θα πρέπει να παρέχει δύο τουλάχιστον λειτουργικούς nameservers. Παρόλα αυτά, έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει έως και 5 nameservers για κάθε .de domain. Επιπλέον, οι δύο απαιτούμενοι nameservers για το domain αυτό θα πρέπει να είναι ενεργοί σε δύο διαφορετικά υποδίκτυα και θα πρέπει να είναι έγκυροι για το domain αυτό τη στιγμή της κατοχύρωσής του.

  Εάν το domain κατοχυρωθεί και οι nameservers του δεν έχουν ακόμη ενεργοποιηθεί, ο πελάτης θα πρέπει εντός τριάντα (30) ημερών να τους ενεργοποιήσει και να συνδέσει το domain με αυτούς. Σε περίπτωση που αυτό δε συμβεί, μετά το πέρας των τριάντα ημερών, το Μητρώο των .de domain names, διαγράφει το domain χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση και χωρίς να επιστρέφεται το τέλος κατοχύρωσης του domain.

  Οι όποιες αλλαγές θα γίνουν στους nameservers του domain κατά το χρονικό διάστημα των 30 ημερών, θα ελεγχθούν από το Μητρώο των .de domains. Εάν οι nameservers που θα χρησιμοποιήσει ο πελάτης δεν πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που έχει θέσει το Μητρώο, το αίτημα για αλλαγή αυτών θα αγνοηθεί.

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης