Η φάση Sunrise

Sunrise

Προστατέψτε το εμπορικό σας σήμα

Είστε κάτοχος κάποιου εμπορικού σήματος; Η περίοδος sunrise είναι η ευκαιρία σας να το προστατέψετε! Σε αυτή τη φάση μπορούν να συμμετέχουν μόνο πρόσωπα και οργανισμοί που έχουν καταχωρήσει τα εμπορικά τους σήματα στη βάση δεδομένων που έχει δημιουργηθεί από τον ICANN, τον οργανισμό διαχείρισης των νέων TLDs.

Απελευθέρωση των νέων TLDs – φάση Sunrise

Τα νέα TLDs περνούν συνήθως από μια σειρά φάσεων μέχρι να φτάσουν στη φάση της Γενικής Διάθεσης (General Availability – GA), στην οποία είναι πλέον διαθέσιμα για καταχώρηση από οποιονδήποτε. Η φάση Sunrise είναι η πρώτη και η μόνη φάση από την οποία περνάνε υποχρεωτικά όλα τα νέα ονόματα. Η φάση αυτή αποσκοπεί κυρίως στο να βοηθήσει τους κατόχους εμπορικών σημάτων να καταχωρήσουν όλα τα domains που σχετίζονται με το σήμα τους και τα οποία τους ενδιαφέρουν. Κάποια από τα TLDs τα οποία αφορούν μέλη ομάδων ή οργανισμών που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μπορεί να χρειαστεί να περάσουν και επιπρόσθετες φάσεις Sunrise.

Μια φάση Sunrise διαρκεί συνήθως περίπου 30 ημέρες. Για να συμμετάσχει κανείς σε αυτή τη φάση πρέπει να έχει έγκριση από το Trademark Clearinghouse. Για τα ονόματα για τα οποία θα χρειαστούν περισσότερες από μια φάσεις Sunrise, μπορεί να υπάρχουν επιπλέον απαιτήσεις, ώστε να μπορεί να αποδείξει κανείς ότι είναι μέλος μιας κοινότητας ή οργανισμού με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

Ο εύκολος τρόπος να προστατέψετε το εμπορικό σας σήμα

Για την προστασία της πνευματικής σας ιδιοκτησίας στο Ίντερνετ υπάρχει το Trademark Clearinghouse (TMCH), το οποίο λειτουργεί σαν βάση δεδομένων που διατηρεί όλες τις πληροφορίες που αφορούν τα εμπορικά σήματα. Για τους κατόχους των σημάτων, η ύπαρξη αυτής της βάσης διευκολύνει κατά πολύ τα πράγματα κατά τη φάση Sunrise ή κατά τη φάση της Γενικής Διάθεσης για την επιβολή του εμπορικού σήματος.

Πως λειτουργεί;

Κάθε κάτοχος εμπορικού σήματος, είτε φυσικό πρόσωπο είτε οργανισμός, μπορεί να υποβάλλει το εμπορικό του σήμα στη βάση του Trademark Clearinghouse για έλεγχο. Αν εγκριθεί, ο κάτοχος του σήματος λαμβάνει ένα μοναδικό κωδικό τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει στη συνέχεια για την καταχώρηση ονομάτων κατά τη διάρκεια της φάσης Sunrise.


Χρονοδιάγραμμα φάσεων gTLDs

Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece