Υποστήριξη
Domains

Τι είναι η υπηρεσία ID Protect?
Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα σε ερωτήματα gated whois

ID Protect - προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα σε ερωτήματα gated whois

Τι είναι το ID Protect;

Το ID Protect είναι μια υπηρεσία προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αφορούν σε δικαιούχους ονομάτων χώρου (domain name owners). Συγκεκριμένα η υπηρεσία ID Protect αντικαθιστά τα πραγματικά στοιχεία των σχετιζόμενων φυσικών προσώπων ή εταιρειών με πλασματικά στοιχεία τα οποία δεν σχετίζονται με αυτούς σε ερωτήματα Whois. Η υπηρεσία ID Protect παρέχεται και εφαρμόζεται μόνο σε GTLDs και δεν έχει εφαρμογή στις καταλήξεις .gr, .ελ, .eu, .ευ.

ID Protect και GDPR

Από τις 25 Μαΐου του 2018 οπότε και τέθηκε σε οριστική εφαρμογή ο GDPR, τα στοιχεία των δικαιούχων των domain names είναι εξορισμού απόρρητα και προστατευμένα από Whois ερωτήματα. Προβλέπεται όμως από τον ίδιο τον GDPR η παράλληλη λειτουργία μιας διαβαθμισμένης υπηρεσίας Whois (Accredired Tired Access ή όπως συνήθως αναφέρεται Gated Whois) στην οποία οι έχοντες πρόσβαση μπορούν να δουν περισσότερα δεδομένα για τους δικαιούχους των domain names συμπεριλαμβανομένων και στοιχείων που σχετίζονται με φυσικά πρόσωπα.

Η υπηρεσία ID Protect λειτουργεί προστατευτικά στα Gated Whois ερωτήματα και εμφανίζει σε αυτήν την περίπτωση τα στοιχεία που εμφανίζονται σε απλά Whois ερωτήματα (Public Whois data).

Ποιοι έχουν πρόσβαση σε Gated Whois ερωτήματα;

Υπάρχουν τρεις βαθμίδες οντοτήτων που έχουν πρόσβαση σε Gated Whois ερωτήματα:

  • Στην πρώτη βαθμίδα ανήκουν οι νομικές αρχές και μέσω της πρόσβασής τους μπορούν να διάγουν νομικές έρευνες, ενώ ταυτόχρονα σέβονται τις επιλογές απορρήτου και συγκατάθεσης των καταχωρούμενων.
  • Στην δεύτερη βαθμίδα έχουν προσβαση Commercial Litigators (ειδικοί δικηγόροι που ασχολούνται με υποθέσεις που εστιάζουν στην επιχειρηματική πρακτική) και η πρόσβασή τους περιορίζεται σε εκείνα τα στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για την άσκηση των δικαιωμάτων των πελατών τους για άσκηση νομικής αγωγής κατά του κατόχου ενός τομέα.
  • Στην τρίτη βαθμίδα έχουν πρόσβαση μέλη της Κοινότητας Ασφαλείας. Οι χρήστες που ανήκουν σε αυτό το επίπεδο εξετάζουν τις τάσεις της διαδικτυακής εγκληματικής δραστηριότητας, βοηθώντας να καταστεί το Διαδίκτυο ασφαλέστερο για όλους. Μπορούν να βλέπουν μόνο ένα περιορισμένο σύνολο πληροφοριών επειδή, ενώ αναμφισβήτητα παίζουν σημαντικό ρόλο στην ασφάλεια στο διαδίκτυο, δεν έχουν καμία επίσημη δικαιοδοσία ή νομική εξουσία.

Χρειάζομαι πραγματικά το ID Protect μετά τον GDPR;

Η ανάγκη για ID Protect δεν είναι σίγουρα η ίδια σε σχέση με την προ GDPR εποχή, όπως όμως περιγράφηκε ανωτέρω υπάρχουν σημεία εφαρμογής της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Είναι λοιπόν στην διακριτική ευχέρεια του καθενός αν επιθυμεί να ενεργοποιήσει την υπηρεσία ID Protect στα ονόματά χώρου που έχει στην κατοχή του συνεκτιμώντας τα ανωτέρω δεδομένα στην εκτίμηση κινδύνου που θα εκπονήσει.


IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης