Υποστήριξη
Domains

Τι θα συμβεί εάν δεν καταφέρω να ανανεώσω έγκαιρα το domain μου?

Ένα domain name είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από το αντίστοιχο Μητρώο ονομάτων. Εάν τα τέλη ανανέωσης δεν τακτοποιηθούν εγκαίρως, πριν από την ημερομηνία λήξης δηλαδή του domain, η λειτουργία του διακόπτεται αυτόματα από το αντίστοιχο Μητρώο και to domain μπαίνει σε κατάσταση καραντίνας. Η διακοπή της λειτουργίας του domain σημαίνει ότι και καμία άλλη υπηρεσία που σχετίζεται με το domain δε θα λειτουργεί (website, emails).

Η χρονική διάρκεια της κατάστασης καραντίνας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατάληξη του domain:

  • Αναφορικά με τα .gr domains, αν η ανανέωση τους δε γίνει μέχρι την ημερομηνία λήξης τους, διακόπτεται η λειτουργία τους και μπαίνουν σε κατάσταση καραντίνας για 15 ημέρες
  • Αν τα .eu domains δεν ανανεωθούν μέχρι την ημερομηνία λήξης τους, διακόπτεται η λειτουργία τους και μπαίνουν σε κατάσταση καραντίνας για 40 ημέρες.
  • Αν τα .com, .net, .biz, .org, .info domains δεν ανανεωθούν μέχρι την ημερομηνία λήξης τους, διακόπτεται η λειτουργία τους και μπαίνουν σε κατάσταση καραντίνας για 30 ημέρες.

Kατά τη χρονική διάρκεια της περιόδου της καραντίνας, τα domains μπορούν να ανανεωθούν μόνο από τον τρέχοντα ιδιοκτήτη τους. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, τα domains απελευθερώνονται και μπορούν να καταχωρηθούν από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.


IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης