Υποστήριξη
Email

Πως δημιουργώ / τροποποιώ εγγραφές TXT?

Μπορείτε να δημιουργήσετε εγγραφές TXT χρησιμοποιώντας τα εργαλεία διαχείρισης του domain που σας παρέχει ο καταχωρητής σας. Τα παρακάτω βήματα μπορούν να εφαρμοστούν σε όλους τους καταχωρητές ονόματος χώρου, αν και κάποιες λεπτομέρειες στην εφαρμογή μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς από καταχωρητή σε καταχωρητή. Η δημιουργία εγγραφών TXT δεν διακόπτει την τρέχουσα ροή της ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας, ούτε επηρεάζει άλλες υπάρχουσες υπηρεσίες.

Για να διαμορφώσετε τις TXT εγγραφές για ένα domain μέσω της IP.GR:

1. Επισκεφθείτε τη σελίδα της IP.GR και συνδεθείτε στο λογαριασμό που έχετε δημιουργήσει.

2. Από το μενού Ο Λογαριασμός μου, επιλέγετε Τα Domains μου και στη συνέχεια Διαχείριση. Εντοπίζετε το domain για το οποίο επιθυμείτε να τροποποιήσετε τις εγγραφές και πηγαίνετε στην Επεξεργασία του.

3. Στο πάνελ επεξεργασίας του domain, ενεργοποιείτε τη δωρεάν υπηρεσία DNS Control.

4. Στο αρχείο ζώνης, εισάγετε τις TXT εγγραφές που επιθυμείτε ή τροποποιείτε τις ήδη υπάρχουσες. Έχετε υπόψη σας πως οποιαδήποτε αλλαγή πραγματοποιείτε στο αρχείο ζώνης, μπορεί να χρειαστεί από 3 έως και 72 ώρες μέχρι να τεθούν οι αλλαγές σας σε εφαρμογή, μέχρι να επανεκκινηθούν οι servers του αντίστοιχου μητρώου.

Μπορείτε να έχετε μία ή περισσότερες εγγραφές TXT της μορφής:

Name/Host/Alias Time to Live (TTL) Record Type(TXT) Value/Answer/Destination

Στην πρώτη στήλη, σαν name/host/alias αφήνετε κενό ή βάζετε το χαρακτήρα @. Η στήλη TTL, είναι αυτή που λέει στους name servers σε όλο τον κόσμο σε πόσα δευτερόλεπτα πρέπει να ελέγχουν για τυχόν αλλαγές σε αυτή την εγγραφή DNS. Ενδεικτικά, μπορείτε να δώσετε την τιμή 300, που σημαίνει ότι οι servers θα ελέγχουν κάθε 300 δευτερόλεπτα (5 λεπτά) για πιθανές αλλαγές. Όσο μικρότερη είναι η τιμή του TTL, τόσο πιο γρήγορα μπορείτε να πραγματοποιείτε αλλαγές στην εγγραφή. Η στήλη value/answer/destination, μπορεί να έχει διάφορες τιμές, ανάλογα με τη χρήση τους. Στη συνέχεια δίνεται ένα παράδειγμα εγγραφών TXT για διάφορες χρήσεις με τις εφαρμογές Google.

α. Για επιβεβαίωση της ιδιοκτησίας ενός domain:

Σαν τιμή δίνετε τη μοναδική ένδειξη ασφάλειας που σας δίνεται στις οδηγίες επιβεβαίωσης ιδιοκτησίας που υπάρχουν στο control panel των Google Apps. Η ένδειξη αυτή περιέχει 68 χαρακτήρες και αρχίζει με την έκφραση “google-site-verification=”. Ένα παράδειγμα τέτοιας τιμής είναι η: google-site-verification=rXOxyZounnZasA8Z7oaD3c14JdjS9aKSWvsR1EbUSIQ και ένα παράδειγμα εγγραφής TXT που προκύπτει από αυτή είναι το ακόλουθο:

mydomain.gr. 300 IN TXT "google-site-verification= rXOxyZounnZasA8Z7oaD3c14JdjS9aKSWvsR1EbUSIQ"

Την ετικέτα google-site-verification και το κλειδί τα βάζετε μαζί σε διπλά εισαγωγικά.

Αν χρησιμοποιήσετε το παραπάνω παράδειγμα σαν υπόδειγμα, θα πρέπει να αντικαταστήσετε το mydomain.gr. με το δικό σας domain name, ακολουθούμενο από τελεία. Επίσης, θα πρέπει να αντικαταστήσετε το κλειδί που ακολουθεί μετά την έκφραση google-site-verification=, με το κλειδί που έχετε λάβει εσείς από τη Google.

β. Για χρήση των Google Mail Servers:

Για να κατευθύνετε την αλληλογραφία σας μέσα από τους mail servers της Google θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια εγγραφή TXT για να δημιουργήσετε μια εγγραφή SPF. Ένα τέτοιο παράδειγμα εγγραφής είναι το:

mydomain.gr. 300 IN TXT "v=spf1 include:_spf.google.com ~all"

όπου mydomain.gr. θα θέσετε το δικό σας domain ακολουθούμενο από τελεία. Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε και δεύτερο mail server εναλλακτικά, θα πρέπει πριν την έκφραση ~all να προσθέσετε τη διεύθυνση IP του server, με μορφή IP4 ή IP6.


IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης